Λήξεις φορολογικών δηλώσεων

ΛΗΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μισθωτοί, συνταξιούχοι οταν το ΑΦΜ λήγει σε:
1 λήξη 04 Μάιου 2010
2 λήξη 06 Μάιου 2010
3 λήξη 10 Μάιου 2010
4 λήξη 12 Μάιου 2010
5 λήξη 14 Μάιου 2010
6 λήξη 18 Μάιου 2010
7 λήξη 20 Μάιου 2010
8 λήξη 25 Μάιου 2010
9 λήξη 27 Μάιου 2010
10-50 λήξη 31 Μάιου 2010
60-00 λήξη 2 Ιουνίου 2010