Σε ισχύ οι νέες μειώσεις στο Δημόσιο

Σε ισχύ τέθηκε από Τρίτη, 1η Ιουνίου, η νέα δόση των περικοπών στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.
Οι νέες μειώσεις επιδομάτων αλλά και το «ψαλίδισμα» των δώρων αφορούν 900.000 περίπου εργαζόμενους σε υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Υπολογίζεται πως για το τρέχον έτος οι απώλειες ξεκινούν από το 4,5% και φθάνουν έως και το 14% ποσοστά που… μεταφράζονται σε μείωση αποδοχών από 627 ευρώ για πρωτοδιόριστους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως και 14.000 ευρώ τον χρόνο για υψηλόβαθμους δικαστικούς. Δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις χάνονται πάνω από δύο μισθοί ετησίως.
Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης απέστειλε σε όλα τα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς εγκύκλιο όπου παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των νέων περικοπών οι οποίες αποφασίσθηκαν στις 2 Μαΐου.
Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, η μείωση του επιδόματος άδειας στα 250 ευρώ και του Δώρου των Χριστουγέννων στα 500 ευρώ, σε συνδυασμό με τις περικοπές ειδικών και κλαδικών επιδομάτων κατά 12% από την 1η Ιανουαρίου 2010 και επιπλέον κατά 8% από την 1η Ιουνίου θα έχουν ως αποτέλεσμα να περιορισθούν οι ετήσιες αποδοχές των 700.000 υπαλλήλων του δημοσίου τομέα κατά 4,5% έως 11% (απώλειες από 627 έως 5.700 ευρώ).
Όμως για τους δικαστικούς λειτουργούς οι περικοπές των ετησίων αποδοχών θα φθάσουν ακόμη και το 14% ή τα 14.000 ευρώ, καθώς γι αυτούς η συνολική μείωση του επιδόματος για την ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων υπερβαίνει το 25%.
Για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ οι μειώσεις των συνολικών αποδοχών θα φθάσουν το 10%. (7% τον Ιανουάριο και 3% από Ιούνιο).
Ειδικότερα από χθες ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις της εισοδηματικής πολιτικής:
Περικόπτονται κατά 8% τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις των λειτουργών και των υπαλλήλων του Δημοσίου (που απασχολούνται με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), καθώς και των εργαζομένων στους ΟΤΑ και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων της Βουλής.
Από τη νέα περικοπή εξαιρούνται: τα οικογενειακά επιδόματα,
το κίνητρο απόδοσης, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, οι εφημερίες των ιατρών του ΕΣΥ, το ειδικό επίδομα ραδιενέργειας που λαμβάνει το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας το επίδομα ειδικής απασχόλησης (170 ευρώ) που λαμβάνουν ορισμένοι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, τα επιδόματα ειδικών συνθηκών εργασίας και επικίνδυνης εργασίας, το καταδυτικό και το επίδομα κινδύνου που καταβάλλονται στους στρατιωτικούς, τα επιδόματα αναπηρίας και τα προνοιακά επιδόματα.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καθορίζονται από 1-6-2010 ως εξής: Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε 500 ευρώ. Το επίδομα εορτών Πάσχα και αδείας σε 250 ευρώ το καθένα.
Όσοι λαμβάνουν μεικτές αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ δεν θα πάρουν καθόλου δώρα.
Μειώνονται κατά 3% οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπου το κράτος κατέχει πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου (δηλαδή σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΟΣΕ κ.λπ.), καθώς επίσης και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τα οποία επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η μείωση αυτή αφορά συνολικά 200.000 περίπου εργαζόμενους.
Κατά 3% περικόπτονται επίσης οι αποδοχές, τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των διοικητών, των υποδιοικητών, των προέδρων, των αντιπροέδρων και των μελών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των προαναφερόμενων ΝΠΙΔ.
Οι περικοπές αποζημιώσεων κατά 8% εφαρμόζονται και για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των Υφυπουργών, αλλά και στις αμοιβές των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των υπουργείων.

ΠΗΓΗ: Έθνος