Παροχές σε όλους τους μισθωτούς

Για λόγους ισότητας, ο εργοδότης οφείλει να επεκτείνει τις οικειοθελείς παροχές που δίνει σε κάποιους εργαζόμενους, σε όλους τους μισθωτούς της επιχείρησης εφόσον κάνουν την ίδια εργασία, υπό τις ίδιες συνθήκες και έχουν τα ίδια προσόντα.
Σύμφωνα με βαρυσήμαντη απόφαση του Αρείου Πάγου, η επέκταση αυτή δεν μπορεί να αφορά μόνο τις οικονομικές παροχές (π.χ. ιδιαίτερες αμοιβές, «μπόνους» κ.λπ.), αλλά και κάθε άλλη παροχή ή ωφελήματα που σχετίζονται με την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου, όπως είναι η βαθμολογική ένταξη, η μονιμοποίηση, η προαγωγή. Ετσι, σε περίπτωση που εργαζόμενος ενταχθεί σε χαμηλότερο βαθμολογικό ή μισθολογικό κλιμάκιο σε σύγκριση με άλλους συναδέλφους του παρόμοιων προσόντων, που παρέχουν την ίδια εργασία, υπάρχει παραβίαση της ίσης μεταχείρισης και δικαιούται πλήρη βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση, καθώς και τις διαφορές των αποδοχών που έχασε, αναδρομικά και εντόκως.
Κατά τον Αρειο Πάγο ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους με βάση την αρχή της ισότητας. Συνεπώς δεν επιτρέπεται άνιση μεταχείριση μεταξύ εκείνων που παρέχουν την ίδια εργασία, με τα ίδια προσόντα και κάθε διαφορετική μεταχείριση δημιουργεί στον εργαζόμενο να αξιώσει από τον εργοδότη να του προσφέρει όλες τις οικειοθελείς παροχές που καταβάλλει σε άλλους μισθωτούς, που εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες, χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος πρόσληψής τους.

ΠΗΓΗ: Ημερησία