Αδεία για τρία χρόνια µε τις µισές αποδοχές

Πρόγραµµα µακροχρόνιων αδειών µετ΄ αποδοχών σε οικειοθελή βάση έθεσε σε εφαρµογή η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, σε µια προσπάθεια συγκράτησης του µισθολογικού κόστους χωρίς να θιγούν οι θέσεις εργασίας.
Το πρόγραµµα άρχισε να υλοποιείται από χθες και απευθύνεται σε πρώτη φάση στο σύνολο των 5.049 εργαζοµένων στην τράπεζα, καθώς και στις θυγατρικές του οµίλου στην Ελλάδα. Σε επόµενη φάση, και αναλόγως της ανταπόκρισης που θα υπάρξει, δεν αποκλείεται,σύµφωνα µε πηγέςτης τράπεζας, ναεπεκταθεί και στις θυγατρικές του εξωτερικού, στις οποίες απασχολούνται 6.757 εργαζόµενοι. Εκτιµάται ότι αν στο πρόγραµµα ενταχθεί ποσοστό 5% τωνεργαζοµένων, η ετήσια εξοικονόµηση θα είναι τηςτάξης των 15-20 εκατ. ευρώ.
«Πρόκειται για µια πολιτική συγκράτησης δαπανών χωρίς ναθιγούν εργασιακά δικαιώµατα και θέσεις εργασίας», λένε πηγές της τράπεζας.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, όσοι εργαζόµενοι επιλέξουν ναυπαχθούν σε αυτό, θα πάρουν άδειαµετ’ αποδοχών γιαδύο ή τρία χρόνια. Στην πρώτη περίπτωσηγια τον χρόνο της άδειάς τους θα λαµβάνουν το 40% των ετήσιων µεικτών αποδοχών τους και στην περίπτωση της τριετούς απουσίας θα λαµβάνουν το 50% των ετήσιων µεικτών αποδοχών τους. Γιαόσο διάστηµα απουσιάσουν, οι εργαζόµενοι θαείναι πλήρως καλυµµένοι ασφαλιστικά, διαβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές.
Κανονικά οι εισφορές
Η τράπεζακαθ’ όλητη διάρκεια της άδειας θα καταβάλλεικανονικά τις εργοδοτικές εισφορές στο Ταµείο των υπαλλήλων της, ενώ το ποσοστό του µισθού θα πιστώνεται στον λογαριασµό µισθοδοσίας του δικαιούχου. Κανονικάθα καταβάλλονται οι εισφορές και στο Ταµείο Υγείας, ενώ θα ισχύουν και τα οµαδικά ασφαλιστικά προγράµµατα. Για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, το πρόγραµµα προβλέπει ότι ο εργαζόµενος που θα κάνει χρήση του προγράµµατος αδείας, θα αποζηµιωθεί µε βάση τις αποδοχές που ίσχυαν πριν από τον χρόνο υπαγωγής στο πρόγραµµα.
Μέριµνα λαµβάνεται και για την περίπτωση εργαζοµένων µε δανειακές υποχρεώσεις προς την τράπεζα. Προβλέπεται ότι ο υπάλληλος θα µπορεί να ρυθµίσει τις οφειλές του µε βάση τη νέα του µισθολογική κατάσταση. Περιµένουν ανταπόκριση
Πηγές της Τράπεζας Πειραιώς εκτιµούν ότι θα υπάρξει ανταπόκριση στο πρόγραµµα ιδίως από νέες µητέρες, εργαζοµένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και εργαζοµένους που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Μετέχοντας στο πρόγραµµα – λένε οι ίδιες πηγές – µπορούν να λείψουν για 2 ή 3 χρόνια από τη δουλειά τους και να επιστρέψουν στηθέση τους ή σε ανάλογη θέση, στον βαθµό που στο µεταξύ έχουν υπάρξει αλλαγές στην τράπεζα. Η ενηµέρωση των εργαζοµένων γιατο πρόγραµµα έγινε µε ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο της τράπεζας και αφού είχε προηγηθεί συνεννόηση της διοίκησηςµε τον Σύλλογο Εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι µπορούν µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου να αποφασίσουν αν θα κάνουν ή όχι χρήση του συγκεκριµένου προγράµµατος.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα