Σαρωτική περαίωση

Περαίωση – χαράτσι για τους μικρομεσαίους και όσους δεν βαρύνονται με φορολογικές παραβάσεις και ήπια για τους έχοντες φορολογικές «αμαρτίες» χαρακτηρίζουν οι παράγοντες της αγοράς το προσχέδιο για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.
Στη ρύθμιση – σκούπα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 20 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιρούνται οι εκδότες πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, οι 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, καθώς και οι υποθέσεις που ερευνά το ΣΔΟΕ.
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι το «τίμημα» της περαίωσης είναι «ακριβό», αφού τόσο τα ελάχιστα ποσά όσο και οι συντελεστές προοδευτικότητας με βάση τους οποίους προκύπτουν οι φόροι για το κλείσιμο των ανέλεγκτων χρήσεων της δεκαετίας είναι υψηλά.
Ο μαθηματικός τύπος της περαίωσης οδηγεί σε μεγάλα ποσά φόρου, δεδομένου ότι ο συντελεστής προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων ανέρχεται στο 2% (ποσοστό διπλάσιο των αρχικών εκτιμήσεων 1%), τα ελάχιστα ποσά φόρου ανά χρήση κυμαίνονται από 400 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, ενώ ο συντελεστής προοδευτικότητας προσαυξάνεται μέχρι και 35% για ακαθάριστα έσοδα άνω των 9 εκατ. ευρώ.
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα ακούσει σήμερα τις ενστάσεις και τις προτάσεις που θα υποβάλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ενδεχομένως να αλλάξει αρκετά σημεία της ρύθμισης πριν καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.
Εμπιστοσύνη
Στόχος πάντως της κυβέρνησης παραμένει η κατάργηση των φορολογικών διαφορών του παρελθόντος, που ταλανίζουν και τη διοίκηση και τους φορολογούμενους, και η δημιουργία μιας νέας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνέπειας, που θα διασφαλίζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από όλους.
Η ρύθμιση της περαίωσης θα συνοδεύεται με τη χορήγηση «γενναίων» κινήτρων για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων χρεών, αφού το ποσοστό της έκπτωσης των προσαυξήσεων φθάνει μέχρι και το 100% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, ενώ ο αριθμός των δόσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι και σε 45.
Προσχέδιο
Απαντούν σήμερα στα ερωτήματα οι φορείς
Στο κείμενο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση υπάρχουν ερωτήματα, στα οποία θα απαντήσουν σήμερα οι φορείς. Για παράδειγμα, το οικονομικό επιτελείο ρωτάει αν θα πρέπει στη ρύθμιση για την περαίωση να υπαχθούν φορολογικές υποθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί με τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης, καθώς και αν πρέπει να ενταχθούν όσοι δεν έχουν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις. Οι παραγωγικοί φορείς ερωτώνται ακόμη αν συμφωνούν με το όριο για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και αν θα πρέπει οι υποθέσεις λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων να περαιωθούν με διαφορετικό τρόπο.
Υπολογισμός
Με μαθηματικό τύπο προκύπτει ο φόρος
Σύμφωνα με το προσχέδιο της περαίωσης:
Το ελάχιστο ποσό φόρου για κάθε χρήση κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων. Για όσους τηρούν βιβλία α’ κατηγορίας ο ελάχιστος φόρος ανέρχεται στα 400 ευρώ ανά χρήση, για όσους τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας το ποσό φθάνει τα 700 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις με βιβλία γ’ κατηγορίας ο ελάχιστος φόρος ανά χρήση ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
Ο φόρος της περαίωσης προκύπτει με μαθηματικό τύπο: Τα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 2%. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τον τζίρο, ο οποίος ξεκινάει από 1 έως 1,35. Στο ποσό που προκύπτει επιβάλλεται φόρος 20%, εκτός από τις ΑΕ και ΕΠΕ που επιβάλλεται φόρος 25%.
Σε περίπτωση παραβάσεων και απόκρυψης φορολογητέας ύλης τα ποσά του φόρου προσαυξάνονται.
Στη ρύθμιση εντάσσονται και οι λήπτες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αποστείλει στους φορολογούμενους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οσοι επιλέξουν να ενταχθούν στην περαίωση θα πρέπει να προκαταβάλουν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου το 25% του φόρου που προκύπτει και το υπόλοιπο ποσό να το εξοφλήσουν έως σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Αν το ποσό της αρχικής οφειλής είναι μέχρι 5.000 ευρώ καταβάλλεται σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης να μην μπορεί να είναι μικρότερο των 500 ευρώ. Αν η οφειλή είναι από 5.000 έως 20.000 ευρώ εξοφλείται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ ποσά άνω των 20.000 ευρώ καταβάλλονται σε 12 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 10%.

ΠΗΓΗ: Έθνος