Εκτύπωση


Διαβάστε το αργότερα
Προσθήκη στην βιβλιοθήκη
Ανοιγμα θέματος σε forum
Εκτύπωση σε word
Εκτύπωση σε pdf
Προσθήκη alert

<a href=»http://diff4.smartadserver.com/call/pubjumpi/18838/132752/7913/M/[timestamp]/?»> <img src=»http://diff4.smartadserver.com/call/pubi/18838/132752/7913/M/[timestamp]/?» border=»0″ alt=»» /></a>

Άρθρα

Πως θα κάνουν απογραφή τα πρατήρια υγρών καυσίμων στις 31/12/2010

Του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου
Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ε.Β.Ν.Α. και Ο.Β.Ε.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Φίλοι Πρατηριούχοι,

Συνάδελφοι λογιστές και φοροτεχνικοί,

Σας εύχομαι και εγώ Χρόνια Πολλά και επικοινωνώ μαζί σας για να σας πληροφορήσω για τα πιο κάτω θέματα που αφορούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας πάνω στο νέο φορολογικό τοπίο όπως διαμορφώθηκε από 01/05/2010, με τις ρυθμίσεις των σχετικών νόμων και αποφάσεων και ιδιαίτερα για την απογραφή που πρέπει να κάνετε στις 31-12-2010.

1. Τα νέα δεδομένα από 1-5-2010

Όπως γνωρίζουμε από την 1η Μαΐου 2010 , στα Πρατήρια Υγρών καυσίμων επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές:
Βενζίνες – Πετρέλαια: (ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες Ο.Ε. ή Ε.Ε, Κοινωνίες – όχι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε- εντάσσονται από 1-5-2010 στη Β’ κατηγορία βιβλίων, ανεξάρτητα από το ύψος των εσόδων. Προσοχή: δεν «πάνε» στη Γ΄ κατηγορία ακόμα και αν περάσουν το όριο του τζίρου της Β΄ κατηγορίας που είναι 1.500.000 ευρώ. 
Σχετικές διατάξεις: ΠΟΛ.1023/11.3.2010, ΠΟΛ.1032/30.3.2010, ΠΟΛ.1036/31.3.2010, ΠΟΛ.1091/14.6.2010, Ν. 3842/2010, άρθρο 19 παρ. 2,3 και 4, Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) άρθρο 4 παρ.3 περίπτ. γ΄

Για τα λοιπά είδη: (Λιπαντικά,  Αξεσουάρ, Τσιγάρα,  άλλα είδη): Εξακολουθεί η Β΄ κατηγορία (εφ΄όσον ο τζίρος όλων μαζί παραμένει κάτω από το όριο της κατηγορίας αυτής δηλαδή κάτω από 1.500.000 ευρώ. Άνω των 1.500.000 ευρώ στην Γ’ κατηγορία).
Σχετικές διατάξεις: Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) άρθρο 4 παρ.3 περίπτ. γ΄

Για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών ( πλυντήριο, στάθμευση): Β΄ κατηγορία. Αν ο τζίρος ξεπεράσει το όριο (1.500.000 ευρώ) τηρείται Γ’ κατηγορία.
Σχετικές διατάξεις: Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) άρθρο 4 παρ.3 περίπτ. γ΄
Αναλυτικούς πίνακες και πρακτικό οδηγό έχουμε αναρτήσει από τον Μάρτιο 2010 στην ιστοσελίδα  www.ebna.gr/

2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2010

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε απογραφή αναλυτικά κατά είδος (ποσοτικά) για όλα τα παραπάνω εμπορεύσιμα είδη που όπως είπαμε εντάσσονται πλέον στην  β΄κατηγορία βιβλίων. Προσοχή: μέχρι 20/2/2011 η απογραφή πρέπει να καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών αναλυτικά κατά είδος (ποσοτικά και με αξία).

Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να εξασφαλίσουμε και για φέτος, με τους ίδιους όρους των προηγουμένων ετών, την απαλλαγή από απογραφή όλων των λοιπών ειδών (αξεσουάρ, μικρο-ανταλλακτικά, αναψυκτικά, τυποποιημένα τρόφιμα, λοιπά συναφή είδη) που διαθέτουν τα πρατήρια κάναμε συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης του Κ.Β.Σ. του Υπ. Οικονομικών, όπου συζητήσαμε για την παραπάνω δυνατότητα που μας είχαν δώσει στο παρελθόν σχετικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, όπως θα δούμε και στην σχετική εγκύκλιο που θα εκδώσει η παραπάνω Διεύθυνση του Υπ. Οικονομικών, με τις ΠΟΛ.1137/22.12.2003 και ΠΟΛ.1134/14.12.2004, μεταξύ των άλλων απαλλαγών για απογραφή, σε ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, περιλαμβάνεται ειδική παράγραφος για τον κλάδο μας, η οποία ρυθμίζει τι θα απογράφουμε και τι δεν θα απογράφουμε.  Συνεπώς οι παραπάνω διατάξεις προσαρμόζονται ανάλογα και για την καλύτερη κατανόηση και αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με την απογραφή που θα κάνουμε στις 31-12-2010 σημειώστε με προσοχή :

