Όλοι στα 65 με μειωμένη σύνταξη

Αλλαγές-σοκ στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο προβλέπει το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κλείνει τις πόρτες εξόδου πριν από το 65ο έτος. Ενδεικτικό της δριμύτητας των αλλαγών είναι πως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης φτάνει μέχρι και τα 15 χρόνια, με μεγάλες χαμένες τις μητέρες ανηλίκων.
oria_hlikiasΟι αλλαγές θα προχωρήσουν με διαδικασίες-εξπρές και είναι χαρακτηριστικό πως η αύξηση των ορίων ηλικίας ξεκινά το 2011 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2013. Οι πλέον χαμένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν το κρίσιμο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Ωστόσο επηρεάζονται και συγκεκριμένες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων -που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983- καθώς για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα απαιτούνται σταδιακά 25 έτη δουλειάς (από 17,6 έτη). Αντιθέτως για τη συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στη διάταξη, που επιτρέπει την «έξοδο» με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου.
Επίσης από το 2015 θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και το ποσοστό αναπλήρωσης θα μειωθεί στο 64% για όσους συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50ό, εξισώνονται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέσα σε μία μεταβατική περίοδο τριών ετών.
Επτά είναι οι κυριότερες αλλαγές στα όρια ηλικίας και στα έτη ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση:
Εξομοιώνονται, σταδιακά έως το 2013 ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982.
Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά σταδιακά (σύμφωνα με τα ανωτέρω) από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) εντός της τριετίας όπως ακριβώς και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις.
Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.
Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας.
Το 60ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας.
Το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά.
Εξομοιώνεται μέσα στην επόμενη τριετία το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη.
Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου.
Στην πυρά τα κεκτημένα
Τέσσερις ομάδες στο στόχαστρο
Τέσσερις ομάδες βρίσκονται στο «στόχαστρο» του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, που κατατίθεται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Από τις προωθούμενες αλλαγές στις συντάξεις απειλούνται: οι συνταξιούχοι που εργάζονται, όσοι παίρνουν σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ, οι χήρες, αλλά και οι άγαμες θυγατέρες.
Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται τα ακόλουθα:
1 Επιβάλλονται περιορισμοί τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου όσο και στους επιζώντες συζύγους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον δημόσιο τομέα ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.
Ουσιαστικά, θα υπάρξει ενιαίο μοντέλο με τον ιδιωτικό τομέα και θα προβλέπονται τα εξής:
Η σύνταξη αναστέλλεται σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι κάτω των 55 ετών και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Η σύνταξη περικόπτεται για όσους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι άνω των 55 ετών και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
Ειδικά για τους συνταξιούχους που ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ προβλέπεται πως μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους καταβάλλουν εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.
2 Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων.
Επιπλέον αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
3 Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
4 Από 1η Αυγούστου θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ. Ο συντελεστής θα είναι κλιμακούμενος από 3% έως 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
Στον αντίποδα κερδισμένοι αναμένεται να βγουν όσοι ασφαλισμένοι του Δημοσίου έχουν διαδοχική ασφάλιση, καθώς θα υπάρξουν οριακές βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
Νεος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης
Περικοπές με επτά ψαλιδιές
Ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στο Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προβλέπουν τα δύο Ασφαλιστικά νομοσχέδια, που μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθούν στη Βουλή. Συγκεκριμένα:
1 Από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν «βασική» και «αναλογική» σύνταξη.
2 Η βασική αναλογεί στη συμμετοχή του κράτους και για όσους αποχωρούν στο 65ο έτος θα είναι 360 ευρώ.
3 Η αναλογική θα υπολογίζεται με κλιμακούμενους συντελεστές, ανάλογα τα έτη ασφάλισης και τον μισθό του εργαζομένου. Ο μέσος συντελεστής θα είναι 1,2%, με αποτέλεσμα το ποσοστό αναπλήρωσης να διαμορφώνεται στο 48%.
4 Το τελικό ποσό της σύνταξης προκύπτει από το άθροισμα της βασικής και της αναλογικής. Το ποσοστό αναπλήρωσης αναμένεται να είναι 64% για όσους συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης.
Σήμερα το ποσοστό για τους παλαιούς ασφαλισμένους είναι 80% για τα έτη μέχρι και το 2007, ενώ για τα έτη από το 2008 και μετά μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα τον χρόνο. Για τους νέους ασφαλισμένους η αναπλήρωση είναι 70%.
5 Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί ένας μεικτός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Ετσι τα χρόνια έως και το 2010 θα υπολογίζονται με το παλαιό καθεστώς και τα έτη ασφάλισης από το 2011 έως και το 2014 με τους νέους συντελεστές.
6 Τα έτη ασφάλισης που υπολογίζονται με το νέο σύστημα θα αυξάνονται κατά 12 μήνες τον χρόνο. Ετσι το 2016 έξι χρόνια θα υπολογίζονται με το νέο καθεστώς, το 2017 επτά έτη και ούτω καθεξής.
7 Σταδιακά για το ποσό της σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ασφαλιστικού βίου.

ΠΗΓΗ: Έθνος