Εκτύπωση


Διαβάστε το αργότερα
Προσθήκη στην βιβλιοθήκη
Ανοιγμα θέματος σε forum
Εκτύπωση σε word
Εκτύπωση σε pdf
Προσθήκη alert

<a href=»http://diff4.smartadserver.com/call/pubjumpi/18838/132752/7913/M/[timestamp]/?»> <img src=»http://diff4.smartadserver.com/call/pubi/18838/132752/7913/M/[timestamp]/?» border=»0″ alt=»» /></a>

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: Ε57/60/24.11.2010

Επιβεβαίωση εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται μέσω διαδικτύου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Αθήνα 24/11/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/60

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 245 – 247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Επιβεβαίωση εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται μέσω διαδικτύου»
ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. Ε57/92/30-11-2004 Γεν. Έγγραφό μας.

Επειδή οι Υπηρεσίες μας γίνονται δέκτες αναφορών για την ύπαρξη μη νόμιμων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που φέρονται να έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου, παρακαλούμε όπως, οι φορείς και τα πρόσωπα που διενεργούν πράξεις, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να επιβεβαιώνουν, σε κάθε περίπτωση, την εγκυρότητα όσων εξ αυτών φέρεται να έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτύου.

Η διαδικασία ροής για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των εν λόγω βεβαιώσεων είναι η ακόλουθη :

www.ika.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Επιβεβαίωση εγκυρότητας ασφαλιστικής ενημερότητας

Ακολούθως καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της βεβαίωσης και ο Αριθμός Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.).

Οι φορείς και τα πρόσωπα που εντοπίζουν μη νόμιμες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει να τις διαβιβάζουν αμέσως στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της αντίστοιχης επιχείρησης, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του προσώπου που τις προσκόμισε, προκειμένου να ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