α. Δεν απογράφουμε:
– Τα αξεσουάρ
– Τα μικροανταλλακτικά
– Τα αναψυκτικά
– Τα τυποποιημένα τρόφιμα
– Λοιπά συναφή είδη
Εφόσον στα είδη αυτά αθροιστικά ο τζίρος τους στο 2010 δεν ξεπέρασε τα εκατό πενήντα χιλιάδες  (150.000) ευρώ.

β. Απογράφουμε αναλυτικά:
– Τα καύσιμα ( βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)
– Τα Λιπαντικά
– Τα Τσιγάρα

Δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα αυτά είδη, αθροιστικά μαζί με την πιο πάνω κατηγορία (α΄) θα έχουμε (σίγουρα) συνολικό τζίρο στο 2010 πάνω από εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

Δηλαδή:
– η α΄ ομάδα κρίνεται αυτοτελώς (μόνο στα είδη της ομάδας αυτής βλέπουμε αν ο τζίρος ήταν πάνω ή κάτω από 150.000 ευρώ).
– για την β΄ομάδα (καύσιμα λιπαντικά + τσιγάρα ) έχουμε υποχρέωση απογραφής μόνο αν ο τζίρος συνολικά αυτών μαζί και της α’ ομάδας ξεπερνά σε πωλήσεις τα 150.000 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1ο Παράδειγμα:
Ένα πρατήριο στο 2010 είχε τζίρο:
α) – από καύσιμα             1.580.000 €
    – από λιπαντικά                52.000 €
    – από τσιγάρα                  36.000 €
             Σύνολο                  1.668.000 €

Β) – από αξεσουάρ                60.000 €   
    – από μικρο/κτικά             25.000 €
    – από τυποπ. τρόφιμα        13.000 €
    – από άλλα είδη                  8.000 €
             Σύνολο                      106.000 €

Το πρατήριο αυτό:
Θα κάνει κανονικά απογραφή για την πρώτη ομάδα (καύσιμα +λιπαντικά + τσιγάρα).
Δεν θα κάνει για την δεύτερη ομάδα (αξεσουάρ + μικροανταλλακτικά + τυποποιημένα τρόφιμα + άλλα διάφορα) Θα ληφθεί όμως ως απογραφή το 10% των αγορών του 2010 κάθε επιμέρους κλάδου

2ο Παράδειγμα:
Ένα πρατήριο στο 2010 είχε τζίρο:
α) – από καύσιμα                   1.280.000 €
    – από λιπαντικά                      52.000 €
    – από τσιγάρα            (δεν έχει τσιγάρα)
        Σύνολο                                1.332.000 €

β) – από αξεσουάρ                    105.000 €
    – από μικρο/κτικά                  38.000 €
    – από άλλα είδη                     15.000 €
        Σύνολο                                   158.000 €

Εδώ το πρατήριο αυτό:
Θα κάνει απογραφή, και για τα είδη της α’ ομάδας, και για τα είδη της β’ ομάδας διότι ο τζίρος και των δύο αθροιστικά ομάδων είναι πάνω από 150.000 ευρώ και διότι ο τζίρος (μόνος του) στην β’ ομάδα ειδών είναι 158.000 ευρώ, δηλαδή πάνω από το όριο των 150.000 ευρώ.

3. Που καταχωρείται η απογραφή

Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της πιο πάνω Υπουργικής Απόφασης η απογραφή (εφόσον συντρέχει με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια υποχρέωση), μπορεί να καταχωρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σε χωριστές σελίδες της τηρούμενης σήμερα θεωρημένης μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων-εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων εντύπων του βιβλίου εσόδων – εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα θεωρημένου και τηρούμενου βιβλίου εσόδων – εξόδων.

Αν όμως, έχετε ήδη θεωρημένο βιβλίο απογραφής ή θέλετε να έχετε ξεχωριστό βιβλίο απογραφής, μπορείτε να θεωρήσετε μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2011.

4. Πως και μέχρι πότε θα καταχωρηθεί η απογραφή

Η καταχώρηση της απογραφής πρέπει να περιλαμβάνει το είδος, τη μονάδα μέτρησης και την ποσότητα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

Μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2011 πρέπει να έχει καταχωρηθεί η απογραφή και κατά ποσότητα και κατ’ αξία. Η αξία καταχωρείται κατά μονάδα και συνολικά για κάθε είδος.

