Φωτοβολταϊκά: Ιστοσελίδα υπολογίζει αν και τι σας συμφέρει

Τη δυνατότητα να υπολογίσει κάποιος τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ταράτσα του σπιτιού του αλλά και το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει παρέχει μια πρωτοποριακή διαδικτυακή εφαρμογή.
Εισάγοντας τα «προσωπικά» στοιχεία της κατοικίας του στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wwf.gr/ilios όποιος το επιθυμεί μπορεί να μάθει εύκολα, γρήγορα, με λίγες κινήσεις και εξαιρετική ακρίβεια το είδος της εγκατάστασης που θα χρειαστεί, το κόστος της επένδυσης και τον χρόνο αποπληρωμής της, την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραγάγει η στέγη του, το οικονομικό όφελος που θα έχει εντός ενός έτους αλλά και το όφελος που θα αποκομίσει το περιβάλλον από την παραγωγή καθαρής ενέργειας.
Το εργαλείο χρησιμοποιεί μια ειδική εφαρμογή του Google maps, με την οποία εντοπίζει το κάθε κτίριο και μετρά την επιφάνεια της στέγης του, ενώ τα αποτελέσματα του υπολογισμού είναι τόσο αναλυτικά, ώστε οι επισκέπτες ενημερώνονται ακόμη και για το αν τους συμφέρει να επενδύσουν τα χρήματά τους σε φωτοβολταϊκά σε σχέση με το να τα αποταμιεύσουν στην τράπεζα με ένα συμβατικό επιτόκιο.
Το διαδικτυακό εργαλείο ΗΛΙΟΣ δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2009 στη Γερμανία από ομάδα μηχανικών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης CO2 online, η οποία πραγματοποιεί εκστρατείες για την κλιματική αλλαγή.
Περισσότεροι από 30.000 Γερμανοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα «βγάλτε χρήματα από τις στέγες σας» και δοκίμασαν τη διαδικτυακή εφαρμογή το τελευταίο έτος.
Εγκατάσταση
Στο ελληνικό κοινό η δυνατότητα παρέχεται με την υποστήριξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, η οποία έχει την πεποίθηση ότι ο κύριος όγκος των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να εγκατασταθεί -κατά το πρότυπο της Γερμανίας- πάνω σε ταράτσες κτιρίων.
«Λόγοι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί επιβάλλουν την άμεση αλλαγή κατεύθυνσης στον τομέα των φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ταράτσες και στέγαστρα κτιρίων», τονίζει ο Γιώργος Τραγόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του WWF Ελλάς σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
«Με αυτό τον τρόπο θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη σε θέσεις εργασίας, θα διαχυθεί καλύτερα το οικονομικό κέρδος σε πολύ περισσότερα νοικοκυριά και θα αποφευχθεί η μαζική αλλαγή χρήσεων γης», λέει.
Τι θα σας ζητήσει:
1. Εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κωδικό του σπιτιού σας, το έτος κατασκευής, τον τύπο του σπιτιού και την επιφάνεια του κατοικούμενου χώρου.
2. Σημειώστε τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης σας.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ώστε να εντοπιστεί η στέγη από το Google map και να υπολογιστεί το εμβαδόν της.
4. Αναφέρετε την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τι προγραμματίζετε να κάνετε με την παραγόμενη ενέργεια.
5. Δείτε τα αποτελέσματα ως προς το κόστος της εγκατάστασης, το οικονομικό κέρδος σας και το περιβαλλοντικό όφελος.

ΠΗΓΗ: Έθνος