Εκπτώσεις ΟΑΕΕ για προείσπραξη εισφορών
Σημαντικές εκπτώσεις έως και 12% σε όσους αυτοαπασχολούμενους προκαταβάλουν τις εισφορές τους θα καθιερώσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών σε μια προσπάθεια να τονώσει τα έσοδά του.
Σε νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ταμείου για τη χρονική περίοδο 2011 – 2013 προβλέπονται μέτρα για την οικονομική αναδιάρθρωσή του, όπως: Η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης. Η προώθηση νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις οφειλές. Το πάγωμα των αυξήσεων των εισφορών και σημαντικές εκπτώσεις σε περιπτώσεις προείσπραξης εισφορών. Ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών. Η αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου των ακινήτων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. Και η ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των οφειλετών του ταμείου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, 407.000 ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστάνε στον ασφαλιστικό φορέα το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πλειοψηφία – και συγκεκριμένα 286.000 – οφείλει μικρά ποσά κάτω των 10.000 ευρώ.
Στα μέτρα που θα λάβει ο ΟΑΕΕ το επόμενο διάστημα για την «τόνωση» των εσόδων είναι μεταξύ άλλων:
1. H προείσπραξη εισφορών με παροχή έκπτωσης: Σύμφωνα με πληροφορίες θα δίνεται 1% έκπτωση για κάθε μήνα. Ετσι, ελεύθερος επαγγελματίας που προκαταβάλλει τις εισφορές ενός χρόνου θα έχει έκπτωση 12%. Αντίστοιχα, ελεύθερος επαγγελματίας που προκαταβάλλει τις εισφορές ενός εξαμήνου θα έχει έκπτωση 6%.
2. Το πάγωμα των αυξήσεων στις εισφορές για την τριετία 2011- 2013.
3. Η προαιρετική επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας: Μέχρι τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να επιλέξουν το αν θα αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία. Πλέον, θα μπορούν όποτε θέλουν να επιλέγουν άλλη ασφαλιστική κατηγορία (που αν είναι χαμηλότερη θα συνεπάγεται και λιγότερες εισφορές).
4. Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανικών και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των οφειλετών: Τα στοιχεία των ασφαλισμένων θα διασταυρώνονται μέσω τρίτων υπηρεσιών (ΚΕΠΥΟ, Επιμελητήρια κ.α.).
5. Η προώθηση νέων ρυθμίσεων για είσπραξη των οφειλών.
Με τις προηγούμενες ρυθμίσεις του 2010 κεφαλαιοποιήθηκαν οφειλές ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εισπραχθεί 120 εκατομμύρια. Το ταμείο αναμένει να εισπράξει στην επόμενη τριετία το σύνολο των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΑΕΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, με 830.000 ασφαλισμένους και 320.000 συνταξιούχους, το 2010 έκλεισε με πλεόνασμα 57 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση του ταμείου τα επόμενα έτη έχουν σχέση με την οικονομική ύφεση, τα ελλείμματα, τα διογκούμενα κόστη, την εισφοροδιαφυγή, και την γήρανση του πληθυσμού.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα