Ασφάλιση: Πέντε SOS για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας
Πέντε βασικές διατάξεις πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Μέχρι τώρα το καθεστώς για την αναγνώριση παρουσίαζε σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα. Ωστόσο από την 1η Ιανουαρίου 2011 μπαίνει σε ισχύ νέο καθεστώς για την αναγνώριση του στρατού, η οποία θα γίνεται φτηνότερα σε όσα ταμεία εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν πέντε σημεία «κλειδιά»:

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας είναι ενιαίες σχεδόν για όλους και εξακολουθούν να προβλέπονται από τον Νόμο 1358/83. Οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα από φορέα σε φορέα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση σχεδόν εξαλείφονται και για όλους τους ασφαλισμένους ισχύουν περίπου οι ίδιες ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση του χρόνου ως συντάξιμου. Διαφορά παραμένει μόνο όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας.
2. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Οταν ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες από το Ταμείο του χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας είναι μία σωστή επιλογή και συμφέρουσα σε όλα τα Ταμεία. Αντίθετα, όταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης, δεν είναι πάντοτε σωστή επιλογή. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται προσοχή και η αναγνώριση πρέπει να γίνεται με κριτήριο πόσα θα πληρώσεις και ποια θα είναι η προσαύξηση της σύνταξης που θα πάρεις. Είναι σημαντικό η απόσβεση του καταβαλλόμενου ποσού να γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα ώστε να καλύπτεται το ποσό αυτό σύντομα από την αύξηση που επιτυγχάνεται στη σύνταξη. Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά σε εκείνες όπου ο εργαζόμενος έχει μεγάλο χρόνο ασφάλισης, δεν συμφέρει η αναγνώριση.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας συμφέρει. Αυτό γιατί μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση της σύνταξης. Κυρίως όμως γιατί από την ημερομηνία αυτή επέρχονται οι αλλαγές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και κατά συνέπεια θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να αξιοποιήσουν οιονδήποτε διαθέσιμο χρόνο ώστε να μπορέσουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
4. Στα επικουρικά ταμεία συμφέρει η αναγνώριση μόνο στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο χρόνος αυτός για θεμελίωση δικαιώματος.
5. Για τους νέους ασφαλισμένους το ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν για την εξαγορά της στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών.

  • To «Εθνος» δημοσιεύει χαρακτηριστικά παραδείγματα για να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι τι ακριβώς προβλέπεται για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.

