Τι αλλάζει για απολύσεις και αποζημιώσεις

Νέα «διαρρύθμιση» στις επιτρεπόμενες, ανά μήνα, απολύσεις θα κάνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδος παράλληλα με την αλλαγή στο καθεστώς των αποζημιώσεων των απολυομένων (μείωση των αποζημιώσεων για τους υπαλλήλους, αύξηση για τους εργατοτεχνίτες και παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις να καταβάλλουν σε περισσότερες δόσεις τα σχετικά ποσά).
«Θα αυξήσουμε και θα διαρρυθμίσουμε αλλιώς τις δυνατότητες των απολύσεων σήμερα οι επιχειρήσεις με 1-20 εργαζόμενους μπορούν να απολύσουν όποιον θέλουν και όποτε θέλουν, οι επιχειρήσεις από 20-200 άτομα έχουν τη δυνατότητα να απολύουν 4 το μήνα» είπε χθες στον Αντ1 ο υπουργός προαναγγέλλοντας ότι η παρέμβαση αυτή δεν θα μείνει στην αύξηση η οποία ήδη έχει ψηφιστεί και προβλέπει ως νέο όριο το 4% (αντί 2%) για τις επιτρεπόμενες, κάθε μήνα, απολύσεις σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 200 άτομα.
Με αυτά τα δεδομένα αναμένεται να τεθεί κάποιος περιορισμός στις απολύσεις σε επιχειρήσεις μέχρι 20 ατόμων και, παράλληλα, να αυξηθεί ο αριθμός των επιτρεπόμενων ανά μήνα απολύσεων στις επιχειρήσεις με προσωπικό 20-200 ατόμων.
Ο Α. Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι, παρά την αντίθεση της ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσει κανονικά, στις 31 Μαΐου, τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων για να ζητήσει προτάσεις σχετικά με την αλλαγή του καθεστώτος των εργασιακών σχέσεων που προβλέπει το Μνημόνιο. Ειδικότερα προβλέπονται:

 • Συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 24 ετών με χαμηλές αμοιβές (στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού).
 • Οι όροι των ομοιοεπαγγελματικών και επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας να μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων κλαδικών καθώς και των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (έχει ήδη ψηφιστεί).
 • Η κατάργηση του δικαιώματος προσφυγής των συνδικάτων στη διαιτησία αν δεν υπάρχει συμφωνία και των εργοδοτών
 • Νέα όρια για τις απολύσεις.
 • Επανακαθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης.
 • Μικρότερο κατώτατο ημερομίσθιο για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας καθώς και για μακροχρόνια άνεργους.
 • Την κατάργηση των συμβάσεων σε περιοχές και κλάδους σε κρίση και τη δυνατότητα πρόβλεψης διαφορετικών μισθολογίων ανά επιχείρηση.
 • Μέτρα στήριξης των απολυομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

Μοντέλο… Ντε Βιλπέν για τους νέους

 • Αναμένεται να τεθεί κάποιος περιορισμός στις απολύσεις σε επιχειρήσεις μέχρι 20 ατόμων και, παράλληλα, να αυξηθεί ο αριθμός των επιτρεπόμενων ανά μήνα απολύσεων στις επιχειρήσεις με προσωπικό 20-200 ατόμων.
 • Υιοθέτηση μοντέλου Ντε Βιλπέν, με συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 24 ετών με χαμηλές αμοιβές (στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού).
 • Τίθεται μικρότερο κατώτατο ημερομίσθιο για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας καθώς και για μακροχρόνια άνεργους.
ΠΗΓΗ: Ημερησία