Νέα αύξηση ορίων το 2021

Νέο, σκληρότερο πακέτο μέτρων, με μειώσεις αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, ευελιξία στο ωράριο απασχόλησης, κατάργηση επί της ουσίας της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και του βασικού μισθού έρχεται μέχρι το τέλος του χρόνου.
prosdokimo_zwhsΌσον αφορά το Ασφαλιστικό φαίνεται ότι δεν θα απαιτηθεί νεότερη ρύθμιση, αφού ήδη στο νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν την αυτόματη αναπροσαρμογή της ηλικίας συνταξιοδότησης ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής και περιορίζουν στο εξής τις αυξήσεις των συντάξεων στα όρια του πληθωρισμού.
Μοντέλο
Πάντως σε σχέση με το πρώτο πακέτο μέτρων για τα Εργασιακά ο ΟΑΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταλήξει σε ένα μοντέλο επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών των νέων που θα προσλαμβάνονται με μισθό στο 84% της συλλογικής σύμβασης, ώστε να μην επηρεάζονται οι καθαρές αποδοχές τους.
Οι ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις που περιλήφθηκαν στο υπό ψήφιση ασφαλιστικό νομοσχέδιο και αφορούν τη μείωση των αποζημιώσεων, την κατάργηση του κατώτατου μισθού για νέους ανέργους, την παράταση της μαθητείας, την αύξηση των ομαδικών απολύσεων και τη μείωση της υπερωριακής αμοιβής αποτελούν απλώς προοίμιο αυτού που πρόκειται να ακολουθήσει.
Βάσει του μνημονίου για τον μηχανισμό στήριξης της οικονομίας, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου σε συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος των εργασιακών σχέσεων στην κατεύθυνση της αναθεώρησης της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης, της αναθεώρησης του κατώτατου μισθολογίου, της αναθεώρησης του συστήματος διαπραγματεύσεων μισθών, της αύξησης της ευελιξίας και της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας.
Επέλεξε όμως να σπάσει σε δύο πακέτα τα μέτρα επισπεύδοντας την ψήφιση του πρώτου και ελπίζοντας ότι μέρος του δεύτερου θα προκύψει από απευθείας συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή φαντάζει ανέφικτο, οπότε και η κυβέρνηση προβλέπεται ότι θα υποχρεωθεί να νομοθετήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010.
Πάντως, όπως και να έχει το θέμα, λόγω αδυναμίας συνεννόησης των κοινωνικών εταίρων από τον Ιούλιο οι εργαζόμενοι θα μείνουν ακάλυπτοι, αφού λήγει η ισχύς της παρούσας εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης. Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις είναι το πάγωμα των μισθών για τρία έτη (2010-2013) και ο τρόπος ενσωμάτωσης του 13ου και του 14ου μισθού στις τακτικές αποδοχές.
ΕΠΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
Στο απόσπασμα 14ος μισθός και συλλογική σύμβαση
Με το δεύτερο πακέτο μέτρων για τις εργασιακές σχέσεις θα τεθεί υπό αμφισβήτηση ο 14ος μισθός, ενώ θα παρακαμφθούν η εθνική γενική συλλογική σύμβαση και οι κλαδικές συμβάσεις από τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και επιχειρησιακές ή ακόμα και ατομικές συμβάσεις που θα συνδέονται με την παραγωγικότητα.
1 Αναθεώρηση συστήματος διαπραγμάτευσης μισθών
Βάσει των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το μνημόνιο η κυβέρνηση θα ανοίξει θέμα για την παράκαμψη ή ακόμα και την τυπική κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενισχύοντας τις κλαδικές ή ακόμα και τις ατομικές συμφωνίες. Σύμφωνα με τον επιστημονικό συνεργάτη της ΓΣΕΕ Σάββα Ρομπόλη, μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ σε 20 χώρες ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από εθνικές συμβάσεις, ενώ σε επτά, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία, από κλαδικές.
2 Τοπικά σύμφωνα κάτω από τις κλαδικές συμβάσεις
Το επόμενο κύμα για το Εργασιακό θα προβλέπει τη δυνατότητα να συνάπτονται τοπικά σύμφωνα απασχόλησης σε περιοχές με υψηλούς δείκτες ανεργίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παρακάμπτονται και οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, αφού για παράδειγμα επιχειρήσεις σε έναν ολόκληρο νομό θα μπορούν να μην ακολουθούν τις μισθολογικές αυξήσεις που θα συμφωνούνται σε κλαδικό επίπεδο, αλλά να δίνουν χαμηλότερες ή και μηδενικές.
3 Μεταβλητές απολαβές ανά επιχείρηση
Στο Εργασιακό του… χειμώνα θα επιχειρηθεί η σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα και αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Σε γενικό επίπεδο, επειδή θεωρείται αδύνατο να υπάρξουν αναπροσαρμογές μισθών ανά κλάδο, εξετάζεται η γενικευμένη περικοπή του 14ου μισθού και η παροχή δυνατότητας στους εργοδότες να τον αποδίδουν στους εργαζόμενους ή σε κάποιους εργαζόμενους ως πριμ παραγωγικότητας στο τέλος κάθε χρόνου. Η δεύτερη «πρόνοια» θα αφορά τη δυνατότητα μεταβλητών απολαβών ανά επιχείρηση, ώστε οι μισθοί να αντικατοπτρίζουν την παραγωγικότητά σε αυτήν άσχετα με τον υπόλοιπο κλάδο.
4 Ευελιξία χρόνου εργασίας
Τα μέτρα θα εισάγουν την έννοια του ετήσιου υπολογισμού του χρόνου εργασίας, ο οποίος θα μπορεί να κατανέμεται με μεγαλύτερη ελαστικότητα μέσα στο έτος.
5 Πάγωμα μισθών για τρία χρόνια
Το μνημόνιο για τη χρηματοδοτική ενίσχυση της χώρας αναφέρει ρητά το πάγωμα μισθών στον ιδιωτικό τομέα για τρία χρόνια, δηλαδή από το 2010 έως το 2013. Το θέμα έχει τεθεί στις συζητήσεις των κοινωνικών εταίρων για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ η κυβέρνηση ελπίζει ότι εργοδότες και εργαζόμενοι θα καταλήξουν σε τριετή συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει και αρκετά από τα μέτρα που ορίζει το μνημόνιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να επιβάλει με νόμο το αναγκαστικό πάγωμα των μισθών.
6 Ενίσχυση προσωρινής και μερικής απασχόλησης
Η κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει μέτρα που θα διευκολύνουν τη χρήση συμβάσεων προσωρινής και μερικής απασχόλησης. Μεταξύ αυτών ενδέχεται να προβλεφθεί η δυνατότητα επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
7 Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας
Το καρότο για την υποβάθμιση της απασχόλησης και την κατάργηση των κοινωνικών κεκτημένων που θα επιφέρουν τα αναμενόμενα μέτρα του υπουργείου Εργασίας θα είναι ένα αυστηρότερο πλαίσιο και μια συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της νομοθεσίας για την επιβολή δήλωσης των νέων απασχολουμένων και την πλήρη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πλέον θα έχει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
ΒΡΗΚΕ ΛΥΣΗ Ο ΟΑΕΔ
620 ευρώ ο καθαρός μισθός για τους νέους
Σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα μετατραπεί η ρύθμιση για πρόσληψη νέων ανέργων έως 24 ετών με το 84% του βασικού μισθού της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Σύμφωνα με τον διοικητή του, Ηλία Κικίλια, το Υπουργείο και ο Οργανισμός έχουν καταλήξει στο μοντέλο βάσει του οποίου θα επιτυγχάνονται η ελάφρυνση του εργοδοτικού κόστους, η διατήρηση του καθαρού εισοδήματος του νεοπροσλαμβανομένου και η μη επιβάρυνση του ΟΑΕΔ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Χρήση του προγράμματος θα μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε εργοδότης αποφασίσει να προσλάβει νέο άνεργο μέχρι 24 ετών εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αρκεί να μην έχει προχωρήσει σε απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο. Συγκεκριμένα:
– Ο νέος άνεργος θα προσλαμβάνεται με το 84% του μισθού της εθνικής συλλογικής σύμβασης.
– Ο εργοδότης θα αποδίδει στο ΙΚΑ μόνο τις εργοδοτικές εισφορές.
– Το ποσοστό της εισφοράς του εργαζομένου θα καταβάλλεται στον ίδιο ως μέρος του μισθού του.
– Ο ΟΑΕΔ θα αναλαμβάνει να καλύψει το μέρος της εισφοράς του εργαζομένου προς το ΙΚΑ.
– Το ΙΚΑ χρωστάει 6,5 δισ. στον ΟΑΕΔ και έτσι θα γίνεται συμψηφισμός των οφειλών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο πρόγραμμα θα αφορά σε πρώτη φάση νέους 10.000 ανέργους και εφόσον εξαντληθεί θα επαναπροκηρυχθεί.
Με τα σημερινά δεδομένα ένας νεοπροσλαμβανόμενος με την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και μεικτές αποδοχές 740 ευρώ έχει καθαρές αποδοχές 620 ευρώ και κοστίζει στον εργοδότη 950 ευρώ.
Με τη νέα ρύθμιση οι μεικτές αποδοχές ενός νέου θα φτάνουν το 84% του βασικού μισθού, ενώ οι καθαρές αποδοχές του θα είναι ίδιες στα 620 ευρώ λόγω της προσθήκης στον μισθό του της εισφοράς του προς το ΙΚΑ. Από την άλλη, το εργοδοτικό κόστος θα μειώνεται από τα 950 ευρώ περίπου στα 800 ευρώ.
Νέα προγράμματα
Σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και νέα προγράμματα, μεταξύ των οποίων θα δίνεται και η δυνατότητα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα επανένταξης στην εργασία. Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, το υπόλοιπο του επιδόματος ανεργίας θα μπορεί να μετατρέπεται σε ισόποση επιταγή, την οποία θα εισπράττει ο εργοδότης που θα προσλαμβάνει τον άνεργο για το διάστημα που απομένει μέχρι να λήξει το δικαίωμα της επιδότησης. Κατόπιν θα μπορεί να γίνει υπαγωγή σε άλλα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Αύξηση στα όρια ηλικίας με αλγόριθμο
Μια και καλή φαίνεται πως ξεμπερδεύει με το Ασφαλιστικό η κυβέρνηση, αλλά και όλες οι επόμενες, αφού εκτός από την πλήρη ομογενοποίηση των όρων και των παροχών στο σύνολο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και τη συγχώνευση των Ταμείων που προβλέπονται στο προς ψήφιση νομοσχέδιο με δύο ρυθμίσεις το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μπαίνει στον αυτόματο πιλότο όσον αφορά τις μελλοντικές αυξήσεις στις παροχές αλλά και τις τυχόν αναπροσαρμογές των ορίων ηλικίας.
Στο άρθρο 11 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπεται αφενός ότι από το 2014 και μετά (μέχρι τότε οι παροχές θα είναι παγωμένες) οι ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων θα καθορίζονται κατά 50% από την αύξηση του ΑΕΠ και κατά 50% από την αύξηση του γενικού δείκτη καταναλωτή. Οι αυξήσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι υψηλότερες από τον πληθωρισμό, αλλά μπορεί να είναι χαμηλότερες, εφόσον η αύξηση του ΑΕΠ είναι χαμηλή ή και αρνητική.
Στο ίδιο άρθρο επίσης προβλέπεται ότι μέχρι το 2060 οι δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση μπορούν να αυξηθούν μέχρι του ποσοστού του 2,5% σε σχέση με το 2009, ενώ από το 2021 και μετά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης γίνονται ασανσέρ και αναπροσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με την επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής. Η πρώτη αναπροσαρμογή θα γίνει το 2021 με βάση την αύξηση στη δεκαετία 2010-2020 και οι επόμενες θα γίνονται ανά τριετία

ΠΗΓΗ: Έθνος