Οι κωδικοί SΟS της νέας δήλωσης

Δεκάδες αλλαγές περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, καθώς τίθενται σε ισχύ τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, η σύνδεση του αφορολογήτου με τις αποδείξεις και μια σειρά από αυστηρές υποχρεώσεις για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες. Oδηγίες για τη «λύση» στο σταυρόλεξο της νέας δήλωσης θα δίνει το βιβλιαράκι της Εφορίας που θα συνοδεύει το έντυπο, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών. Ηδη ο χρόνος για το ραντεβού των 5,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων με την εφορία, τη νέα ενιαία κλίμακα και τα νέα αυστηρότερα τεκμήρια βάσει των οποίων θα κληθούν να πληρώσουν φόρους για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2010, μετρά αντίστροφα.
Προς το τέλος της εβδομάδας η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αρχίσει να αποστέλλει τους πρώτους φακέλους μαζί με το νέο έντυπο της εφορίας για τη συμπλήρωση των δηλώσεων. Στο νέο έντυπο Ε1, οι φορολογούμενοι καλούνται να αποτυπώσουν τα εισοδήματά τους με τρόπο ώστε να φορολογηθούν με βάση τα νέα αυστηρότερα τεκμήρια, να καταγράψουν για πρώτη φορά αν έχουν ακίνητα και καταθέσεις στο εξωτερικό, τυχόν επαναπατριζόμενα κεφάλαια, ποσά που δαπάνησαν για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων και οικιακούς βοηθούς, ενώ επιχειρείται επίσης για πρώτη φορά η καταγραφή όσων ελεύθερων επαγγελματιών υπέπεσαν πέρυσι σε φορο-παραβάσεις.
Οι προθεσμίες
Σύμφωνα με το βιβλιαράκι της Εφορίας, πρώτοι στο ραντεβού με την εφορία θα προσέλθουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έχοντες ατομικές και εμπορικές επιχειρήσεις με βιβλία α΄ και β΄ κατηγορίας, που καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μεταξύ 1-16 Μαρτίου (οι ίδιες ημερομηνίες αφορούν και τους έχοντες εισοδήματα μόνο από ενοίκια). Ακολουθούν στο διάστημα 1-15 Απριλίου όσοι δηλώνουν μεταξύ άλλων και γεωργικό εισόδημα, μετά σειρά έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία γ΄ κατηγορίας (18 Απριλίου- 4 Μαΐου), και όσοι έχουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρείες με βιβλία β΄ και γ΄ κατηγορίας (2-16 Μαΐου). Οσον αφορά τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μεταξύ 3-31 Μαΐου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
Ηλεκτρονική υποβολή
Σημειωτέον ότι από φέτος έρχεται το τέλος των παραδοσιακών δηλώσεων. Μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέσω λογιστών μπορούν ακόμη να υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής. Ολοι οι επιτηδευματίες που έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, και κάθε άλλος που υποβάλλει τη δήλωσή του μέσω λογιστή, θα πρέπει να την αποστέλλει πλέον ηλεκτρονικά. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο. Εξαιρούνται από την υποβολή δήλωσης μόνον όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, εφόσον αυτό προκύπτει αποκλειστικά με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (π.χ. της κατοικίας του, του αυτοκίνητου κ.λπ.). Αν ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα που προκύπτει για παράδειγμα από σύνταξη, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ακόμη και αν το εισόδημά του με βάση τις δαπάνες διαβίωσης είναι μέχρι 6.000 ευρώ.
Οι κωδικοί SΟS
●Καθιερώνεται νέος κωδικός στην πρώτη σελίδα του εντύπου (πίνακας 2), στον οποίο ο φορολογούμενος καλείται να απαντήσει αν έχει κεφάλαια στο εξωτερικό, με ένα «ναι» ή ένα «όχι» (κωδικός 029). ●Επίσης, στην πρώτη σελίδα του νέου εντύπου (πίνακας 2), προστέθηκε κωδικός που πρέπει να συμπληρωθεί από όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Κι αυτό διότι αν η παράβαση (μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή ανακριβής καταχώρισή τους στα βιβλία) ξεπερνά σε καθεμία περίπτωση ξεχωριστά το ποσό των 1.200 ευρώ, τότε ο επαγγελματίας χάνει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ (κωδικός 021).
●Απαλλάσσονται του φόρου για τρία χρόνια και για καθαρά κέρδη ώς 30.000 ευρώ όσοι επιτηδευματίες ξεκίνησαν νέα επιχείρηση μέσα στο 2010 και είναι κάτω των 35 ετών (κωδικός 019).
●Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν μείωση στα ακαθάριστα έσοδά τους για 2 συνεχή οικονομικά έτη, αλλά δεν έκαναν στο διάστημα αυτό απολύσεις (κωδικός 025).
●Νέος είναι και ο κωδικός, όπου ο φορολογούμενος καλείται να απαντήσει αν είναι δημόσιος υπάλληλος μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (κωδικός 027), όπως επίσης και εκείνος στον οποίο καλείται να απαντήσει αν είναι συνταξιούχος κι έχει γεννηθεί πριν από το 1945 (κωδικός 013). Κι αυτό γιατί σε μια τέτοια περίπτωση έχει μείωση τεκμηρίου. ●Εχουν προστεθεί κωδικοί (317-318) όπου πρέπει να αναγράψουν τα εισοδήματά τους οι αθλητές καθώς και άλλες κατηγορίες που μέχρι πρότινος φορολογούνταν αυτοτελώς όπως π.χ. τα επιδόματα των ανέργων. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι από φέτος, όλοι όσοι φορολογούνταν αυτοτελώς θα φορολογηθούν με την ενιαία κλίμακα.
Ποσά που μειώνουν τη δαπάνη
●Νέοι είναι και οι κωδικοί 783-784 όπου θα αναγραφούν τα ποσά που επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5% (στον πίνακα με τα ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη).
Τα ποσά αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν στον φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
●Επίσης, οι νέοι κωδικοί 661- 662 συμπληρώνονται από όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Το επίδομα αυτό εφόσον δηλωθεί λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
●Καθιερώνονται επίσης νέοι κωδικοί όπου οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν τα καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από ατομική αγροτουριστική επιχείρηση μέχρι 10 δωματίων και το καθαρό εισόδημα από αλιευτική δραστηριότητα.
●Νέοι είναι και οι κωδικοί για το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που εκμισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιμοποιούνται (ως κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.λπ.), εφόσον έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και ξεκίνησαν να ανασκευάζονται από τις 23 Απριλίου 2010. Κερδισμένοι και χαμένοι της νέας κλίμακας
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ενιαίας κλίμακας με συντελεστές 18% ώς 45%, με την οποία φορολογούνται φέτος τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν πέρυσι, θα προκύψουν επιβαρύνσεις για όσους εμφανίσουν εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, ενώ ελαφρύνσεις θα προκύψουν για τους έχοντες μικρότερα εισοδήματα. Περισσότερο ευνοημένοι είναι οι φορολογούμενοι με παιδιά.
Για τους φορολογουμένους με παιδιά αυξήθηκε το πρόσθετο αφορολόγητο από τα 1.000 ευρώ σε 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί μέχρι τα δύο και από 10.000 ευρώ σε 11.500 ευρώ για τρία παιδιά και άνω. Για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, το πρόσθετο αφορολόγητο αυξήθηκε από τα 1.000 ευρώ στα 2.000 ευρώ.
Ετσι, φορολογούμενος με ένα παιδί έχει πλέον αφορολόγητο όριο στα 13.500 ευρώ, αν έχει δύο παιδιά έχει αφορολόγητο 15.000 ευρώ και αν έχει τρία παιδιά δικαιούται αφορολόγητο 23.500 ευρώ.
Αυστηρότερα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ τα τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, πισίνες, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα του 2010, ενώ αντικειμενικό κριτήριο διαβίωσης αποτελούν πλέον και τα έξοδα για δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς. Επίσης, για πρώτη φορά ο φορολογούμενος καλείται να συμπληρώσει τεκμήρια για το αν το σπίτι όπου διαμένει είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή με δωρεάν παραχώρηση. Τα τεκμήρια, τόσο για την ιδιόκτητη όσο και για τη νοικιασμένη κύρια κατοικία, ορίζονται κλιμακωτά ως εξής: για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων χώρων στα 30 ευρώ/ τετραγωνικό, από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. στα 50 ευρώ το τετραγωνικό, από 121 τ.μ. έως 200 τ.μ. στα 80 ευρώ το τετραγωνικό, από 201 τ.μ. έως 300 τ.μ. στα 150 ευρώ το τετραγωνικό και από εκεί και πάνω στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Οσο για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη έχει οριστεί στα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ/ τ.μ. κατά 40% και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο κατά 70%. Αν πρόκειται για μονοκατοικίες η προσαύξηση των παραπάνω ποσών είναι 20%, ενώ για εξοχικά υπάρχει μείωση 50%.
Επίσης, για πρώτη φορά θεωρείται τεκμήριο η δαπάνη που καταβλήθηκε για δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία και η δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων και δασκάλους, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, χαμηλώνει το τεκμήριο για την αγορά ή leasing κινητών πραγμάτων από τα 5.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 10.000 ευρώ και άνω. Ταυτόχρονα προστίθενται νέοι κωδικοί όπου ο φορολογούμενος καλείται να δηλώσει αν διαμένει σε μονοκατοικία. Επίσης, στον κωδικό για τα αυτοκίνητα, ο φορολογούμενος καλείται να αναγράψει τα κυβικά εκατοστά του οχήματός του αντί για τους ίππους, αφού έτσι υπολογίζονται πλέον τα νέα τεκμήρια. Για τις πισίνες τα τεκμήρια προσδιορίζονται με βάση την επιφάνεια και ορίζονται σε 100 ευρώ το τ.μ. για πισίνες μέχρι 60 τ.μ. και σε 200 ευρώ το τ.μ. για επιφάνεια πάνω από 60 τ.μ.
Πώς οι αποδείξεις θα μειώσουν τον φόρο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για να κατοχυρώσει ο φορολογούμενος το αφορολόγητο όριο των 12.000
ευρώ είναι οι αποδείξεις. Το ελάχιστο ποσό αποδείξεων για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι ορίζεται σε ποσοστό 10% για ατομικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κλιμακώνεται με βάση το εισόδημα. Το ποσό των αποδείξεων για την κάλυψη του αφορολογήτου δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ατομικά και τα 30.000 ευρώ για την οικογένεια. Οταν το ποσό των αποδείξεων αφορά περισσότερες δαπάνες από όσες χρειάζονται για την κάλυψη του αφορολογήτου, τότε ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση του φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και των αποδείξεων που δήλωσε. Αν, πάλι, το ποσό των αποδείξεων που θα προσκομίσει υπολείπεται του απαιτούμενου για την κάλυψη του αφορολόγητου ύψους, τότε θα επιβαρύνεται με φόρο 10% επί του ακάλυπτου ποσού.
Αναγνωρίζονται όλες οι κατηγορίες αγορών, εκτός από όσες αφορούν προϊόντα μεγάλης αξίας τα οποία αποτελούν τεκμήριο εισοδήματος, καθώς επίσης οι λογαριασμοί για παροχή υπηρεσιών ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών. Τις αποδείξεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να τις υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα σε έναν κλειστό φάκελο.
Ποιες δαπάνες δεν αναγνωρίζονται
Δεν αναγνωρίζονται για τον σχηματισμό του αφορολογήτου οι δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο. Τέτοιες είναι οι ιατρικές δαπάνες, τα ενοίκια, τα δίδακτρα φροντιστηρίων, οι δαπάνες για δικηγορικές υπηρεσίες, οι τόκοι στεγαστικών που ελήφθησαν από 1/1/2009 για αγορά πρώτης κατοικίας, τα ασφάλιστρα, τα έξοδα εγκατάστασης φυσικού αερίου στην κατοικία, το ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον, οι ασφαλιστικές εισφορές. Ολες αυτές οι εκπτώσεις δαπανών έχουν ψαλιδιστεί σε σχέση με το παρελθόν. Στο εξής καθεμία από αυτές εκπίπτει πλέον σε ποσοστό 20% από τον φόρο.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα