Πριμ εισφορών για προσλήψεις

Πρόγραμμα για την επιχορήγηση 150.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με κίνητρο την απαλλαγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών σχεδιάζει η κυβέρνηση. Πρόκειται για μέτρο- ανάχωμα στην ανεργία η οποία λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, αφού εκτιμάται ότι οι άνεργοι θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο στις αρχές του 2011.
Το σχετικό σχέδιο, το οποίο στηρίζεται σε πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματοβιοτέχνες), έχει υποβληθεί από το υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ προς έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σχετική αναφορά αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια της ΔΕΘ την ερχόμενη εβδομάδα. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 650.000.000 ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 108.300.000 ευρώ για το 2010 και 541.700.000 ευρώ για το 2011.
Σύμφωνα με το σχέδιο (το οποίο, αν εγκριθεί, θα τρέξει μαζί με τα άλλα προγράμματα του ΟΑΕΔ), οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιχορήγηση αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ή σε μέρος αυτών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους που αντί του ΕΤΕΑΜ ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών ή σε μέρος αυτών, για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές ή σε μέρος αυτών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών ή σε μέρος αυτών, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές ή σε μέρος αυτών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.
Τα ποσοστά της επιχορήγησης
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των 2.000 ευρώ. Το πόσο επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, σε ποσοστό:
100% για τα άτομα με αναπηρία 90% για εργαζόμενους ηλικίας 55- 64 ετών 80% για τους λοιπούς εργαζόμενους.
Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που δεν ικανοποιούνται μέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας στην επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης, τόσο των επιχορηγούμενων εργαζομένων όσο και του δεσμευόμενου προσωπικού, από πλήρη σε μερική.
Βλέπουν έκρηξη της ανεργίας
Σημειώνεται ότι το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ προβλέπει έκρηξη της ανεργίας στο 16%, από 12% (επιπλέον 200.000 άνεργοι ή 800.000 άνθρωποι) μετά και τη λήξη της τουριστικής περιόδου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προβλέπει ότι η ανεργία μπορεί να φτάσει, στο τέλος του 2010 ή στις αρχές του 2011, ακόμη και το 18%-20% (900.000- 1 εκατομμύριο). Αύξηση των λουκέτων στην αγορά και της ανεργίας εργαζομένων αλλά και αυτοαπασχολουμένων προβλέπει και η ΓΣΕΒΕΕ. Για την έκρηξη της ανεργίας είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι υπηρεσίες του οποίου κατέγραψαν αύξηση των ανέργων κατά 107.374 (659.119 από 551.745 πέρσι) παρά το εποχικό «άνοιγμα» χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού.
Περίπου 8 εκατ. λιγότερα ένσημα το 2010 υπολογίζει ότι θα έχει το ΙΚΑ λόγω της ανεργίας.
Το 33,54% (οι 190.087) των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν ήδη χωρίς εργασία για διάστημα άνω του ενός χρόνου.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα