Έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές

Από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2011 θα εφαρμοστεί στις συνεπείς επιχειρήσεις η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας με «αντάλλαγμα» τη μείωση, σε πρώτη φάση, κατά 10% των εισφορών του εργοδότη και του εργαζόμενου. Από την 1η Ιουλίου, η ηγεσία του υπουργείου θα εφαρμόσει την κάρτα πιλοτικά. Τα παραπάνω προβλέπει το νομοσχέδιο για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που παρουσιάζει στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης. Το σχέδιο νόμου θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο και θα προβλέπει τα εξής:
Την περαιτέρω μείωση των εισφορών (έως 25% στην τριετία) με υπουργικές αποφάσεις, διπλό πρόστιμο (1.000 ευρώ) για κάθε παράνομα απασχολούμενο, αλλά και νέα μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (δημιουργείται «άμεση δράση» στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών (καθιερώνεται ο θεσμός του Συμφιλιωτή). Οι βασικές διατάξεις τις οποίες αποκαλύπτει η «Η» έχουν ως εξής:
Αρθρο 24
Κάρτα Εργασίας
«Εισάγεται η δυνατότητα εγκατάστασης στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού συστήματος (κάρτα εργασίας) που θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή της προσέλευσης, του χρόνου εργασίας και της αποχώρησης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών. Η κάρτα εργασίας θα συνδέεται με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα που θα αναπτυχθεί μεταξύ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκαταστήσουν την κάρτα εργασίας στους χώρους εργασίας τους, θα έχουν έκπτωση 10% επί των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών). Προϋπόθεση χορήγησης, εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματός της κάρτας εργασίας είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανασφάλιστη είτε αδήλωτη εργασία σε επιχείρηση η οποία εφοδιάστηκε με το σύστημα της κάρτας εργασίας θα επιβάλλεται στην επιχείρηση αυτή, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιπλέον διοικητική κύρωση ύψους 500 ευρώ για κάθε μισθωτό, τον οποίο η επιχείρηση απασχολεί παράνομα και στον ανασφάλιστο και παρανόμως απασχολούμενο εργαζόμενο αντίστοιχη διοικητική κύρωση ύψους 500 ευρώ, η οποία επίσης θα καταβάλλεται από τον εργοδότη.
Ημερομηνία έναρξης της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2011. Με υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας θα καθορισθούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες αρχικώς θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, τυχόν αναπροσαρμογή του προστίμου και του ποσοστού της έκπτωσης, οι βασικές προδιαγραφές του συστήματος αυτού και ο τρόπος λειτουργίας του. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν η διαδικασία και ο τρόπος αποστολής των στοιχείων στο κεντρικό δίκτυο υπολογιστών μεταξύ ΙΚΑ, ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Το ποσοστό της έκπτωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας».
«Συμφιλιωτής Εργασίας»
Οι επιθεωρητές θα απαντούν σε ειδικό πενταψήφιο αριθμό και θα ελέγχουν τις καταγγελίες με επιτόπιες έρευνες
Με το ίδιο νομοσχέδιο ιδρύεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας υπηρεσία «άμεσης δράσης» για τις καταγγελίες παραβιάσεων της νομοθεσίας (εργατικής και ασφαλιστικής) και θεσμοθετείται ο «Συμφιλιωτής Εργασίας» για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών:
Οι επιθεωρητές της «άμεσης δράσης» θα απαντούν σε ειδικό πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό και θα ελέγχουν τις καταγγελίες με επιτόπιες έρευνες έχοντας τη συνδρομή και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο Συμφιλιωτής Εργασίας θα παρεμβαίνει, ύστερα από αίτηση είτε του εργαζομένου είτε του εργοδότη είτε και των δύο μαζί, σε κάθε θέμα που προκαλεί διένεξη με αφορμή τη σχέση εργασίας ακόμη κι αν ακόμη δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής σύμβασης (δηλαδή και σε ατομικές διαφορές). Η διαδικασία της Συμφιλίωσης θα έχει διάρκεια 10 – 20 ημέρες. Ο Συμφιλιωτής θα εκτιμά όλα τα αποδεικτικά μέσα που τίθενται ενώπιόν του, θα υποβάλει προτάσεις και θα μπορεί να ζητά οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για τη διαμόρφωση της κρίσης του, θα μπορεί να εξετάζει πρόσωπα, να ζητά τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων συναρμόδιων φορέων και γενικά να πράττει καθετί που θεωρεί αναγκαίο για την διατύπωση της πρότασής του. «Ο Συμφιλιωτής θα προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόψεων των μερών το συντομότερο δυνατό για τον τερματισμό της διένεξης, προτείνοντας λύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, τις οποίες δύνανται να αποδεχτούν τα μέρη».
Θέση Συμφιλιωτή (για συλλογικές διαφορές) και Συμφιλιωτή Εργασίας (για τις ατομικές διαφορές) μπορούν να διεκδικήσουν με εσωτερικό διαγωνισμό μόνιμοι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ, της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ.
Πότε θα ενεργοποιείται το υπουργείο
«Η πολιτική ηγεσία και η Διεύθυνση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα επιλαμβάνονται πάντοτε περιπτώσεων Συμφιλίωσης γενικότερου ενδιαφέροντος Περιφερειακής ή εθνικής κλίμακας για θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν κλάδους ή επαγγέλματα με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, περιπτώσεων όπου οι διαπραγματεύσεις φθάνουν σε αδιέξοδο, απειλείται διένεξη μεταξύ των μερών και είναι ορατό το ενδεχόμενο διατάραξης της εργασιακής ειρήνης σε εθνικό επίπεδο, με συνέπεια την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την πρόκληση σοβαρών επιπτώσεων στην εθνική οικονομία», σύμφωνα με το νομοσχέδιο.
Στις περιπτώσεις αυτές «θα συμμετέχει απαραιτήτως στη Συμφιλιωτική Διαδικασία και ένας εκπρόσωπος από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή από άλλο υπουργείο». Από τους «εμπλεκομένους» θα συμμετέχουν μέχρι τρεις εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ένας εκπρόσωπος της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ μέρους των εργαζομένων καθώς και ένας εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης εκ μέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών και σε κάθε περίπτωση οι νομικοί σύμβουλοι του κάθε μέρους.
Οι αλλαγές
Στις 15 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της εργασίας στις επιχειρήσεις.
Μόνο όσες επιχειρήσεις καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές θα μπορούν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και να έχουν την πρώτη έκπτωση 10% στις εισφορές.
Με απόφαση του υπουργού θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό της έκπτωσης των εισφορών.
Θα επιβάλλεται, διπλό πρόστιμο (500 ευρώ στον εργοδότη και 500 ευρώ στον εργαζόμενο) για κάθε παράνομα απασχο­λούμενο.

ΠΗΓΗ: Ημερησία