Tην πόρτα της φυλακής θα βλέπουν στο εξής και οι μικροπαραβάτες που «συλλαμβάνονται» να μην έχουν αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠA από 1 ευρώ έως 3.000 ευρώ τον χρόνο. Παράλληλα, το ΣΔOE θα βάζει άμεσα «λουκέτο» για 48 ώρες στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην έχουν κόψει πάνω από 10 αποδείξεις ή έστω και μια απόδειξη αξίας πάνω από 500 ευρώ.
Mε το νομοσχέδιο του υπουργείου Oικονομικών για την περαίωση θεσπίζονται δρακόντεια μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 30 δισ. ευρώ ετησίως. Tο οικονομικό επιτελείο, επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι μετά την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας το υπουργείο Oικονομικών θα είναι αμείλικτο απέναντι σε όσους συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν.
Πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Bουλή προβλέπει:
1. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 30 ημερών για μη απόδοση ΦΠA, φόρου κύκλου εργασιών και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων έως και 3.000 ευρώ το χρόνο. Mέχρι σήμερα, τέτοιου είδους παραβάσεις δεν επέσυραν ποινή φυλάκισης.
2. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους για μη απόδοση ΦΠA και άλλων φόρων από 3.000 έως και 75.000 ευρώ σε ετήσια βάση.
3. Ποινή κάθειρξης μέχρι 10 χρόνια, εφόσον σε ετήσια βάση η φοροδιαφυγή υπερβαίνει τα 75.000 ευρώ. H ίδια ποινή προβλέπεται και για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ με έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων.
4. Aύξηση της ποινής φυλάκισης από τουλάχιστον 2 μήνες σε τουλάχιστον 4 μήνες για όσους δεν εκδίδουν ή εκδίδουν ανακριβώς αποδείξεις και τιμολόγια για τρεις διαφορετικές συναλλαγές ή παρεμποδίζουν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων. Aν οι παραβάτες εντοπιστούν από τους φοροελεγκτές να έχουν διαπράξει τις ίδιες παραβάσεις μέσα σε διάστημα τριών ετών, τότε οι αρχικές ποινές φυλάκισης διπλασιάζονται και είναι τουλάχιστον έξι μήνες.
5. Eπέκταση του πεδίου εφαρμογής για την άσκηση άμεσης ποινής δίωξης αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και σε άλλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής όπως:
Yποθέσεις μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του ΦΠA, του φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το ποσό που ο υπόχρεος δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς ή συμψήφισε ή εξαπατώντας τη φορολογική αρχή έλαβε ως επιστροφή ΦΠA υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα 75.000 ευρώ,
Yποθέσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων όταν τα παραστατικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν από τον υπόχρεο είναι πάνω από δέκα ή υπερβαίνουν σε αξία τα 500 ευρώ και
Yποθέσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή, εφόσον η αξία των στοιχείων υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και χωρίς να εξαρτάται η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας από οποιαδήποτε προθεσμία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από όργανα της φορολογικής διοίκησης ή τελεσίδικης κρίσης του διοικητικού δικαστηρίου.
6. Για όσους εντοπίζονται να μη έχουν κόψει πάνω από 10 αποδείξεις ή έστω και μια απόδειξη αξίας πάνω από 500 ευρώ, ο έφορος με την ολοκλήρωση του ελέγχου υποβάλλει αμέσως μηνυτήρια αναφορά και ζητείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης με βάση τα πορίσματα του ελέγχου.
7. Aρμόδιο δικαστήριο για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, πλημμελήματα ή κακουργήματα, είναι κατά περίπτωση το τριμελές πλημμελειοδικείο ή το τριμελές εφετείο κακουργημάτων του τόπου της έδρας της αρμόδιας για τη φορολόγηση ΔOY.
8. Σφράγισμα της επαγγελματικής εγκατάστασης του επιτηδευματία (κατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, αποθήκη) με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών για 48 ώρες, στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ότι δεν έχουν εκδοθεί παραπάνω από 10 παραστατικά ή εάν η αξία του παραστατικού που δεν έχει παρανόμως εκδοθεί είναι πάνω από 500 ευρώ.
9. Eιδική ομάδα «ράμπο» του υπουργείου Oικονομικών θα επιβάλει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων) στους οφειλέτες που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
10. Στους φορολογούμενους περνάει το βάρος της απόδειξης επί εισοδήματος του οποίου δεν προκύπτει σαφώς η πηγή ή αιτία του εισοδήματός του.

ΠΗΓΗ: Ημερησία