Ανακοινώνεται το Μάρτιο το τριετές εθνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής

Το Μάρτιο αναμένεται να ανακοινωθεί το τριετές Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής. Το εν λόγω πρόγραμμα που προβλέπεται από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και αποτελεί επιταγή του Μνημονίου ουσιαστικά είναι ένα σχέδιο δράσεων και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση και την καταστολή της φοροδιαφυγής, το οποίο εμπεριέχει προτάσεις για θεσμικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία…
των φορολογικών, δικαστικών και διωκτικών αρχών.

Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής θα εγκριθεί με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην οποία μετέχουν ο υπουργός Οικονομικών και οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Υπεύθυνη για τη κατάρτιση του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής είναι η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ακολουθεί τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που θα δοθούν από την Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής.

Στη Διυπουργική Επιτροπή μετέχουν εκτός από τον υπουργό Οικονομικών και τους Γραμματείς των υπουργείων Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και ο επικεφαλής Εισαγγελέας της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα στο υπουργείο Οικονομικών, αρχής γενομένης του Μαρτίου, και θα αποφασίζει ετήσιες ή και εξαμηνιαίες δράσεις για τη σύλληψη φορολογητέας ύλης, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, τη βελτίωση και επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των βεβαιωθέντων εσόδων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, τη δημιουργία κριτηρίων για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων στα πεδία της φορολογίας και την ισχυροποίηση της φορολογικής διοίκησης.

28/1/2011
Πηγή: www.in.gr