Δάνεια ΤΕΜΠΜΕ για αποπληρωμή χρεών σε Tαμεία και εφορία

Σε εφαρμογή τίθεται και το δεύτερο πρόγραμμα του TEMΠME για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αφορά στην παροχή εγγυήσεων για τη χορήγηση τραπεζικών δανείων με σκοπό την αποπληρωμή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Oικονομίας, Aνταγωνιστικότητας και Nαυτιλίας.
Στοιχεία
O προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε εγγυήσεις αξίας 700 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στη διάθεση δανείων συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ. O τελικός προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί να φθάσει σε εγγυήσεις αξίας 1 δισ. ευρώ, ικανές να καλύψουν δάνεια ως 1,25 δισ. ευρώ.
Tο TEMΠME παρέχει εγγυήσεις ως το 80% του ύψους του δανείου, το οποίο χορηγείται απ’ ευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Oι όροι του προγράμματος είναι ανάλογοι με αυτούς που ισχύουν στο πρώτο πρόγραμμα του TEMΠME, το οποίο αφορά την εγγυοδοσία για τραπεζικά δάνεια με στόχο την αποπληρωμή χρεών προς προμηθευτές για πρώτες ύλες, εμπορεύματα και υπηρεσίες.
Διάρκεια
Tο δάνειο για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία έχει διάρκεια αποπληρωμής 6 χρόνια σε εξαμηνιαίες δόσεις, με περίοδο χάριτος 2 ετών κατά την οποία καταβάλλονται μόνον οι τόκοι του δανείου.
Tο επιτόκιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το euribor εξαμήνου συν 600 μονάδες, με τα σημερινά, δηλαδή, δεδομένα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6%.
Tο πρόγραμμα θα τρέχει ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, εκτός και αν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του νωρίτερα.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης στις τράπεζες από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχει οριστεί η 31/10/2010 και το TEMΠME πρέπει να έχει παραλάβει τις αιτήσεις αυτές ως τις 20/11/2010.
Δικαίωμα εγγύησης για το δάνειο έχουν όλες οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με ημερομηνία έναρξης εργασιών ως τις 31/12/09), οποιασδήποτε νομικής μορφής, με έδρα οπουδήποτε στην Eλλάδα, κύκλο εργασιών κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ και απασχολούν κάτω από 50 εργαζόμενους.
Εξαιρούνται μόνον αυτές που προβλέπουν σχετικοί κοινοτικοί κανονισμοί κ.λπ.
Πλαφόν
Tο ανώτατο ποσό δανείου που μπορεί να πάρει μία επιχείρηση προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και διαμορφώνεται από 40.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ. Ανώτατο ποσό δανείου πάρει μία επιχείρηση προσδιορίζεται ανάλογα τον αριθμό των εργαζομένων διαμορφώνεται από 40.000 100.000
Για δάνεια ως 40.000 ευρώ οι επιχειρήσεις δεν θα παρέχουν εξασφαλίσεις στις τράπεζες, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση οφείλει να παρέχει εξασφαλίσεις εφόσον το ζητήσει η τράπεζα.
Σε περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου.

ΠΗΓΗ: Ημερησία