Τα 10 δικαιολογητικά που θα υποβληθούν για τον ΦΑΠ ον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010 καλούνται να πληρώσουν μέχρι το τέλος Ιουλίου επιχειρήσεις, τράπεζες, δημόσιο, ΟΤΑ και Εκκλησία. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι 30 Ιουλίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ, σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Για απαλλαγή δασικής έκτασης απαιτείται ο χαρακτηρισμός της ως δασικής να προκύπτει είτε από διοικητική πράξη, είτε, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από απόφαση του ΣτΕ. Σε περίπτωση επίκλησης της σχετικής απαλλαγής απαιτείται είτε η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. είτε η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή. Συγκεκριμένα:
Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών νομαρχιακού επιπέδου, στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί το δασολόγιο ενός νομού, με την κύρωση του δασικού χάρτη της περιοχής από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Βεβαίωση των αρμόδιων επιτροπών στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμη καταρτιστεί δασολόγιο.
Απόφαση του νομάρχη, στις περιπτώσεις αναδασωτέων εκτάσεων.
Απόφαση του αρμόδιου γενικού γραμματέα της Περιφέρειας, στις περιπτώσεις δασών που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπόγειων υδάτων. Ειδικά για τα δάση στην περιφέρεια Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, η κατάταξη αυτή γίνεται με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Βεβαίωση του υπουργείου Εξωτερικών για απαλλαγή, με τον όρο της αμοιβαιότητας, ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών.
3. Βεβαίωση της Εφορίας Αρχαιοτήτων για απαλλαγή ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας. Μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοσή της, απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η δέσμευση.
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας ή του πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010 για απαλλαγή κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
5. Διυπουργική απόφαση επίταξης υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης για απαλλαγή ακινήτων τα οποία είναι επιταγμένα από τον Στρατό
6. Για απαλλαγή ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από μουσείο, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την ίδρυση και λειτουργία του.
7. Για απαλλαγή ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
8. Για απαλλαγή ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας ή δόγματος, απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται, ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
9. Για την φορολόγηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με συντελεστή 0,33? απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
10. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
Απορίες & λύσεις
Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9;
Το έντυπο Ε9 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι την επόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου.
Ο χώρος στάθμευσης στην πιλοτή γράφεται στο Ε9;
Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων στην πιλοτή γράφεται στην ίδια γραμμή με το διαμέρισμα στη στήλη των βοηθητικών χώρων μόνο αν αποτελεί παρακολούθημα του συγκεκριμένου ακινήτου (αν αναφέρεται στο συμβόλαιο ως παρακολούθημα ή ως δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης).
Το ίδιο ισχύει και για τις αποθήκες που δεν είναι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δηλαδή δεν έχουν ποσοστό στο οικόπεδο.
Για διαμέρισμα σε πολυκατοικία, στο Ε9 θα δηλώσω και ποσοστά επί του οικοπέδου;
Για τα διαμερίσματα ή τις επαγγελματικές στέγες που βρίσκονται σε πολυκατοικία δεν χρειάζεται να γραφτεί η αναλογία του οικοπέδου που ανήκει σε κάθε ιδιοκτησία.
Είμαι άγαμος και έχω ένα διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 130.000 ευρώ. Πέρυσι δεν πλήρωσα ΕΤΑΚ για το 2008, για το 2009 θα πληρώσω ΕΤΑΚ;
Βέβαια. Υποχρεωμένοι να πληρώσουν το ΕΤΑΚ του 2009 είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 2009 είχαν δικαιώματα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας:
Σε κατοικίες συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ εάν ήταν άγαμοι ή άνω των 200.000 ευρώ, εάν ήταν έγγαμοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα ή έγγαμοι με ένα ή δύο προστατευόμενα τέκνα.
Για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, το αφορολόγητο όριο προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ.
Σε λοιπές κατηγορίες κτισμάτων (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κ.λπ.)
Σε οικόπεδα που βρίσκονταν σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεως.
Μαζί με το ΕΤΑΚ του έτους 2009, όσοι φορολογούμενοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2009 εμπράγματα δικαιώματα αξίας άνω των 400.000 ευρώ επί ακινήτων των παραπάνω κατηγοριών θα κληθούν να πληρώσουν και έκτακτη εισφορά η οποία θα επιβληθεί ως πρόσθετος φόρος με συντελεστή από 0,1% έως 0,9%.