Επιτόκια ρεκόρ έως 5% για προθεσµιακές καταθέσεις

Επιτόκια ρεκόρ που φτάνουν το 5% σε προθεσµιακές καταθέσεις, το 7% σε λογαριασµούς µισθοδοσίας και το 10% σε κλιµακωτές καταθέσεις προσφέρουν πλέον οι τράπεζες προκειµένου να δελεάσουν τους καταθέτες. Την ίδια στιγµή, νέα επενδυτικά προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου έχουν κάνει την εµφάνισή τους στα τραπεζικά γκισέ, επιτρέποντας στους ενδιαφεροµένους να ποντάρουν στα ξένα χρηµατιστήρια ή σε άλλες αγορές χωρίς φόβο για το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσής τους.
Με δεδοµένο λοιπόν ότι οι τράπεζες είναι διατεθειµένες να πληρώσουν ακριβά το ζεστό χρήµα, όσοι καταθέτες διαθέτουν ένα αξιοσέβαστο ποσό, της τάξεως των 30.000-50.000 ευρώ, µπορούν να ζητήσουν – και να εξασφαλίσουν – µεικτή απόδοση της τάξεως του 4,5%-5% για τρεις ή έξι µήνες. Αν µάλιστα κάποιος διαθέτει ακόµα µεγαλύτερη ρευστότητα και είναι διατεθειµένος να εµπιστευθεί µια µικρότερη τράπεζα, τα επιτόκια µπορεί να ξεπεράσουν µε ευκολία το 5%.
Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα επιτόκια αυτά σε καµία περίπτωση δεν αφορούν τους καταθέτες ταµιευτηρίου, καθώς σε αυτήν την κατηγορία λογαριασµών τα επιτόκια παραµένουν συµβολικά, αρκετά κάτω από το 1%.
ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ. Σε απόλυτους αριθµούς λοιπόν και για όσο ισχύουν οι τρέχουσες συνθήκες, ανάλογα µε το ποσό αλλά και τη σχέση του πελάτη µε την τράπεζα, στις παραδοσιακές προθεσµιακές καταθέσεις, διάρκειας τριών έως 12 µηνών, το επιτόκιο κυµαίνεται από 4% έως και 5% (πριν από την αφαίρεση του φόρου 10%). Μάλιστα, σε αντίθεση µε το παρελθόν, οι τράπεζες πλέον δεν φείδονται των υψηλών επιτοκίων, ακόµα και αν πρόκειται για µικρότερα ποσά, της τάξεως των 50.000 ευρώ. ∆ηλαδή, ακόµα και για 20.000 ή 30.000 ευρώ µπορεί κάποιος να διαπραγµατευθεί και να εξασφαλίσει αξιόλογες αποδόσεις.
ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ. Παράλληλα, έδαφος στις προτιµήσεις των επενδυτών κερδίζουν σταθερά οι λεγόµενες κλιµακωτές καταθέσεις, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις παραδοσιακές προθεσµιακές, είτε µε µπόνους επιτόκια σε συγκεκριµένους µήνες, είτε µε αύξηση της απόδοσης για όσο ο πελάτης µένει πιστός. Αξίζει παράλληλα να σηµειωθεί ότι αντίστοιχα προϊόντα µε ιδιαίτερα δελεαστικούς όρους προσφέρουν και οι µεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, ενώ σε ετησιοποιηµένη βάση υπάρχουν κλιµακωτές προθεσµιακές καταθέσεις που προσφέρουν µεικτό επιτόκιο 5% ακόµα και για µικρότε ρα ποσά, της τάξεως των 20.000
ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι καταθέσεις προσφέρουν κλιµακωτή αύξηση του επιτοκίου κάθε µήνα, δίνοντας υψηλότερες αποδόσεις σε όσους µείνουν πιστοί στην τράπεζα για µεγάλο διάστηµα, έως 24 µήνες. Μάλιστα, προκειµένου να δελεάσουν τους υποψήφιους πελάτες, οι τράπεζες διαθέτουν προϊόντα-κράχτες στα οποία τα επιτόκια φτάνουν ακόµα και το 10% για έναν µήνα, συνήθως τον τελευταίο. Αυτό συµβαίνει όµως µόνονυπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα παραµείνει στην τράπεζα χωρίς να αποσύρει µέρος ή το σύνολο των χρηµάτων του. Και νέα προϊόντα
Επενδυτικά προϊόντα «νέας εσοδείας», τα οποία ποντάρουν είτε στα διεθνή χρηµατιστήρια είτε στις αγορές ενέργειας και εµπορευµάτων, διαθέτουν οι τράπεζες.Με υψηλές προσδοκώµενες αποδόσεις που συχνά αγγίζουν το 10% κατ’ έτος, αλλά και προστασία κεφαλαίουστη λήξη, προωθούν τα συγκεκριµένα προϊόντα ωςεναλλακτική πρόταση στις προθεσµιακές καταθέσεις. Σε αντίθεση µε το παρελθόν, τα επενδυτικά αυτά προϊόντα απευθύνονται σε χαµηλότερα βαλάντια αρχίζοντας από τα3.000 ευρώ καιπωλούνται από το γκισέ των τραπεζικών καταστηµάτων αντί για εξειδικευµένες µονάδες του private banking.

Όλα τα άρθρα του συντάκτη σε RSS

ΠΗΓΗ: Τα Νέα