Οφειλέτες πολυτελείας σπεύδουν να πληρώσουν

Χιλιάδες κάτοχοι πανάκριβων ακινήτων σε Μύκονο, Σαντορίνη και τις ακριβότερες περιοχές Αθήνας και Ελλάδας όφειλαν στο Δημόσιο «ψίχουλα» σε σχέση με την περιουσία τους.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείο Οικονομικών ολοκλήρωσε σειρά στοχευμένων διασταυρώσεων για οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε αυτές μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 τα εξής:
Α) 990 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 6,7 εκατ. ευρώ διατηρούν ακίνητη περιουσία σε Μύκονο και Σαντορίνη που φτάνει σε αντικειμενική αξία τα 288,39 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα συνολικά τα 567,89 εκατ. ευρώ. Από αυτούς:
540 εξόφλησαν ως 31/12 καταβάλλοντας 1,4 εκατ. ευρώ,
105 έχουν ρυθμίσει οφειλές αρχικού κεφαλαίου 2,3 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 800.000 ευρώ (κεφάλαιο) και
122 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σε 11 υπάρχει δικαστική αναστολή είσπραξης, ενώ για 15 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, δύο νέες κατασχέσεις ολοκληρώθηκαν και έχει εκδοθεί ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Β) 279 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,7 εκατ. ευρώ και συνολική ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανόμενων καταστημάτων στο 1ο διαμέρισμα της Αθήνας, αντικειμενικής αξίας 175,48 εκατ, ευρώ. Από αυτούς:
136 εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές τους, καταβάλλοντας 600.000 ευρώ
88 έχουν ρυθμίσει οφειλές αρχικού κεφαλαίου 1,7 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 500.000 εκατ. ευρώ
24 οφειλέτες έχουν οφειλές μικρότερες των 300 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σε οκτώ έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, ολοκληρώθηκαν οκτώ νέες κατασχέσεις και έχει εκδοθεί ένα πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Γ) 90 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 35,9 εκατ. ευρώ και τουλάχιστον 200.000 ευρώ ο καθένας, ενώ διαθέτουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 176,5 εκατ. ευρώ (917 ακίνητα σε όλη την Επικράτεια) Από αυτούς:
δύο οφειλέτες εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές καταβάλλοντας 500.000 ευρώ
σε τέσσερις περιπτώσεις έχουν απαλειφθεί οι απαιτήσεις συνολικά 2 εκατ. ευρώ κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής απόφασης
31 έχουν ρυθμίσεις οφειλές αρχικού κεφαλαίου 13,3 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 1,5 εκατ. ευρώ
12 χρέη βρίσκονται σε δικαστική αναστολή είσπραξης.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σε εννέα έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, για 14 σχηματίστηκε φάκελλος κατάσχεσης και για 13 εκδόθηκε πρόγραμμα πλειστηριασμού.
Δ) 547 οφειλέτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 9 εκατ. ευρώ και ακίνητα σε επιλεγμένες ακριβές περιοχές κατοικίας με τιμή ζώνης άνω των 2.500 ευρώ (Βούλα, Βουλιαγμένη, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Ν.Ερυθραία, Πανόραμα) συνολικής αξίας 919 εκατ. ευρώ. Από αυτούς:
85 οφειλέτες εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές τους, καταβάλλοντας 800.000 ευρώ
110 έχουν ρυθμίσει οφειλές αρχικού κεφαλαίου 2,3 εκατ. ευρώ και κατέβαλαν ήδη 600.000 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, για 75 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 24 σχηματίστηκε φάκελλος κατάσχεσης.
Ε) 561 κληρονόμοι με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 19,1 εκατ. ευρώ προερχόμενες και από φόρο κληρονομιάς, με συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 290 εκατ. ευρώ. Από αυτούς:
31 οφειλέτες εξόφλησαν μέχρι 31/12 καταβάλλοντας 300.000 ευρώ
193 έχουν ρυθμίσεις οφειλές αρχικού κεφαλαίου 4,6 εκατ. ευρώ έχοντας ήδη καταβάλει 300.000 ευρώ.
Για τους υπόλοιπους λαμβάνονται σταδιακά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Για 49 έχουν δοθεί παραγγελίες κατάσχεσης και για 16 σχηματίστηκε φάκελλος κατάσχεσης.
ΣΤ) 235 φαρμακεία με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές 4,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έναν μόνο οφειλέτη βαρύνουν χρέη 2,1 εκ. ευρώ σε αναστολή για μέρος της οφειλής του. Από αυτούς:
144 οφειλέτες εξόφλησαν ως 31/12 τις οφειλές καταβάλλοντας 400.000 εκατ. ευρώ
49 ρύθμισαν οφειλές αρχικού κεφαλαίου 800.000 ευρώ έχοντας ήδη καταβάλει 100.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Έθνος