Έκτακτη εισφορά 1% για τα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ

Έκτακτη εισφορά θα πληρώσουν φέτος στην εφορία οι φορολογούμενοι που το 2009 απέκτησαν εισοδήματα 100.000 ευρώ και άνω. Η έκτακτη εισφορά ανέρχεται σε 1% επί του καθαρού εισοδήματος. Η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του οικον. έτους 2010, όταν αυτό είναι ( 100.000) ευρώ και άνω. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται το καθαρό εισόδημα, από όλες τις κατηγορίες (ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες, εμπορικές επιχειρήσεις, κινητές αξίες, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές επιχειρήσεις), όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ (π.χ. για το εισόδημα από ακίνητα, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 23) και αν το προκύπτον άθροισμα (συνολικό καθαρό ποσό) ανέρχεται σε (100.000) ευρώ και άνω, τότε επιβάλλεται η εισφορά. Σημειώνεται ότι η εισφορά επιβάλλεται σε ολόκληρο το ποσό του καθαρού εισοδήματος χωρίς καμιά άλλη μείωση.

ΠΗΓΗ: Ημερησία