Διορθώστε έγκαιρα τα στοιχεία για το ΕΤΑΚ

Το υπουργείο Οικονομικών, με απόφασή του που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, αποσαφηνίζει το καθεστώς που θα ισχύσει για τυχόν διορθώσεις στοιχείων σε ακίνητα που έχουν δηλωθεί προκειμένου να επιβληθεί το τέλος ακίνητης περιουσίας.
Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις το πολύ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της καταβολής μήνα, σε σχέση με το εκκαθαριστικό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς του 2009, προκειμένου να μην υπάρχουν κυρώσεις.
Ειδικά για την πρώτη εκκαθάριση ΕΤΑΚ και έκτακτης εισφοράς έτους 2009 της 22ας Ιουνίου 2010, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται μέχρι 30/9/2010, όπως διευκρινίζει η απόφαση.

ΠΗΓΗ: Έθνος