Παράταση για τις συγκεντρωτικές του ΚΒΣ

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2009.
Οι νέες ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:
– Ως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2, 3. – Ως τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6. – Ως τις 27 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8, 9. – Ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.