Σοκ! Μείωση μισθών και 1 εκατ. άνεργοι

apodoxes_evrwpisΠαρατεταμένη ύφεση στην οικονομία με αύξηση των ανέργων στο 1 εκατομμύριο το 2011, υποχώρηση, έως και 10 χρόνια, του βιοτικού επιπέδου και των αποδοχών και κατά πολλές δεκαετίες πιο πίσω των δικαιωμάτων (εργασιακών και ασφαλιστικών) προβλέπει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.Το Ινστιτούτο Εργασίας παραθέτει τα παρακάτω ενδεικτικά, για την αρνητική πορεία της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης:
Τα μέτρα λιτότητας που θα γνωρίσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την προσεχή τριετία θα επιδεινώσουν τουλάχιστον κατά 30% το βιοτικό τους επίπεδο.
Οι μέσες πραγματικές αποδοχές θα είναι έως το τέλος του 2010 μειωμένες κατά 4,4% (μετά την αύξηση κατά 4,2% το 2009 και κατά 1,1% το 2008). Το 1/4 της προόδου που είχε γίνει (+20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1999) θα «χαθεί» έως το τέλος του 2011.
Το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβεί το 20% (1 εκατ. άτομα) φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας. Η αύξηση της ανεργίας κατά το 2009 προήλθε από την μείωση της απασχόλησης κατά 1,2% αλλά και από την αύξηση κατά 0,8% του εργατικού δυναμικού της χώρας.
Στην τριετία 2009-2011 θα έχουν χαθεί σωρευτικά 175.000 θέσεις εργασίας και ο αριθμός των απασχολουμένων θα υποχωρήσει κατά μια 5ετία δηλ. θα επανέλθει στα επίπεδο που ήταν το 2006…
Για πρώτη φορά μετά το 1991 μειώνεται η μισθωτή απασχόληση. Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται στην μείωση των μόνιμα απασχολούμενων οι οποίοι μειώνονται για πρώτη φορά από το 1968 έναντι των προσωρινά, μερικά και ευέλικτα απασχολούμενων που συνεχώς αυξάνονται.
Αντί της σταδιακής σύγκλισης με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι μέσες πραγματικές αποδοχές που το 2009 είχαν φτάσει στο 82,5%, θα αποκλίνουν και θα είναι στο τέλος του 2001 στο 78%.
Η παραγωγικότητα της εργασίας που παρουσίαζε συνεχείς αυξήσεις στη διετία 2001 – 2011 θα υποχωρήσει κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες. Ετσι, ο δείκτης παραγωγικότητας έναντι των άλλων 15 χωρών μελών της Ε.Ε. θα μειωθεί στο 91% από 95%.
Το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ στο τέλος του 2011 θα έχει μειωθεί έναντι του μέσου όρου της 5ετίας 1995 – 2000 κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και 11 μονάδες έναντι του 1983.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν για πρώτη φορά από το 1990 κατά 30%.
Εναλλακτική πολιτική: «Η δραστική σύλληψη της παραοικονομίας και η ένταξη μεγάλου μέρους της στην επίσημη οικονομία. Με αυτό τον τρόπο η αύξηση του ΑΕΠ που θα προκύψει θα βελτιώσει το έλλειμμα και το χρέος και θα απομακρύνει τον κίνδυνο αδυναμίας αποπληρωμής του χρέους.
Λατινική… Ευρώπη
Σ. Ρομπόλης, επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ: «Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας «Λατινικής Ευρώπης» περιφερειακά, που θα αποτελούν οι αδύναμες παραγωγικά, τεχνολογικά και κοινωνικά χώρες της Ανατ. και Μεσογειακής Ευρώπης».
Στο 82,4% του μέσου όρου της Ευρωζώνης η αγοραστική δύναμη
Οι μέσες ετήσιες αποδοχές του 2009 στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 28.548 ευρώ έναντι 39.562 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.-15. Μόνο σε τρεις χώρες (Κύπρο, Σλοβενία, Πορτογαλία) οι αποδοχές ήταν μικρότερες από ό,τι στην Ελλάδα.
Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με πλήρες ωράριο ανέρχονταν το 2009 σε 1.550 ευρώ. Ετσι, το 50% των πλήρως απασχολούμενων μισθωτών στην Ελλάδα αμείβονταν το 2009 με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μικρότερες των 1.550 ευρώ.
Η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα κατά το 2009 ανερχόταν στο 82,4% του μέσου όρου της Ε.Ε.-15. Η αντίστοιχη αγοραστική δύναμη στην Πορτογαλία ήταν 65,7% της Ε.Ε.-15, ενώ το επίπεδο της Ισπανίας ήταν 84,3% της Ε.Ε.-15.
Στο 60% του αντίστοιχου κατώτατου μισθού της πρώτης κατηγορίας χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο) βρίσκεται ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα (739,56 ευρώ) αλλά σε ευνοϊκότερη θέση είναι έναντι του αντίστοιχου κατώτατου μισθού των χωρών της δεύτερης κατηγορίας χωρών (Πορτογαλία, Σλοβενία, Μάλτα, Ισπανία). Στα τέλη του 2012 η ΕΓΣΣΕ δίνει σταδιακά αύξηση στο ύψος του πληθωρισμού της Ευρωζώνης. Ετσι, το κατώτατο ημερομίσθιο θα είναι την 1η Ιουλίου του 2012 34,10 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 763,41 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Ημερησία