Ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο με απαλλαγή των προσαυξήσεων

Ευκαιρία μέχρι τις 29 Οκτωβρίου  έχουν 1,3 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ευνοϊκή  ρύθμιση και να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους εφάπαξ  με έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις  ή έως και 45δόσεις με απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ενταχθούν μεταγενέστερα, εφόσον καταβάλουν μαζί με την πρώτη δόση και όλες τις δόσεις της ρύθμισης της επιλογής τους, των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής, από 29.10.2010  μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε για το εναπομείναν ποσό χορηγείται το ποσοστό έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής της ρύθμισης όπως αυτή διαμορφώνεται με το άθροισμα των δόσεων.

ΠΗΓΗ: Ημερησία