Έκρυβαν τις αµοιβές τους

statistika_amoivwnΣτην απραξία του ελεγκτικού µηχανισµού κατά την τελευταία τριετία φαίνεται να ποντάρισαν χιλιάδες επιχειρηµατίες που απέκρυψαν από την Εφορία επιχειρηµατικές αµοιβές συνολικού ύψους 75,5 εκατ. ευρώ.
Τώρα θα έχουν µπερδέµατα καθώς ήρθε η ώρα η Εφορία µε τη βοήθεια των διασταυρώσεων να ερευνήσει 11.193 περιπτώσεις επιχειρηµατιών πουδεν δήλωσαν καθόλου ή συρρίκνωσαν κατά το δοκούν την επιχειρηµατική αµοιβή που έλαβαν ώστε να αποφύγουν τους φόρους που θα έπρεπε να πληρώσουν.
Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλες τις εφορίες της χώρας 11.193 περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης επιχειρηµατικής αµοιβής που έλαβαν φυσικά πρόσωπα, προκειµένου να κινηθούν οι διαδικασίες είσπραξης φόρων και προστίµων. Η λίστα των επιχειρηµατιών που απέκρυψαν εισοδήµατα προέκυψε µετά τη διασταύρωση στοιχείων ανάµεσα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων για τα οικονοµικά έτη 2008, 2009 και 2010, µε τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις δηλώσεις εισοδήµατος των προσωπικών εταιρειών για τα ίδια έτη.
Τι έδειξαν οι διασταυρώσεις
Σε 11.193 περιπτώσεις τα στοιχεία δενέδεναν µεταξύ τους και οιδιασταυρώσεις έδειξαν συγκεκριµένα ότι:
Σε 6.008 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε καθόλου επιχειρηµατική αµοιβή συνολικού ύψους 37,2 εκατ. ευρώ.
Σε 2.197 περιπτώσεις δηλώθηκε µικρότερη από αυτή που είχεπραγµατικά καταβληθεί. Η συνολική διαφορά ανέρχεται σε 13,5 εκατ. ευρώ. Σε 2.988 περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή η δήλωση δεν έχει εκκαθαριστεί. Το ποσό επιχειρηµατικής αµοιβής που αντιστοιχεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 24,8 εκατ. ευρώ.
Οι συγκεκριµένοι φορολογούµενοι θα λάβουν εντός των ηµερών ραβασάκι από την Εφορία για τη διόρθωση των λαθών τους και την πληρωµή των αναλογούντων φόρων και προστίµων.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα