Με τα νέα όρια ηλικίας οι επικουρικές

Με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης -που αυξάνονται σταδιακά από την 1/1/2011 για όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα- θα καταβάλλουν τα ταμεία και τις επικουρικές συντάξεις.
Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλα τα επικουρικά ταμεία ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης. Όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο:
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 – 17 του άρθρου 10 του νέου ασφαλιστικού νόμου αυξάνονται σταδιακά από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα και για την κατοχύρωση των θεμελιωμένων κατά περίπτωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.
Με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2084/1992 ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισμένοι.
Σε ισχύ
Με αυτά τα δεδομένα επισημαίνεται ότι «οι μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των φορέων κύριας ασφάλισης που εισάγονται με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου (3863/2010) ισχύουν και για τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης».

ΠΗΓΗ: Ημερησία