Άρχισε χορός κατασχέσεων

Λαβράκια βγάζουν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσειςτου υπουργείου Οικονοµικών καθώς έχουν ήδη εντοπίσει περισσότερους από 2.700 οφειλέτες του ∆ηµοσίου οι οποίοι, αν και έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία δισεκατοµµυρίων, χρωστούν στην Εφορία πολλά εκατοµµύρια ευρώ.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 υπό την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασµών είχαν προχωρήσει σε εξόφληση ή ρύθµιση των οφειλώντους οι1.514
από αυτούς.Οµως αρκετοίσυνεχίζουν να µην ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, και γι’ αυτούς επιβάλλονται τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης που προβλέπει η νοµοθεσία, όπως είναι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και οι πλειστηριασµοί ακινήτων. Μέχρι σήµερα έχουν δοθεί για 234 φορολογούµενους παραγγελίες κατάσχεσης. Πάντως, µέχρι στιγµής το ελληνικό ∆ηµόσιο έχει εισπράξει µόλις 7 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 77,5 εκατ. που υπολογίζεται ότι είναι οι οφειλές.
ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 έδειξαν:
n 990 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές συνολικού ποσού 6,7 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία στις Κυκλάδες (Μύκονο και Σαντορίνη), αξίας 288,39 εκατ. ευρώ. Για 15 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, ολοκληρώθηκαν δύο κατασχέσεις και έχει εκδοθεί ένα πρόγραµµα πλειστηριασµού.
n 279 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές 2,7 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στο 1ο ∆ιαµέρισµα της Αθήνας, αξίας 175,48 εκατ. ευρώ. Σε οκτώ περιπτώσεις έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, οκτώ κατασχέσεις ολοκληρώθηκαν και έχει εκδοθεί ένα πρόγραµµα πλειστηριασµού.
n 90 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους 35,9 εκατ. ευρώ, οφειλές άνω των 200.000 ευρώ ο καθένας και µε ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκατ. ευρώ. Για 9 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, για 14 σχηµατίστηκε φάκελος κατάσχεσης και για 13 εκδόθηκε πρόγραµµα πλειστηριασµού.
n 561 κληρονόµους που έχουν συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές 19,1 εκατ. ευρώ, προερχόµενες και από φόρο κληρονοµιάς, και συνολική ακίνητη περιουσία 290 εκατ. ευρώ. Για 49 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 16 σχηµατίστηκε φάκελος κατάσχεσης.
n 547 οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές 9 εκατ. ευρώ και περιουσιακά στοιχεία σε ακριβές περιοχές κατοικίας µε τιµή ζώνης άνω των 2.500 ευρώ (Βούλα, Βουλιαγµένη, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Ν. Ερυθραία, Πανόραµα) συνολικής αξίας 919 εκατ. ευρώ. Για 75 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 24 σχηµατίστηκε φάκελος κατάσχεσης.
n 235 φαρµακεία µε ληξιπρόθεσµες οφειλές 4,1 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα