Στέλνουν σε λογιστές 700.000 μικρομεσαίους, επαγγελματίες

Λογιστές θα πρέπει να αναζητήσουν υποχρεωτικά οι 700.000ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες που εντάσσονται κάθε χρόνο στη διαδικασία της αυτοπεραίωσης.
Απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον υφυπουργό Οικονοµικών Δ. Κουσελά αναφέρεισυγκεκριµένα ότι για όσους περαιώνουν τις φορολογικές τους χρήσεις, µε βάση τις διαδικασίες του αυτοελέγχου, υποχρεούνται για τα εισοδήµατα του 2010 που θα δηλώσουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, να απευθυνθούν σε λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους. Ακόµη δηλαδή και ένα ευρώ ακαθάριστα έσοδα να έχει µια ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ένας ελεύθερος επαγγελµατίας και επιλέξει την αυτοπεραίωση θα πρέπει να απευθυνθεί υποχρεωτικά σε λογιστή.
Κύκλοι της αγοράς επισηµαίνουν πάντως ότι η αυτοπεραίωση πηγαίνει παράλληλα µε την τήρηση των βιβλίων ενός επαγγελµατία ή µιας επιχείρησης καθ’ όλητη διάρκεια του έτους, γεγονός που µπορεί να συνεπάγεται γι’ αυτούς και ένα µηνιαίο κόστος γύρω στα 100 ευρώ.
Πάράλληλά µε την ίδια απόφαση του υφυπουργούΟικονοµικών µειώνονται τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών που τηρούν βιβλία Β’κατηγορίας, πάνω από τα οποία καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή της δήλωσης από φοροτεχνικό. Συγκεκριµένα τα ποσά για τις επιχειρήσεις µειώνονται σε 100.000 ευρώ (από300.000 ευρώ σήµερα) και για τουςελεύθερους επαγγελµατίες στα 50.000 ευρώ (από150.000ευρώ σήµερα). Τα νέα όρια θεωρούνταιιδιαίτερα χαµηλά καιοδηγούν στηνπόρτα του λογιστή εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίους.
ΥΠΟΧΡΕΏςεις. Επισηµαίνεται ότι οι λογιστές, βάσει του νόµου, είναι πλέον υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν και αν διαπιστώνονται ανακριβή στοιχεία, εφόσον εµφανίζουν µεγάλη συχνότητα, κινδυνεύουν ακόµη και µε την αφαίρεση της άδειας άσκησηςτου επαγγέλµατός τους. Η πρόταση τηςτήρησης των βιβλίων – στοιχείων και της υπογραφής τηςδήλωσης είχε γίνει από τους ίδιους τους λογιστές στο πλαίσιο του διαλόγου που είχε πραγµατοποιηθεί το 2010, πριν από την κατάρτιση του πρώτου φορολογικού νόµου.
ΆΠΟςΥΜΦΟΡΗςη. Εκτιµάται ότι θα µειωθεί ο φόρτος των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου που θα µπορούν να ασχοληθούν µε την εξυπηρέτηση των φορολογουµένων και κυρίως µε τις διασταυρώσεις για τον εντοπισµό τωνύποπτων οµάδων φοροδιαφυγής. Εντός τωνπροσεχών µάλιστα ηµερών πρόκειταινα εκδοθεί άλλη µια απόφαση, µε την οποία οι λογιστές θα υποχρεωθούν να υποβάλουν αναλυτική κατάσταση δαπανών ανά πελάτη µέσω του Διαδικτύου στη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα