Ανάσα για επιχειρήσεις

daneia_epixeirhsewnΑνάσα στην αγορά δίνουν οι αναχρηµατοδοτήσεις των δανείων, στις οποίες προχωρούν τους τελευταίους µήνες, η µία µετά την άλλη, χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω της κρίσης.
Στοιχεία του επιχειρηµατικού κόσµου αλλά και των τραπεζών από την αρχή του έτους δείχνουν ότιέχει ήδη προχωρήσει σε διακανονισµό µια στις τέσσερις επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των επιχειρηµατικών δανείων, για ταοποία έγινε επαναδιαπραγµάτευση, φτάνει τα 34 δισ. ευρώ, από το σύνολο των 129 δισ. ευρώ που είναι η συνολική χρηµατοδότηση προς τις επιχειρήσεις. Μάλιστα,από την αρχή του χρόνου υπολογίζεται ότι από τις 100.000 αιτήσεις διακανονισµού παλαιών επιχειρηµατικών δανείων έχουν ήδη εγκριθεί περίπου 80.000. Στελέχη από την τραπεζική αγορά δηλώνουν ότι, µε δεδοµένη την κατάσταση στην αγορά,δεν υπάρχει άλλη λύση από την αναχρηµατοδότητη των δανείων. Σύµφωνα µε τους ίδιους, προϋπόθεση για να εγκριθεί η αναχρηµατοδότηση από την τράπεζα είναι και οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες να δείξουν «καλά δείγµατα» για το µέλλον της επιχείρησής τους. Ετσι, πολύ συχνά ζητούν να δουν σχέδια αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.
Οµως και οι τράπεζες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να ρυθµίσουν τα επιχειρηµατικά τους δάνεια. Και αυτό,λόγω του ύψους των οφειλώντων επιχειρήσεων. Ενα επιχειρηµατικό δάνειο ενός εκατ. ευρώ ισοδυναµεί µε 100 καταναλωτικά ή περισσότερες από 300 πιστωτικές κάρτες. Ζητούν παράταση οι µικροµεσαίοι
Και ενώ τράπεζες και επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις σωτήριας για την αγορά, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίεςζητούν περαιτέρω διευκολύνσεις και σε ό,τι αφορά την αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους και από τα δάνεια των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, καθώς, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 20% τωνµικροµεσαίων αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Οι εµποροβιοτέχνες ζητούνεπαναδιαπραγµάτευση µε τιςτράπεζες και τριετή παράταση.
Ήδη οι εκπρόσωποι των τραπεζών και των µικροµεσαίων έχουνξεκινήσει επαφές και έχουν πραγµατοποιήσει συναντήσεις, ενώ το θέµα εξετάζει και η ηγεσία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς στηναγορά από την αρχή του έτους έχειεκδηλωθεί επιδηµία λουκέτων, µε τον τελευταίοµήνα να έχουν κατεβάσει ρολά περίπου 4.000
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και από την αρχή του χρόνου να έχουν κλείσει σε όλους τους κλάδους περισσότερες από 27.500 επιχειρήσεις.
«Οι µεγάλες δυσκολίες στην οµαλή αποπληρωµή των δανείων από αρκετές επιχειρήσεις αναπόφευκτα οδηγούν στην αναζήτηση λύσης», λέειο πρόεδρος της ΕθνικήςΣυνοµοσπονδίαςΕλληνικού Εµπορίου, Βασίλης Κορκίδης. Είναιγνωστό, άλλωστε, ότι ταδάνεια είναι µικρής διάρκειας (τριετίας) και αποπληρώνονται σε εξαµηνιαίες δόσεις. Η ΕΣΕΕζητάει τη διευκόλυνση της αποπληρωµής των δανείων αυτών µε παράταση της διάρκειάς τους σε έξι χρόνια από τρία που είναισήµερα, ώστε να µειωθεί τούψος των εξαµηνιαίων δόσεων, ή την παροχή περιόδου χάριτος για τουλάχιστον δύο δόσεις.
Την παράταση για την αποπληρωµή των δανείων που χορηγήθηκαν από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρώνκαι Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) ζητά και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενώσεως Εµπόρων Σιδηρικών και Βιοµηχανικών Ειδών, κ. Κλ. Σαλλιαρέλης, σηµειώνοντας ότι «όπως διαπιστώνεται και από τα στοιχεία των ∆ΟΥ, µόλις ένας στους πέντε µπόρεσε να ρυθµίσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του προς το ∆ηµόσιο». Ανάλογη πρόταση έχει κάνει και το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας.
Πώς γίνεται η αναχρηµατοδότηση
Η επιµήκυνση της διάρκειας του δανείου, η µετατροπή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, όπως τα κεφάλαια κίνησης, σε µακροπρόθεσµες και η αναπροσαρµογή των επιτοκίων, συνήθως µε την προσηµείωση περιουσιακών στοιχείων, είναι οι κλασικοί τρόποι µε τους οποίους γίνεται η αναχρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών δανείων. Κοινή συνισταµένη των συµφωνιών που κάνουν οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες µε τις τράπεζες είναι η µείωση όσο το δυνατόν περισσότερο των χρηµάτων που καταβάλλουν κάθε µήνα. Ουσιαστικά, επιδιώκουν να αποφύγουν την πιστωτική ασφυξία, µεταφέροντας χρονικά τιςυποχρεώσεις τους, ενώ παράλληλα ευελπιστούν σε «καλύτερες ηµέρες», ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στη συνέχεια στις υποχρεώσεις τους.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα