Προς παράταση οι φοροδηλώσεις

Παράταση στο ραντεβού µε την Εφορία γύρω στο 15ήµερο εξετάζει να δώσει το υπουργείο Οικονοµικών σε ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που για πρώτη φορά φέτος θα τις υποβάλουν, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά.
Αντί για την 1η Μαρτίου που θα πρέπει σύµφωνα µε το βιβλιαράκι της Εφορίας να προσέλθουν στο ραντεβού τους, το υπουργείο εξετάζει την έναρξη υποβολήςτων δηλώσεων για επαγγελµατίεςκαι επιχειρήσεις γύρω στις 15 Μαρτίου. Και αυτό καθώς η µαζική υποβολή τους φέτος, µέσω του TAXISnet, γίνεται για πρώτη φορά και η παράταση θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να προλάβουν να οργανωθούν καλύτερα οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ΠληροφοριακώνΣυστηµάτων. Πόσωµάλλον ότανοι υπηρεσίες αυτές έχουν κληθεί το τελευταίο διάστηµα να αντιµετωπίσουν µεγάλο φόρτο εργασίας λόγω της περαίωσης, ενώ την ίδια στιγµή εκκρεµεί ακόµη η αποστολή άνω των 500.000 σηµειωµάτων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2009, καθώς επίσης και το σύνολο όσων αφορούν στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010.
ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΕΣ. Σύµφωνα µε το βιβλιαράκι της Εφορίας που είχε δώσει το υπουργείο Οικονοµικών στις 18 Ιανουαρίου, η περίοδος έναρξης υποβολής των δηλώσεων αρχίζει µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους έχοντες ατοµικές και εµπορικές επιχειρήσεις µε βιβλία α’ και β’ κατηγορίας, από 1ηώς 16 Μαρτίου (οι ίδιες ηµεροµηνίεςαφορούν και τους έχοντες εισοδήµατα µόνο από ενοίκια). Ακολουθούν στο διάστηµα 1-15 Απριλίου όσοι δηλώνουν µεταξύ άλλων καιγεωργικό εισόδηµα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι ατοµικές επιχειρήσεις µε βιβλία γ’ κατηγορίας (18 Απριλίου – 4 Μαΐου) και όσοι έχουν εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρείες µεβιβλία β’ και γ’ κατηγορίας (2-16 Μαΐου). Οσον αφορά τους µισθωτούς και συνταξιούχους, µε βάση τα έως τώρα δεδοµένα θα πρέπει ναυποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση µεταξύ 3-31 Μαΐου, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Σηµειωτέον ότι από φέτος µόνο οι µισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις τους µέσω λογιστών µπορούν να συνεχίσουν να τις υποβάλουν σεάλλη µορφή, πλην της ηλεκτρονικής. Ολοι οι επιτηδευµατίες που έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και κάθε άλλος που υποβάλλει τη δήλωσή του µέσω λογιστή θα πρέπει να την αποστέλλει πλέον ηλεκτρονικά. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, οι αποδείξεις και τα δικαιολογητικά δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από τον φορολογούµενο. Εξαιρούνται από την υποβολή δήλωσης µόνον όσοι έχουν εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ, εφόσον αυτό προκύπτει αποκλειστικά µε βάση τα τεκµήρια διαβίωσης (π.χ. της κατοικίας του, του αυτοκινήτου κ.λπ.).

ΠΗΓΗ: Τα Νέα