Κτηματολόγιο: Ξεκινά η διαδικασία κτηματογράφησης σε όσες περιοχές της χώρας δεν έχει γίνει

Η απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Τ. Μπιρμπίλη, σύμφωνα με την οποία κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας δεν δημιουργεί υποχρεώσεις στους πολίτες που έχουν ακίνητη περιουσία στις περιοχές αυτές στην παρούσα φάση, αναφέρει ανακοίνωση του υπ. Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η κήρυξη υπό κτηματογράφηση είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού που θα αναδείξει τους αναδόχους της κτηματογράφησης. Οι μελέτες κτηματογράφησης θα υλοποιηθούν σταδιακά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που θα αφορά πλέον όλη την υπόλοιπη χώρα. Αντίστοιχα, σταδιακά θα ανακοινώνονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής δήλωσης από τους πολίτες κατά περιοχές. Για την ενημέρωση των πολιτών θα προηγείται ενημερωτική καμπάνια στα ΜΜΕ.
Υποχρεώσεις επαγγελματιών
Στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση και έως την έναρξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων κατά περιοχή, οι συναλλαγές εξακολουθούν να διενεργούνται σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα και δεν επέρχεται καμία αλλαγή στον τρόπο σύνταξης των συμβολαίων. Συνεπώς, δεν δημιουργούνται πρόσθετες υποχρεώσεις για συμβολαιογράφους, μηχανικούς, δικηγόρους και υποθηκοφύλακες.

ΠΗΓΗ: Κέρδος