Δάνεια και επιδοτήσεις θέσεων για ανέργους

Με 6 νέα προγράμματα θα επιδιώξει το υπουργείο Εργασίας να εμποδίσει την έκρηξη της ανεργίας. Η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη προβλέπει «έκρηξη της ανεργίας κατά τους επόμενους μήνες», η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι ο αριθμός των ανέργων θα ξεπεράσει το 1 εκατ., ενώ τα νέα στοιχεία του ΟΑΕΔ δείχνουν ότι άγγιξε τις 650.000.
Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΟΑΕΔ που αφορούν τον μήνα Αύγουστο:
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Αύγουστο (39.410) εμφανίζεται αυξημένο κατά 10,31% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2009 (35.728).
Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,13% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,63%.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων διαμορφώνεται σε 191.653, αυξημένος κατά 6.944 (3,76%) σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας εμφανίζονται μειωμένες κατά 36,7%.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το 2011 το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβεί το 20% (1 εκατ. άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς δουλειά), φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας. Το Ινστιτούτο απευθύνει δραματική προειδοποίηση για απώλεια 175.000 θέσεων εργασίας και τονίζει ότι με την ακολουθούμενη πολιτική ούτε το 2015 θα επιστρέψει η Ελλάδα στα ποσοστά ανεργίας
του 2008. Το υπουργείο Εργασίας στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει το κύμα της ανεργίας σχεδιάζει τα ακόλουθα:
1 Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του εργατικού δυναμικού καθώς και αυτοαπασχόλησης ανέργων- κυρίως νέων- με τη χρηματοδότηση (μικροδάνεια) μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για παρέμβαση σε κάθε άνεργο, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την απώλεια της απασχόλησής του, με δάνεια τα οποία θα χορηγούνται ανεξάρτητα από τις δράσεις του ΟΑΕΔ (επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών κ.ά.). Στα κεφάλαια του Ταμείου, εκτός από τους εθνικούς, κοινωνικούς και κοινοτικούς πόρους θα μετέχουν και ιδιώτες (τράπεζες) κατά το πρότυπο των ταμείων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που συγκροτήθηκαν στο υπουργείο Οικονομίας (Ανάπτυξης). Το εν λόγω Ταμείο θα ενισχύει είτε απευθείας ανέργους είτε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που σχεδιάζουν δράσεις για την απασχόληση γυναικών που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας κ.ά.
2 Επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών 150.000
– 250.000 επισφαλών θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρηθούν 300.000
– 500.000 θέσεις για ένα χρόνο (ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει έως και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο κόστος του 1/2 του προσωπικού μιας επιχείρησης η οποία, με τη σειρά της, θα δεσμεύεται να διατηρήσει το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή).
3 Επιδοτήσεις 1 δισ. ευρώ, μέσω του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, για τη δημιουργία 175.000 νέων θέσεων εργασίας, δηλαδή κίνητρα για προσλήψεις καθώς και για αυτοαπασχόληση ανέργων μέσω των προγραμμάτων τα οποία υλοποιούνται κάθε χρόνο.
4 Πρόγραμμα δημιουργίας 210.000 θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 27.000 θα είναι μόνιμες, στον τομέα της πράσινης ενέργειας με βάση σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος. 5 Αυτασφάλιση ή επιδότηση της κοινωνικής εργασίας απολυομένων ηλικίας 55- 64 ετών (για τη συγκεκριμένη κατηγορία ο ΟΑΕΔ θα προβλέπει κατά προτεραιότητα επιδοτήσεις έως 100% των εισφορών).
6 Ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα τουλάχιστον για ένα τετράμηνο μετά τη λήξη των προϋποθέσεων (διάρκεια επιδότησης ανεργίας και αριθμός ενσήμων από την προηγούμενη εργασία).

ΠΗΓΗ: Τα Νέα