Ιδιωτικός τομέας Φως μέσα από 8 αναλυτικά παραδείγματα
1. Ασφαλισμένος σήμερα στο ΙΚΑ με 10.000 ημέρες ασφάλισης έχει αποδοχές 2.000 ευρώ και είναι 53 ετών. Εχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει 500 ημέρες από τη στρατιωτική του θητεία, ώστε να μπορέσει να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης. Αν προβεί στην αναγνώριση αυτή μέχρι 31 Δεκεμβρίου, τότε θα θεμελιώσει δικαίωμα στα 58. Ο ίδιος ασφαλισμένος εάν προβεί στην αναγνώριση από την 1/1/2011, τότε και θα θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 58 και θα καταβάλει κατά 30% μειωμένο ποσόν για την εξαγορά. Ετσι στην πρώτη περίπτωση θα καταβάλει 6.640 ευρώ, ενώ στη δεύτερη 4.640 ευρώ περίπου. Εάν πάλι αποφασίσει να καταβάλει εφάπαξ το ποσόν, θα έχει ακόμη ένα κέρδος της τάξης του 15%.
2. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ το 2013 συμπληρώνει 10.000 ημέρες ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας του. Εχει αποδοχές 2.200 ευρώ. Για να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να έχει 11.400 ημέρες ασφάλισης. Συμφέρει λοιπόν να αναγνωρίσει 5 πλασματικά χρόνια, οπότε με τις τουλάχιστον 11.400 ημέρες παίρνει πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών. Η στρατιωτική του θητεία που είναι 24 μήνες θα του κόστιζε σήμερα πάνω από 10.000 ευρώ. Με την έκπτωση θα καταβάλει 7.300 ευρώ περίπου.
3. Δικηγόρος ασφαλίστηκε στο Ταμείο Νομικών το 1989. Υπηρέτησε 24 μήνες θητείας από το 1991. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος δεν μπορεί να προβεί σε αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας του, αφού το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατέβαλλε κανονικά εισφορές.
4. Μακροχρόνια άνεργος έχει σήμερα 3.900 ημέρες ασφάλισης και είναι 63 ετών. Εχει στρατιωτική θητεία 24 μηνών. Συμφέρει να κάνει την εξαγορά μέσα στο 2011 και να επωφεληθεί από τη μείωση του 30%.
5. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, χωρίς να χρειάζεται να αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας, και δεν μπορεί να επωφεληθεί από τη μείωση του 2011. Προβληματίζεται εάν τον συμφέρει να αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας, για να πάρει καλύτερη σύνταξη. Εχει 10.000 ημέρες ασφάλισης, είναι 62 ετών και οι συντάξιμες αποδοχές του διαμορφώνονται στα 1.200 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι για κάθε χρόνο που θα αναγνωρίσει από τη στρατιωτική θητεία του θα πληρώσει 2.900 ευρώ περίπου και θα έχει προσαύξηση στη σύνταξή του 30 ευρώ τον μήνα περίπου. Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδομένα και με βάση αυτά θα πρέπει να αποφασίσει ο εργαζόμενος εάν θα αναγνωρίσει ή όχι τον χρόνο στρατιωτικής θητείας.
6. Ασφαλισμένος στο Ταμείο Εμπόρων και σήμερα ΟΑΕΕ έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, αφού έχει συμπληρώσει και το 60ό έτος. Προβληματίζεται εάν θα πρέπει να αναγνωρίσει τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας του για προσαύξηση στη σύνταξή του. Η απάντηση είναι ότι, και στην περίπτωση αυτή, συμφέρει η αναγνώριση, αφού για κάθε έτος πάνω από τα 35 οι πρώην ασφαλισμένοι του Ταμείου Εμπόρων και σήμερα του ΟΑΕΕ παίρνουν προσαύξηση 5% στη σύνταξή τους.
Ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕΕλεύθερος επαγγελματίας με 33 έτη ασφάλισης
7. Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ έχει σήμερα 33 έτη ασφάλισης και είναι 58 ετών. Εχει 24 μήνες θητεία. Παρά το γεγονός ότι από την 1/1/2011 θα έχει έκπτωση 30% στη δαπάνη για την αναγνώριση, εντούτοις συμφέρει η άμεση εξαγορά. Με αυτόν τον τρόπο θα θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης και 60 ετών. Το συγκεκριμένο δικαίωμα απαιτεί την επόμενη χρονιά 36 έτη ασφάλισης.
ΜΕ θητεία 16 μήνες38χρονος ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για πρώτη φορά από το 1995
8Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για πρώτη φορά από το 1995 έχει σήμερα αποδοχές 1.200 ευρώ και είναι 38 ετών με θητεία 16 μήνες. Συμφέρει από του χρόνου και ακόμη περισσότερο από το 2015 η άμεση αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τον συνυπολογισμό της στον ασφαλιστικό βίο. Το ποσόν που θα κληθεί να καταβάλει το 2011 θα είναι 2.688 ευρώ. Από το 2015 θα είναι 1.920.
Παραδείγματα:
Πως μπορείτε να υπολογίσετε την εξαγορά στον δημόσιο τομέα
1. Εργαζόμενος στο Δημόσιο από 1/2/1973, έχει 2 έτη στρατιωτική θητεία πριν από την πρόσληψή του στο Δημόσιο. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αναγνωρίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα, αλλά και για να προσαυξήσει το ποσό της σύνταξής του χωρίς να πληρώσει εισφορές. Ο λόγος για τον οποίο δεν καταβάλλει εισφορά είναι ότι στις 31/12/1997 είχε συμπληρώσει περισσότερα από 25 συντάξιμα έτη μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας.
2. Εργαζόμενος στο Δημόσιο από 1/4/1976, έχει 28 μήνες στρατιωτικής θητείας πριν από την πρόσληψή του στο Δημόσιο. Ο βασικός μισθός που έχει σήμερα είναι 1.350 ευρώ και υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής του θητείας για κύρια σύνταξη. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα πρέπει να καταβάλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό 90 ευρώ (1.350 x 6,67%). Ετσι, λοιπόν, για 28 μήνες το συνολικό ποσό που θα πληρώσει θα είναι 2.520 ευρώ περίπου.
3. Εργαζόμενος στο Δημόσιο με ημερομηνία πρόσληψης 1/5/1984, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα πριν από αυτήν την πρόσληψή του και έχει συμπληρώσει 3.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Εχει υπηρετήσει 24 μήνες στρατιωτική θητεία. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αναγνωρίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να πληρώσει εισφορά, αφού στις 31/12/1997 είχε συμπληρώσει περισσότερα από 25 συντάξιμα έτη, μαζί με τον χρόνο στρατιωτικής θητείας.
4. Εργαζόμενος στο Δημόσιο με ημερομηνία πρόσληψης 15/6/1989 έχει υπηρετήσει 24 μήνες στις Ενοπλες Δυνάμεις. Οι σημερινές αποδοχές του αγγίζουν στον βασικό μισθό τα 1.150 ευρώ. Κατά συνέπεια ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα πρέπει να καταβάλει 1.842 ευρώ περίπου για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας του.
Με αποδοχές 1.200 ευρώΥπάλληλος που διορίστηκε το 2000 5Δημόσιος υπάλληλος που διορίστηκε το 2000 λαμβάνει σήμερα αποδοχές 1.200 ευρώ και έχει 28 μήνες στον Στρατό. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα πρέπει αμέσως να προχωρήσει στην αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας του, για την οποία και θα καταβάλει συνολικά 2.241 ευρώ πριν αυξηθούν με τη συνεχόμενη υπηρεσία οι συνολικές αποδοχές του, αφού ως νέος ασφαλισμένος θα υπολογιστούν επί του συνόλου τους.

Πηγή: Έθνος