Μειώνονται οι φόροι σε επιχειρήσεις και μερίσματα

Επιτάχυνση της μείωσης του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 20% έχει αρχίσει να εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.  Ο τελευταίος φορολογικός νόμος προβλέπει τη σταδιακή μείωση του φορολογικού συντελεστή από 24% που ανέρχεται για τη χρήση του 2010 στο 20% το 2014. Κάθε χρόνο ο φορολογικός συντελεστής θα μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα. (23% το 2011, 22% το 2012, 21% το 2013 και  20% το 2014).  Για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του ανταγωνισμού, στο οικονομικό επιτελείο έχουν αρχίσει να συζητούν το ενδεχόμενο να επισπευσθεί η μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 1 ή 2 χρόνια. Δηλαδή να εφαρμοστεί νωρίτερα ενδεχομένως το 2012 ή 2013 ο φορολογικός συντελεστή 20% για τα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων.
Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται  σε διορθωτικές κινήσεις που αφορούν τη  φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών με ειδική μέριμνα για τους ξένους επενδυτές.
Η επιβολή φόρου 40% στα διανεμόμενα κέρδη έχει χαρακτηρισθεί από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου ως αντικίνητρο για τη συνέχιση της πραγματοποίησης επενδύσεων στην Ελλάδα και έχει αρχίσει να πυροδοτεί κύμα αποχωρήσεων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων από τη χώρα.  Ο λόγος είναι ότι η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών με τον πολύ υψηλό συντελεστή του 40% σε συνδυασμό με την επιβολή αλλεπάλληλων εκτάκτων εισφορών στα κέρδη των επιχειρήσεων δημιουργούν συνθήκες που δεν καθιστούν ελκυστική την επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα.
Ειδικά δε στις περιπτώσεις θυγατρικών εταιρειών που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, φορολογούνται με 40% όχι μόνο τα κέρδη που πρόκειται να διανεμηθούν σε μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα αλλά ακόμη κι αυτά που προορίζονται για τις μητρικές εταιρείες οι οποίες κατέχουν έως και το 100% των μετοχικών κεφαλαίων των εν λόγω θυγατρικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι οι πολυεθνικοί όμιλοι να θεωρούν ότι χάνουν σημαντικό μέρος των μεριδίων από τα κέρδη που πραγματοποιούν οι θυγατρικές τους
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών επανεξετάζει τη φορολόγηση θυγατρικών που ελέγχονται κατά 100% από τις μητρικές τους καθώς  έχει γίνει αντιληπτό ότι δεν πρέπει να εξομοιώνεται η φορολόγηση μερισμάτων θυγατρικών με αυτήν των φυσικών προσώπων.

ΠΗΓΗ: Ημερησία