Ασφαλιστική κάλυψη σε ανέργους

proypotheseis_epidomatos_anergiasΗ πρόβλεψη για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 400.000 ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων περιλαµβάνεται στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µαζί µε τις ρυθµίσεις για την έκδοση προσωρινής σύνταξης και της κάρτας εργασίας. Από το προωθούµενο µέτρο θα ωφεληθούν όσοι είτε δεν έχουν δουλειά είτε απασχολούνται προσωρινά µε αποτέλεσµα να µη συµπληρώνουν τον απαιτούµενο αριθµό ενσήµων για να έχουν περίθαλψη.
Η κάλυψη αυτή θα αφορά:
Ανέργους ηλικίας µέχρι30 ετών µε µόνη προϋπόθεση την εγγραφή τους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. Ανέργους ηλικίας 30 ετών καιάνωπου έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ ή στον ΟΑΕΕ. Ο χρόνος ασφάλισης για κάθε έτος µετά το 30ό έτος ηλικίας προσαυξάνεται κατά 100 ηµέρες ασφάλισης και µέχρι συµπλήρωσης 3.000 ηµερών ασφάλισης.
Εργαζοµένους που συµπλήρωσαν το 2010 50 ηµέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα (αντί των 70 ηµερών που ισχύει σήµερα).
Ιατροφαρµακευτική κάλυψη για δύο χρόνια µετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους παρέχεται ήδη από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών στους ασφαλισµένους από 30 µέχρι και 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Εχουν πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού 600 ηµέρες εργασίας ή δύο χρόνιακαι το κατώτατο όριο των 600 ηµερών εργασίας αυξάνεται ανά 120 ηµέρες ή τέσσερις µήνες κάθε χρόνο µετά τη συµπλήρωση 4.500 ηµερών ή 15 ετών ασφάλισης.
∆εν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο ∆ηµόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισµό.
Στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ θα προβλέπονται και τα εξής:
Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του ΕΚΑΣ που λαµβάνουν 350.000 χαµηλοσυνταξιούχοι.
n Αναθεώρησητων ρυθµίσεων για τους δηµοσίους υπαλλήλους που παίρνουν και τησύνταξη του/της συζύγου. Το µέτρο αφορά περίπου 50.000 άτοµα.
Εκδοση προσωρινής σύνταξης από όλα τα ασφαλιστικά ταµεία. Υπολογίζεται πως η ρύθµιση θα αφορά 60.000 δικαιούχους τον χρόνο, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και σταεπικουρικά ταµεία. Η σχετικήρύθµιση θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την άνοιξη. Στόχος είναι να απονέµεται προσωρινή σύνταξη – εξπρές σε ποσό που θα πλησιάζει τοπραγµατικό ακόµα και κατά 90%-95%.
Η ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Από την1η Ιουλίου θα αρχίσει η εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρταςεργασίας µε «αντάλλαγµα» τη µείωσητων ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% σε πρώτη φάση. Το µέτρο θα εφαρµοστεί σε εθελοντική βάση και σε περιοχές, κλάδους και είδος ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση.
Οπως προκύπτει από τη σχετική ρύθµιση, οι επιχειρήσεις και (για πρώτη φορά) οι εργαζόµενοί τους που θα ενταχθούν, αλλά θα παραβιάσουν το σύστηµα της ηλεκτρονικής καταγραφής της ώραςπροσέλευσης καιτης ώρας αποχώρησης από την εργασία θα πληρώνουν πρόστιµα. Πρόστιµο και τρίµηνηκατάργηση τηςέκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν και όσες επιχειρήσεις εγκαταστήσουν, αλλά δεν χρησιµοποιήσουν το νέο σύστηµα.
Το ποσοστό έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορώνθα είναι αρχικά 10% (θα οριστείµε υπουργική απόφαση, αν το όφελος επιµερίζεται στον εργοδότη και στονεργαζόµενο) και θα φτάσει σε βάθος χρόνουτο 25%.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα