11 μονοπάτια… για τη σύνταξη

Μέχρι και επτά πλασματικά έτη ασφάλισης θα έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι για να μπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα εξόδου. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης:
1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Η εξαγορά από το 2011 θα γίνεται με σημαντική έκπτωση, που φτάνει το 30% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το 2014 και αγγίζει το 50% για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2015 και μετά.
2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη.
3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.
4. Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.
5. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.
6. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
7. Ο χρόνος ανεργίας. Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.
8. Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.
9. Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες.
10. Ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του ν.3655/ 2008 (ΑΆ 58).
11. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν -πριν από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ- μέχρι 5 έτη, για τα οποία δεν είχαν πληρωθεί εισφορές.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
1. Εργαζόμενη μητέρα με δυο ενήλικα παιδιά
Έστω ότι εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έχει συμπληρώσει 9.900 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010 και είναι 56 ετών.
Συμφέρουσα επιλογή για την περίπτωσή της, ώστε να συνταξιοδοτηθεί άμεσα και με πλήρη σύνταξη, είναι να προβεί το 2011 σε αναγνώριση (δεν καταβάλλονται εισφορές σε αυτήν την περίπτωση) χρόνου λόγω κύησης και λοχείας, ώστε, είτε συνεχίζει να εργάζεται είτε όχι, να συμπληρώσει μέσα στο επόμενο έτος 10.400 ημέρες ασφάλισης. Ετσι θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της.
2. Μισθωτός 62 ετών με πτυχίο ΤΕΙ
Έστω ότι έχει συμπληρωμένα 9.800 ένσημα μαζί με την αναγνωρισμένη στρατιωτική του θητεία.
Δυστυχώς, σήμερα με τον χρόνο αυτόν δεν μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα ώστε να συνταξιοδοτηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Πλέον και στην περίπτωση που δεν συνεχίσει εργαζόμενος μπορεί από 1η Ιανουαρίου 2011 να εξαγοράσει από τον χρόνο πτυχίου τα απαραίτητα 200 ένσημα ώστε να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του.
3. Ελεύθερος επαγγελματίας με 33 έτη στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Έστω ότι ο επαγγελματίας του παραδείγματος έχει ανοίξει την επιχείρησή του 3 χρόνια πριν από την έναρξη της ασφάλισής του και είναι σήμερα 61 ετών.
Από 1η Ιανουαρίου 2011 έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει τον χρόνο για τον οποίο δεν είχε καταβάλει τις απαραίτητες εισφορές στο τότε ΤΕΒΕ, νυν ΟΑΕΕ. Ετσι συμπληρώνει 36 έτη ασφάλισης μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα μέσα στο 2011.
Εισφορές
Έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή
Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπεται πως ο πλασματικός χρόνος ξεκινάει από 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, διαμορφώνεται σε 5 έτη το 2012, φτάνει τα 6 έτη το 2013 και τελικά το 2014 αγγίζει τα 7 έτη. Αναγκαία προϋπόθεση για την προσμέτρηση των πλασματικών ετών ασφάλισης είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις κατά τα παραπάνω αναγνωρίσεις καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις, ίσες με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το του ποσού της σύνταξης.
Τo κόστος
13.200 έως 18.200 ευρώ για 6 χρόνια

Ασφαλισμένος με μισθό 2.000 ευρώ για να αναγνωρίσει ένα χρόνο στρατό θα πληρώσει 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό πέφτει στα 7.000 ευρώ για όσους αναγνωρίσουν τον στρατό από το 2011 έως το 2014 και στα 5.000 ευρώ για όσους αναγνωρίσουν τον στρατό μετά το 2015.
Για τέσσερα έτη σπουδών θα χρειαστούν 3.200 ευρώ και για ένα έτος εκπαιδευτικής άδειας 5.000.
Από το 2015 θα μπορεί να αναγνωρίσει επτά έτη, οπότε υπάρχει και η μεγαλύτερη έκπτωση στην εξαγορά στρατού.

ΠΗΓΗ: Έθνος