Παράδειγμα:
– πετρέλαιο θέρμανσης……   λίτρα 5.000   x   τιμή λίτρου……= …………€
– Βενζίνη (είδος)………………   λίτρα 4.000   x τιμή λίτρου……   = …………€
– Βενζίνη (είδος)………………   λίτρα 3.500   x τιμή λίτρου………= …………€
– Ορυκτέλαια super τύπος …  λίτρα   600  x τιμή λίτρου……   =  …………€
– τσιγάρα είδος …………….τεμάχια 80  x τιμή μονάδος………… = ………….€

Η αποτίμηση πρέπει να γίνει στην χαμηλότερη τιμή του κάθε είδους, μεταξύ τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής που μπορεί να αγορασθούν.

Πρακτικά χρησιμοποιείτε την τιμή αγοράς στις πιο πρόσφατες αγορές, εφόσον καλύπτουν όλη την απογραφή σε ποσότητα.


5. Πως θα γίνεται η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης από 1η Ιανουαρίου 2011.

Με τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» καταργείται από 1.1.2011 η  επιστροφή και συνεπώς η προκαταβολή του ΕΦΚ από τους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Συνεπώς από 1.1.2011 απαλλάσσονται οι διακινητές πετρελαίου που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης στους καταναλωτές (πρατηριούχοι υγρών καυσίμων κλπ) από την υποχρέωση αγοράς του εν λόγω καυσίμου με υψηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ. και διάθεσή του με χαμηλό. Παραμένουν όμως και συνεχίζονται οι υποχρεώσεις  από το σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».
Με τις νέες διατάξεις «τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός 14 ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης(Δ.Ε.Φ.Κ.), μέχρι και την τελική κατανάλωση».

Προσοχή: «Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της, κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου, περιόδου, (δηλαδή εντός 14 ημερών) επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, υπολογιζόμενης επί της ποσότητας που αφορούν οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις.

Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθούν από το ίδιο μέλος ΔΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά, το μέλος αυτό διαγράφεται από το μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.»

Θα συνεχίσετε τις θεωρημένες αποδείξεις και Τιμολόγια για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μέχρι να εξαντληθούν τα μπλοκ που έχετε. Στην ένδειξη (δεύτερη σειρά) ΠΟΣΟ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ  ΤΟΝ  ΠΕΛΑΤΗ – ΑΓΟΡΑΣΤΗ , δεν θα γράφεται κανένα ποσό. Θα συμπληρώνονται  η πρώτη σειρά και η Τρίτη, όπως το παρακάτω παράδειγμα- υπόδειγμα:  

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης 950,00 0,72 684,00€
 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Διαφορά Ε.Φ.Κ.+ Φ.Π.Α.= ………..
 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ 684,00€


Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Αλλες πρόσφατες αποφάσεις

ΠΟΛ.1188/21.12.2010  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2011
ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: Σ67/37/21.12.2010  Συμπληρωματικές οδηγίες για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΟΛ.1184/17.12.2010  Έκπτωση δαπάνης για θεραπεία αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)
ΠΟΛ.1186/21.12.2010  Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας
Αρ. Πρωτ.: Δ30Α 4038661 ΕΞ 13.12.2010  Αντιμετώπιση περιπτώσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διατάξεων του Ν.3888/2010, βελτιώσεις κεντρικής περαίωσης
ΠΟΛ.1187/21.12.2010  Χορήγηση ΑΦΜ στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Άρθρα  Πως θα κάνουν απογραφή τα πρατήρια υγρών καυσίμων στις 31/12/2010
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 20.12.2010  Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»
Aριθ. Πρωτ.: οικ. 2266/17.12.2010  Άσκηση διαδικασίας αυτοφώρου, σε περίπτωση μη καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων (Δώρο Χριστουγέννων)
Aρ. Πρωτ.: 25231/Δ18448/17.12.2010  Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 14348/1399/16.12.2010  Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013
Απόφαση αριθμ. πρωτ.: 54289/30.11.2010  Καθορισμός κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων που εισάγονται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή κατά παρέκκλιση της παραγράφου 7 περ. α του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει
ΠΟΛ.1183/16.12.2010  Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις υπηρεσίες των λογοθεραπευτών
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 82/16.12.2010  Ένταξη στο ΕΤΕΑΜ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (TEAM – Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ
Άρθρα  Η πιστοποίηση των λογιστών – φοροτεχνικών: Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Μια ανάλυση εφ’ όλης της ύλης πίσω από τα «ψιλά» γράμματα των διατάξεων