Νέοι φόροι..

Πρεμιέρα για τους νέους φόρους

Νέες μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους θα διαπιστώσουν από τον Μάιο μισθωτοί και συνταξιούχοι που λαμβάνουν περισσότερα από 2.000 ευρώ τον μήνα, εξαιτίας της εφαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας.
Για τους χαμηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους ή συνταξιούχους, οι όποιες οριακές αυξήσεις προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας κλίμακας, έχουν ήδη απορροφηθεί από το «μαχαίρι» σε επιδόματα και 13ο-14ο μισθό που έχει προηγηθεί.
Σε εγκύκλιο που έστειλε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ορίζεται ότι ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Μαΐου 2010 και μετά, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών, γίνεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα. Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που έχουν ήδη διενεργήσει εκκαθάριση μισθοδοσίας προσδιορίζοντας τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών για τον μήνα Μάιο, με βάση την παλιά κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να συμψηφίσουν τυχόν διαφορές με την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του Ιουνίου.
Ποιοι επιβαρύνονται
Από την εφαρμογή της νέας κλίμακας παρακράτησης φόρου στον ιδιωτικό τομέα προκύπτει:
Για τους μισθωτούς χωρίς παιδιά με μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από 900 έως 2.000 ευρώ, θα προκύψουν μειώσεις έως 16,89 ευρώ στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου. Αυξήσεις μηνιαίων κρατήσεων έως 16,89 ευρώ θα προκύψουν για όσους έχουν φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι κρατήσεις φόρου για τους έχοντες υψηλότερα εισοδήματα.
Οι μισθωτοί που έχουν ένα παιδί και μηνιαίες αποδοχές από 1.000 έως 2.000 ευρώ, θα έχουν μειωμένες κρατήσεις φόρου έως 19 ευρώ τον μήνα. Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν μισθό άνω των 2.000 ευρώ και μέχρι 3.000 ευρώ θα διαπιστώσουν αύξηση του παρακρατούμενου φόρου έως 15 ευρώ τον μήνα.
Οι μισθωτοί που έχουν δύο παιδιά και λαμβάνουν μηνιαίως από 1.100 ευρώ έως 2.000 ευρώ, θα έχουν μειώσεις στις κρατήσεις φόρου, οι οποίες θα φτάσουν έως 21,11 ευρώ τον μήνα. Οι φορολογούμενοι που έχουν μηνιαίες αποδοχές από 2.000 έως 3.000 ευρώ, θα έχουν αυξημένη παρακράτηση φόρου κατά 1,44 έως 12,66 ευρώ τον μήνα.
Μεγάλες επιβαρύνσεις καταγράφονται για τα πολύ υψηλά εισοδήματα, δηλαδή εκείνα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ετησίως, καθώς με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας επιβάλλεται συντελεστής 45% για το κλιμάκιο εισοδήματος πάνω από 100.000 ευρώ. Έτσι, μισθωτός με μηνιαίες αποδοχές 7.500 ευρώ ή 105.000 ευρώ τον χρόνο, είχε παρακράτηση φόρου 31.766 ευρώ και με τη νέα κλίμακα θα έχει 33.342 ευρώ, δηλαδή 1.576 ευρώ περισσότερα τον χρόνο.
Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, οι αυξομειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους εξαιτίας της εφαρμογής της νέας κλίμακας θεωρούνται ανεπαίσθητες, αφού υπερκαλύπτονται από τις απώλειες εισοδημάτων που έχουν προηγηθεί.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Δείτε ΠΟΛ 1060