Αυξήσεις στα ασφάλιστρα Ι.Χ.

Σε νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, που αρχίζουν από το 5% αλλά ενδεχοµένως να φτάσουν και το 15%, προχωρούν µέσα στον ∆εκέµβριο ή µε το νέο έτος, η µία µετά την άλλη, οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Πρόκειται για νέες επιβαρύνσεις που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, τις οποίες αποδίδουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην αναπροσαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2011 των κατωτάτων ορίων για τις αποζηµιώσεις σωµατικών βλαβών (από 500.000 σε 750.000 ευρώ), που ίσχυσε πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2009, σύµφωνα µε τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.
«Κατά µέσο όρο οι αυξήσεις θα έχουν µονοψήφιο ποσοστό, κάτι που σηµαίνει ότι πιθανώς κάποιες εταιρείες θα προβούν σε υψηλότερες», διατυπώνει την εκτίµησή του στα «ΝΕΑ» ο γενικός γραµµατέας της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Φωκίων Μπράβος.
Οι αυξήσεις των ασφαλίστρων παρότι συνδέονται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά µε τις υψηλές αποζηµιώσεις που επι δικάζουν τα δικαστήρια µετά την αναπροσαρµογή των ορίων, παράλληλα αναδεικνύουν τα τεράστια ελλείµµατα που έχει συσσωρεύσει ο πλέον προβληµατικός κλάδος της ασφάλισης. Από τις 34 ενεργές εταιρείες, οι 15 ανήκουν στις λεγόµενες πολύ χαµηλού ασφαλίστρου, µε τιµές αρκετά κάτω από τον µέσο όρο της αγοράς.
Ελλειµµα αποθεµατικών
∆εν είναι τυχαίες οι πληροφορίες που ακούγονται εδώ και καιρό, ότι η εποπτική αρχή έχει εντοπίσει τουλάχιστον δέκα µε σοβαρά προβλήµατα στα αποθεµατικά τους, χωρίς ωστόσο να έχει προβείσε ανακλήσεις αδειών αφήνοντας αυτό το έργο στον «διάδοχό» της, την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία από την 1η ∆εκεµβρίου µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητές της.
Ενώ το µέσο επίπεδο ασφαλίστρου της ελληνικής αγοράς είναι στα 408 ευρώ τον χρόνο (αστική ευθύνη συν άλλες βασικές καλύψεις), περίπου 15 εταιρείεςπωλούν σε τιµές κάτωτου µέσου όρου.Κάποιες µάλιστα, για να προσελκύσουν πελάτες, τιµολογούν αυτές τις καλύψεις προς µόλις 250 ευρώ.Στις εταιρείες αυτές είναι ασφαλισµένα 2 – 2,5 εκατ. οχήµατα (στοιχεία 30ής Σεπτεµβρίου 2010), το 50% του συνόλου των 5,5 εκατ., όταν το 2004 το µερίδιό τους δεν υπερέβαινε το 25%!
Κίνδυνος για λουκέτα
Αρκετές από αυτές, σε περιβάλλον αυξανόµενων υποχρεώσεων όπως οι υψηλές αποζηµιώσεις που επιδικάζουν πλέον τα δικαστήρια, είναι επίφοβεςγια λουκέτο. Η ειρωνεία είναι πως βρίσκονται εγκλωβισµένες στην ίδια την τακτική που ακολούθησαν τα προηγούµενα χρόνια, αφού αν προβούν σε αυξήσεις ασφαλίστρων για να καλύψουν τα ελλείµµατά τους, θα χάσουν πελάτες. Το τοπίο της αγοράς συµπληρώνουν εταιρείες που υπολειτουργούν, όπως εκείνη που εµφανίζεται να έχει χαρτοφυλάκιο µε µόλις 1.500 ασφαλισµένα οχήµατα.

Μαύρη τρύπα 500 εκατ.
Αλλο αρνητικό ρεκόρ είναι η µαύρη τρύπα του κλάδου. Τα λουκέτα, πέρυσι,των Ασπίς Πρόνοια και Commercial του οµίλου Ψωµιάδη επιβάρυναν µε600 εκατ. ευρώ την ούτως ή άλλωςµεγάλη µαύρη τρύπα του κλάδου, που έφτασε το 1,5 δισ. ευρώ.
Επειτα από διορθωτικέςπαρεµβάσεις το άνοιγµα έπεσε τελικά τα500 εκατ. ευρώ, αλλά παραµένει υπερδιπλάσιο του2002 όταν ήταν µόνο 200 εκατ. ευρώ. Είτε κλείνουν κάποιες εταιρείες είτε όχι, κάθε χρόνο η αγορά εµφανίζει ζηµιές αφού οκλάδος εισπράττει 1,5 δισ. ευρώ, αλλά έχει έξοδα και ζηµίες 1,7 δισ. ευρώ.
Τις αυξήσεις δενθα τις γλιτώσουνοι οδηγοί ούτε το 2012οπότε ολοκληρώνεται η προσαρµογή µετην κοινοτική οδηγία. Τότε, τα ελάχιστα όρια θα αυξηθούν για τις σωµατικές βλάβες σε ένα εκατ. ευρώ ανά θύµα και για τις υλικές ζηµιέςσε ένα εκατ. ευρώ ανά ατύχηµα.
Επίσης, στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 καθιερώνεται το αυστηρό πλαίσιο του Solvency II, βάσει του οποίου αναλόγως των υποχρεώσεων και του µεγέθους των κινδύνων που έχει µια εταιρεία, υποχρεούται να αυξήσει και την κεφαλαιακή επάρκειά της. Για παράδειγµα, αν µε το Solvency I µια εταιρεία µε τζίρο 100 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα έπρεπε να έχει κεφαλαιακή επάρκεια ίση µε το 18% (δηλαδή 18 εκατ. ευρώ), µε το Solvency II ενδέχεται να φτάσει τα 30 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα