ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ολόκληρη τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει σήμερα, σε ειδικό ένθετο, το «Εθνος».
Δείτε αναλυτικά:
Ποιες υποθέσεις υπάγονται στην περαίωση και ποιες εξαιρούνται
Τους συντελεστές για τον προσδιορισμό του επιπλέον φόρου
Τι προβλέπεται για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια
Τις δόσεις για την καταβολή των οφειλών
Τα πρόστιμα για όσους δεν υπαχθούν στην περαίωση
Τον τρόπο υπολογισμού του τελικού ποσού του φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Περαίωση, μια παλιά ιστορία και όχι πάντα επιτυχημένη
Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, αλλά η περαίωση… μένει. Από το 1978, όταν και έγινε η πρώτη ρύθμιση για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων από τον τότε υπουργό Οικονομικών Αθ. Κανελλόπουλο, το μέτρο ανασύρεται από το συρτάρι όποτε τα έσοδα παίρνουν την κατιούσα.
Κι αυτό παρότι όλοι συμφωνούν πως η περαίωση δίνει… ασυλία στους φοροφυγάδες και όπως έχει παρατηρηθεί ποτέ δεν φέρνει τα αποτελέσματα που προϋπολογίζονται.
Είναι χαρακτηριστικό πως στην τελευταία περαίωση που έγινε το 2008 από τον Γιώργο Αλογοσκούφη, και περιελάμβανε τις χρήσεις από 2000 έως και 2006, το οικονομικό επιτελείο προσδοκούσε έσοδα της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ, για να εισπράξει τελικά περίπου τα μισά, παρά τις αλλεπάλληλες παρατήσεις που δόθηκαν.
Πιο αναλυτικά, η πρώτη περαίωση έγινε το 1978. Το 1983 η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε νέα ρύθμιση παρέχοντας διευκολύνσεις σε ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων για να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις φορολογικές υποθέσεις τους και να καταβάλουν τις οφειλές.
Ακολουθούν άλλες τέσσερις φορο-ρυθμίσεις το 1988, το 1989, το 1990 και το 1991, ενώ η πιο ευνοϊκή για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν η ρύθμιση 1099 του 1994, από την οποία το Δημόσιο εισέπραξε 450 δισ. δρχ.
Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2002 ο υπουργός Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης προχώρησε σε μεγάλη ευνοϊκή ρύθμιση για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων για περίπου 750.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Μάλιστα προώθησε και νέες ρυθμίσεις για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών, την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων από τους αυθαίρετους κατόχους τους.
Και σε αυτήν την περίπτωση δόθηκαν αλλεπάλληλες παρατάσεις, αλλά τελικά ο στόχος για έσοδα 1,7 δισ. ευρώ δεν επιτεύχθηκε.
Η προηγούμενη κυβέρνηση
Με την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία το 2004 ο κ. Γιώργος Αλογοσκούφης έλαβε απόφαση για την «τελευταία», όπως έλεγε, περαίωση τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου.
Στη συνέχεια, και εντός του 2007, δέχθηκε εισηγήσεις για νέα ρύθμιση, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν επρόκειτο να προχωρήσει και πάλι σε περαίωση.
Ομως τον Αύγουστο του 2008, και λόγω της κάθετης πτώσης των φορολογικών εσόδων, έκανε νέα ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων, δίνοντας και χρονικές παρατάσεις προκειμένου να αποδώσει καρπούς.
Φοροεπιβράβευση για τους συνεπείς
Σε υπόμνημά της που κατέθεσε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με αφορμή τη ρύθμιση για την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, προτείνει τα ακόλουθα:
Σε επιχειρήσεις που δεν έχουν φορολογικές παραβάσεις κατά την τελευταία 5ετεία, προτείνεται κατά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης να γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση για τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων και, αν από τον έλεγχο δεν προκύψει κανένα στοιχείο, να θεωρείται η δήλωση ειλικρινής και η χρήση περαιωμένη.
Σε περίπτωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, να διενεργείται πάντα πρώτα έλεγχος της τελευταίας χρήσης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των λογιστικών διαφορών που προσδιορίζει ο έλεγχος κυμαίνεται σε ποσοστό μέχρι 5% επί των συνολικών κερδών της επιχείρησης ή προκύπτει φόρος μέχρι 30.000 ευρώ, οι προηγούμενες ανέλεγκτες χρήσεις να θεωρούνται περαιωμένες ως ειλικρινείς.
Στους συνεπείς φορολογούμενους -φυσικά και νομικά πρόσωπα- να παρέχεται έκπτωση 5%-10% του φόρου της συγκεκριμένης χρήσης.
Να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της επιχείρησης για επενδύσεις.
Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική εξαγγελία για περαίωση των διαχειριστικών χρήσεων, η ΕΣΕΕ προτείνει να δοθεί η δυνατότητα σε επιτηδευματίες (επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες) με τζίρο έως 9 εκατ. ευρώ να υπαχθούν στο καθεστώς περαίωσης, ακόμα κι αν δεν εκμεταλλεύτηκαν την προηγούμενη περαίωση των χρήσεων 2000-2006.
Βασικά κριτήρια υπαγωγής – προϋποθέσεις σύμφωνα με την πρόταση της Συνομοσπονδίας θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:
1 Να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.
2 Να υπάγονται στη ρύθμιση εκτός από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπά φορολογικά αντικείμενα, όπως οι δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμα και αν υπάρχουν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση προϋποθέτει από τη μεριά της επιχείρησης την αποδοχή της περαίωσης. Η πληρωμή του βεβαιωμένου ποσού να δύναται να πραγματοποιείται ως εξής:
Με την αποδοχή της περαίωσης, καταβολή του 1/10 του ποσού και εξόφληση του υπολοίπου σε 12 ή 24 ή 36 μηνιαίες δόσεις αναλόγως του ύψους του.
Η ολοσχερής εξόφληση του βεβαιωμένου ποσού να γίνεται με έκπτωση 10%.
Τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών 1%. Το ποσό αυτό των λογιστικών διαφορών προσαυξάνεται με τη θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προσδιοριζόμενων εξωλογιστικά καθαρών κερδών με τη χρήση του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους μειωμένου κατά 60% και των δηλούμενων καθαρών κερδών. Αν τα δηλούμενα καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα των εξωλογιστικών, η διαφορά αυτών μειώνει το ποσό των λογιστικών διαφορών.
Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 15% για ατομικές επιχειρήσεις και 20% για προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε.Ε.Ε.), νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) και λοιπές επιχειρήσεις.
Οταν οι επιχειρήσεις βαρύνονται με παραβάσεις του Κ.Β.Σ., οι παραπάνω συντελεστές προσαυξάνονται 10%.
Το ποσό του τελικού αποτελέσματος που προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς να μην είναι μεγαλύτερο του 0,8% του ποσού των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων συνολικά.
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παραδείγματα για τρόπο υπολογισμού του φόρου
1 Εμπορική επιχείρηση με βιβλία Γ΄ κατηγορίας έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009. Τα ακαθάριστα έσοδα για το 2007 ανέρχονται σε 500.000 ευρώ, για το 2008 σε 400.000 ευρώ και το 2009 σε 350.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν βαρύνεται με παραβάσεις. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει για να περαιώσει τις ανέλεγκτες χρήσεις υπολογίζεται ως εξής:
Χρήση 2007: 500.000 Χ 1% = 5.000 €
Φόρος εισοδήματος: 5.000 Χ 20% = 1.000 €
ΦΠΑ: 5.000 Χ 19% = 950 €
Συνολικός φόρος για το 2007: 1.950 €
Χρήση 2008: 400.000 Χ 1% = 4.000 €
Φόρος εισοδήματος: 4.000 Χ 20%= 800 €
ΦΠΑ: 4.000 Χ 19% = 760 €.
Συνολικός φόρος για το 2008: 1.560 €
Χρήση 2009: 350.000 Χ 1% = 3.500 €
Φόρος εισοδήματος: 3.500 X 20% = 700 €
ΦΠΑ: 3.500 X 19% = 665 €
Συνολικός φόρος για το 2009: 1.365 €
Συνολικός φόρος περαίωσης για τα έτη 2007-2009: 4.875 €
2 Ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη στο ΧΑΑ έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009. Τα ακαθάριστα έσοδα για το 2007 ανέρχονται σε 1.500.000 ευρώ, για το 2008 σε 1.100.000 ευρώ και το 2009 σε 1.000.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη Α.Ε. δεν βαρύνεται με παραβάσεις. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει για να περαιώσει τις ανέλεγκτες χρήσεις υπολογίζεται ως εξής:
Χρήση 2007: 1.500.000 Χ 1% = 15.000 €
Φόρος εισοδήματος: 15.000 Χ 20% = 3.000 €
ΦΠΑ: 15.000 Χ 19% = 2.850 €
Συνολικός φόρος για το 2007: 5.850 €
Χρήση 2008: 1.100.000 Χ 1% = 11.000 €
Φόρος εισοδήματος: 11.000 Χ 20%= 2.200 €
ΦΠΑ: 4.000 Χ 19% = 2.090 €.
Συνολικός φόρος για το 2008: 4.290 €
Χρήση 2009: 1.000.000 Χ 1% = 10.000 €
Φόρος εισοδήματος: 10.000 X 20% = 2.000 €
ΦΠΑ: 10.000 X 19% = 1.900 €
Συνολικός φόρος για το 2009: 3.900 €
Συνολικός φόρος περαίωσης για τα έτη 2007-2009: 14.040 €
Πρόεδρος ΕΒΕΑ
Υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία
«Η νέα περαίωση που σκοπεύει να νομοθετήσει η κυβέρνηση έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Θα μπορούσε δηλαδή να κριθεί θετικά, αν πραγματικά είναι η τελευταία περαίωση και όλοι οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στο μέτρο θα θεωρούνται καθαροί για την εφορία. Και επίσης, τα ποσά που θα ζητηθεί να καταβάλουν οι επιχειρήσεις είναι μέσα στο πλαίσιο των σημερινών περιορισμένων λόγω της κρίσης δυνατοτήτων τους», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ και συνεχίζει: «Ωστόσο, δεν παύει να είναι ένα ακόμη εισπρακτικό μέτρο και για να μη θεωρηθεί ότι επιβάλλεται επί δικαίους και αδίκους, θα πρέπει να περιέχει ρυθμίσεις, οι οποίες θα προστατεύουν τις επιχειρήσεις που δεν θα ενταχθούν στην περαίωση από συναλλαγές με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι δαιδαλώδες με διατάξεις αλληλοσυγκρουόμενες, που κάνουν ακόμη και τον άγιο να φαίνεται διάβολος».
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Π. Καλλίρης
Αποτυχημένο το μέτρο
Η περαίωση ευνοεί τους κατ’ επάγγελμα φοροφυγάδες και επιβαρύνει τους συνεπείς φορολογούμενους. Πρόκειται για ένα μέτρο που απέτυχε παταγωδώς στις εισπράξεις του, όταν εφαρμόστηκε επανειλημμένως και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οι σκέψεις για παροχή πλήρους φορολογικής αμνηστίας σε όσους υπαχθούν, μας οδηγούν χρόνια πίσω και ακυρώνουν τις όποιες προσπάθειες για περιορισμό της φοροδιαφυγής και ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης και συνείδησης. Η κυβέρνηση, που πρόσφατα ψήφισε ένα νομοσχέδιο κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο στηρίζουμε όλοι, με την περαίωση αθωώνει τους φοροφυγάδες και αυτοαναιρείται. Τα όποια πρόσκαιρα έσοδα από τη ρύθμιση θα πληρωθούν πολύ ακριβά στο μέλλον από την έξαρση της φοροδιαφυγής.
Προκαταβολή 10% και σειρά δόσεων
Με μαθηματικό τύπο θα προκύψει το τελικό ποσό φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Υπολογίζεται ότι η ετήσια επιβάρυνση θα κυμαίνεται από 200 έως 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο ο φόρος θα υπολογίζεται ως εξής:
Σε κάθε υπόθεση επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία που δεν βαρύνεται με φορολογικές παραβάσεις, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε ανέλεγκτης χρήσης θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1%. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βιβλίων, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 2% και αν τα βιβλία έχουν χαρακτηριστεί ανακριβή ο συντελεστής ανεβαίνει στο 3%. Το γινόμενο αυτό αποτελεί τη βάση υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ της περαίωσης.
Ο φόρος εισοδήματος της περαίωσης θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με συντελεστή 20%.
Ο φόρος εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από 100 έως 300 ευρώ (βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή, ο ελάχιστος φόρος κυμαίνεται από 200 – 400 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται από 300 – 500 ευρώ ανά χρήση (βλ. πίνακα).
Ο πρόσθετος ΦΠΑ της περαίωσης θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή ΦΠΑ ή τον μεσοσταθμικό συντελεστή σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός συντελεστών.
Το ποσό ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση η οποία δεν βαρύνεται με παραβάσεις δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 100 – 300 ευρώ (βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή ο ελάχιστος ΦΠΑ κυμαίνεται από 200 – 400 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται από 300 – 500 ευρώ ανά χρήση (βλ. πίνακα).
Τα ελάχιστα ποσά κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί κάθε επιχείρηση και σε συνάρτηση με το βάρος τυχόν παραβάσεων που τους έχουν καταλογισθεί από τις ΔΟΥ, το ΣΔΟΕ, την ΥΠΕΕ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
Το βάρος της νέας περαίωσης αναμένεται να σηκώσει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Η ΓΓΠΣ θα εκτυπώνει και θα αποστέλλει «μηχανογραφημένο φύλλο περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων», στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο του πρόσθετου φόρου εισοδήματος και του πρόσθετου ΦΠΑ για κάθε εκκρεμή χρήση, καθώς και το σύνολο της οφειλής.
Ποσοστό 10% θα πρέπει να καταβληθεί με την υπαγωγή στη ρύθμιση περαίωσης.
Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού φόρου περαίωσης καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:
6 μηνιαίες δόσεις, όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 ευρώ.
9 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ.
12 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από 30.000 ευρώ.
Η πρώτη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου υπογράφηκε η σχετική πράξη επί του «μηχανογραφημένου φύλλου περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων». Οι υπόλοιπες δόσεις πρέπει να εξοφληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, θα παρέχεται έκπτωση 5%.
Οι επιτηδευματίες που θα περαιώνουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους, εφόσον εξοφλήσουν ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης:
Για τις χρήσεις 2000-2004, θεωρείται ότι έχει επέλθει η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και κατά συνέπεια μπορούν να καταστρέψουν βιβλία, στοιχεία και ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
Για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους 2005-2009 μπορούν να καταστρέψουν μόνο τα στοιχεία.
Οριστικό τέλος για τους φόρους μίας δεκαετίας
Φορο-«αμνηστία» για το παρελθόν θα εξασφαλίσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας. Μόλις πληρώσουν τους φόρους της περαίωσης θα έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν τα βιβλία και φορολογικά στοιχεία τους.
Σύμφωνα με το σχέδιο της ρύθμισης που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών, περισσότερες από 1.000.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της περιόδου 2000-2009 κλείνουν οριστικά με την καταβολή τουλάχιστον 200 έως 1.000 ευρώ για κάθε χρήση.
Οι τελικές αποφάσεις για τη νέα ρύθμιση θα ληφθούν αύριο σε σύσκεψη που θα έχει ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με το επιτελείο του, προκειμένου το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων πάνω στο οποίο συζητάει το οικονομικό επιτελείο και θα κάνει τις τελικές παρεμβάσεις αφορά τα εξής 10 σημεία:
– Ρυθμίζονται εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιλαμβάνονται και υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Στις εκκρεμείς υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς και όσες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
Κάθε χρήση με ακαθάριστα έσοδα άνω των 9.000.000 ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν φθάσει ήδη αιτήματα για αύξηση του ορίου των 9 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση και μεγαλύτερες και περισσότερες επιχειρήσεις.
Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις εκκρεμείς χρήσεις.
Υποθέσεις επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
Εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία.
Εκκρεμείς υποθέσεις επιτηδευματιών οι οποίοι δεν έχουν ρυθμίσει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.
Ρύθμιση – εξπρές
Με μια νέα ρύθμιση – εξπρές εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να κλείσουν οριστικά και με ευνοϊκούς όρους τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» τους με την Εφορία.
Το υπουργείο Οικονομικών «τραβάει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν» και ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο, με το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα περαίωσης 1.000.000 ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας 2000-2009. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και οι υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων, καθώς και όσες εκκρεμούν στα δικαστήρια.
Στόχος είναι να συγκεντρωθεί τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, μέρος του οποίου εκτιμάται ότι θα εισρεύσει στα ταμεία του Δημοσίου μέχρι το τέλος του έτους και θα καλύψει ένα τμήμα της «μαύρης τρύπας» που εμφανίζουν τα έσοδα του προϋπολογισμού.
Με τη ρύθμιση επιχειρείται μια «νέα αρχή, που θα απελευθερώσει την επιχειρηματικότητα αλλά και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών». Στη διαδικασία της περαίωσης δεν θα εμπλακούν οι Εφορίες.
Ο υπολογισμός του φόρου που θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα γίνει αυτομάτως και με απλό τρόπο. Το έργο του προσδιορισμού του έξτρα φόρου, της έκδοσης και αποστολής των σημειωμάτων περαίωσης στους φορολογούμενους θα αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία έχει αρχίσει να συγκεντρώνει τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που έχουν ανέλεγκτες υποθέσεις.
Από την περαίωση θα εξαιρεθούν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των 9 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Η ρύθμιση θα παρέχει «ισχυρά κίνητρα», όπως τονίζουν χαρακτηριστικά από το υπ. Οικονομικών, χωρίς όμως να δίνεται η εντύπωση της «χαριστικής ρύθμισης».
Πρόστιμα
Οσοι γυρίσουν την πλάτη στη νέα περαίωση θα βρεθούν αμέσως αντιμέτωποι με τον τακτικό έλεγχο της Εφορίας, που συνεπάγεται μεγάλες προσαυξήσεις φόρων και τσουχτερά πρόστιμα. Το πλεονέκτημα της ρύθμισης για τους φορολογούμενους θα είναι ότι οι φόροι που θα προκύψουν δεν θα επιβαρυνθούν με τις εξοντωτικές προσαυξήσεις που καταλογίζονται στις περιπτώσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου.
Στη ρύθμιση θα υπαχθούν και οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Υπολογίζεται ότι από τις 450.000 υποθέσεις που εκκρεμούν σήμερα στις δικαστικές αίθουσες, περίπου 150.000 αφορούν σε φορολογικά θέματα, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να αδυνατεί να εισπράξει φόρους και πρόστιμα της τάξεως των 30 δισ. ευρώ.
Πολλοί φορολογούμενοι μετά τη βεβαίωση φόρων και προστίμων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για να αποφύγουν ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν την πληρωμή τους. Και το πετυχαίνουν καθώς οι περισσότερες υποθέσεις μετρούν 7 έως 9 χρόνια μέχρι να εκδικαστούν.
Παράδειγμα υπολογισμού φόρου
Δικηγόρος με ανέλεγκτη διετία
Ελεύθερος επαγγελματίας (δικηγόρος) δεν βαρύνεται με φορολογικές παραβάσεις κι έχει ανέλεγκτες τις χρήσεις 2000 – 2001 – 2002. Από το 2003 μέχρι τη χρήση του 2009 ακολουθεί τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης. Οι ακαθάριστες αμοιβές του για το 2000 ανέρχονται σε 30.000 ευρώ, το 2001 σε 42.000 ευρώ και το 2002 σε 40.000 ευρώ. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει υπολογίζεται ως εξής:
Χρήση 2000: 42.000 Χ 1% = 420 €
Φόρος εισοδήματος: 420 Χ 20% = 84 €
Ο δικηγόρος δεν θα πληρώσει 84 ευρώ αλλά τον ελάχιστο φόρο που σύμφωνα με το σενάριο του υπουργείου ανέρχεται σε 200 €.
Χρήση 2001: 30.000 Χ 1% = 300 €
Φόρος εισοδήματος: 300 Χ 20%= 60 €.
Και για τη χρήση του 2001 ισχύει ο ελάχιστος φόρος 200 ευρώ.
Χρήση 2002: 40.000 Χ 1% = 400 €.
Φόρος εισοδήματος: 400 Χ 20% = 80 €
Και για τη χρήση του 2002 ισχύει ελάχιστος φόρος 200 €
Συνολικός φόρος περαίωσης για τα έτη 2000 – 2002: 600 ευρώ.
Τελική απόφαση το αργότερο σε 3 χρόνια
Σε εφαρμογή τίθενται από το 2011 νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές, ενώ επίκειται και αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους του φορολογικού συστήματος. Εξάλλου αλλάζει και η διαδικασία εκδίκασης των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών από τα δικαστήρια, με στόχο την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων
Στο προσχέδιο νόμου αναφέρεται:
Προχωράμε σε τέσσερις μείζονες θεσμικές αλλαγές στη διαδικασία εκδίκασης των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών από τα διοικητικά δικαστήρια. Οι αλλαγές θα ενταχθούν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας:
Η προσωρινή διαταγή που χορηγείται από τον δικαστή στις φορολογικές και τελωνειακές δίκες οριοθετείται χρονικά. Αν ο δικαστής χορηγήσει προσωρινή διαταγή, αυτή θα έχει ισχύ για τριάντα (30) ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να συζητηθεί η αίτηση αναστολής, διαφορετικά η προσωρινή διαταγή παύει να ισχύει. Αν συζητηθεί μέσα στις 30 ημέρες η αίτηση αναστολής, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να εκδοθεί επίσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.
Οριοθέτηση του βάρους απόδειξης και της εξουσίας του δικαστηρίου όταν δικάζει αναστολή με αντικείμενο φορολογική υπόθεση. Παύει η γενική και αόριστη αναστολή εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης της φορολογικής αρχής, με την οποία αδρανοποιούνται με δικαστική απόφαση οι εισπρακτικοί μηχανισμοί, εφ’ όλης της περιουσίας του φορολογούμενου. Οι εισπρακτικοί μηχανισμοί δεν θα έχουν πια δικαιολογία επανάπαυσης και θα επιβάλλεται να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να εισπράξουν την οφειλή, επιβάλλοντας αναγκαστικά μέτρα στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (με εξαίρεση εκείνο ή εκείνα για τα οποία το δικαστήριο έκρινε ότι θα συνιστούσε ανεπανόρθωτη βλάβη κάτι τέτοιο).
Μια δίκη ουσίας στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές. Διαφορές έως 150.000 ευρώ θα δικάζονται από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο. Θα επιτρέπεται μόνον αναίρεση. Διαφορές από 150.000 ευρώ και άνω θα δικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο. Αναίρεση επιτρέπεται. Με τις ρυθμίσεις αυτές θα συντμηθεί ο απαράδεκτος σήμερα χρόνος εκκρεμοδικίας (8 έως 12 χρόνια) μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, κατά τα 2/3 του. Η τελεσίδικη απόφαση, δηλαδή, θα εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 3 χρόνια από την κατάθεση της προσφυγής. Φορολογική αρχή και φορολογούμενος θα τερματίζουν σε ανεκτό χρόνο τη διαφορά τους, γεγονός που θα συμβάλλει και στην αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων και στη δημιουργία σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος για τους φορολογούμενους.
Οχι δικαστική ακύρωση των πράξεων των φορολογικών αρχών για τυπικές και ανούσιες πλημμέλειες. Το Δικαστήριο, πριν ακυρώσει την πράξη για τυπική πλημμέλεια ή για έλλειψη τύπου της διαδικασίας ή για συγκεκριμένη παράλειψη, θα εξετάζει αν ο φορολογούμενος έπαθε κάποια βλάβη από την παράλειψη και αν η βλάβη που έπαθε μπορεί να επανορθωθεί, μόνο με την ακύρωσή της και την επανάληψη της έκδοσής της. Αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, η πράξη της φορολογικής αρχής δεν θα ακυρώνεται και το δικαστήριο θα δικάζει στην ουσία της την προσφυγή.
Τελευταίο μεγάλο στοίχημα είναι η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικού συστήματος προχωρώντας:
Στην αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών για να απελευθερωθούν πόροι, να στηριχθεί και να διευκολυνθεί το καθημερινό έργο των στελεχών και των υπαλλήλων του φορολογικού, ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού.
Θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2011 νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές προς τους φορολογούμενους για να μειωθεί το κόστος διαχείρισης των καθημερινών φορολογικών υποθέσεων και να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη επαφής των πολιτών με τις φορολογικές υπηρεσίες.
Η κυβέρνηση προχωρεί, επίσης, στην περαιτέρω διεύρυνση και αυστηροποίηση του υφιστάμενου ποινικού θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε η ποινική καταστολή των αδικημάτων της φοροδιαφυγής να είναι άμεση, δραστική και ανεξάρτητη από την εκδίκαση της φορολογικής διαφοράς.
Το 2011 θα είναι η χρονιά της δραστικής ποινικής καταστολής της φοροδιαφυγής σε όλες της τις εκφάνσεις.
Ετσι θα διακόψουμε οριστικά τη σχέση με το κακό μας παρελθόν. Το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να είναι ούτε η συνέχιση ούτε η διαχείριση του παρελθόντος. Αν θέλουμε αναγνωρίσιμο και ελπιδοφόρο μέλλον, δεν μπορούμε να παρατείνουμε το παρελθόν ή και το παρόν.
Σφουγγάρι σε προσαυξήσεις με εφάπαξ εξόφληση
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ με απαλλαγή 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής είτε σε 2 έως 45 δόσεις ανάλογα με το ποσό. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής ο οφειλέτης πετυχαίνει έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους σε ποσοστό 10% έως 40%, ανάλογα με το έτος βεβαίωσης
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Χρέη προς το Δημόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέχρι 30ή Σεπτεμβρίου 2010 στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία, καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, που υποβάλλεται μέχρι 31η Οκτωβρίου 2010 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωμένα και καταβάλλονται ως ακολούθως:
1.1. εφάπαξ με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά, κατά ποσοστό, που διαφοροποιείται ανάλογα με το έτος βεβαίωσης:
1.1.1.όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2007 κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%)
1.1.2.όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2008 κατά ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%)
1.1.3.όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2009 κατά ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%)
1.1.4.όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2010 κατά ποσοστό σαράντα στα εκατό (40%)
1.3σε δύο (2) έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.
1.4σε τέσσερις (4) έως (12) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
1.4.σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
1.5.σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
1.6.σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα σαράντα πέντε (45) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια πεντακόσια (1.000) ευρώ.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2010, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Εξαιρετικά η εφάπαξ εξόφληση γίνεται είτε την ημέρα υποβολής της αίτησης είτε εντός πέντε εργάσιμων ημερών από αυτή και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2010.
2. Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα των παραπάνω ρυθμίσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον στην περίπτωση 1.2. δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση, στην περίπτωση 1.3 δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις και στις λοιπές περιπτώσεις δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρεις δόσεις,
β) εφόσον καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισής του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.
γ) εφόσον ο οφειλέτης καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισής του και μέχρις εξοφλήσεως δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις του φόρου εισοδήματος, περιουσίας καθώς και παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων.
δ) εφόσον δεν είναι ενήμερος στα χρέη του που βεβαιώνονται από 1 Οκτωβρίου 2010 και μετά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών
ε) εφόσον απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί για ήδη υφιστάμενα χρέη ή που θα του χορηγηθεί για χρέη που θα βεβαιωθούν μετά την ψήφιση του νόμου
στ) εφόσον δεν είναι ενήμερος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, για χρέη του που βεβαιώθηκαν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία δεν ζήτησε να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
3. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μίας δόσης της ρύθμισης, η δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής πέντε τοις εκατό (5%) για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δύο συνεχόμενων δόσεων της ρύθμισης και οι δύο δόσεις επιβαρύνονται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δέκα τοις εκατό (10%) και μέχρι την απώλεια της ρύθμισης.
4. Παρέχεται η δυνατότητα οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση της παραγράφου 1 με περισσότερες δόσεις, με τον περιορισμό της ελάχιστης καταβολής και με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχει καταβάλει όλες τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό που εντάσσεται στη νέα ρύθμιση με το ποσοστό που ορίζεται για τη ρύθμιση της νέας επιλογής του.
5. Σε περίπτωση που οφειλέτης έχει ενταχθεί σε ρύθμιση με πολλές μηνιαίες δόσεις, εφόσον εξοφλήσει σε πρόγραμμα μικρότερης χρονικής διάρκειας, τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το οφειλόμενο ποσό που εξοφλείται, με το ποσοστό που ορίζεται για τη ρύθμιση εντός των χρόνων της οποίας εξόφλησε.
Εάν ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης με δόσεις και εκ των υστέρων εξοφλήσει εντός των χρόνων ισχύος του προγράμματος εφάπαξ εξόφλησης (1.1), τότε απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό.
6. Οφειλέτες που δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και μεταγενέστερα με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν με την κατάθεση της αίτησης και τις δόσεις που θα είχαν λήξει εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας πλέον των αναλογουσών προσαυξήσεων επί ολοκλήρου του ποσού από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και μέχρι την εκπρόθεσμη υποβολή της. Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται οι οφειλές της παραγράφου 7, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης. Το ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον τύπο της ρύθμισης που θα επιλέξει ο οφειλέτης να ενταχθεί, μειώνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) του αντιστοιχούντος στο πρόγραμμα της επιλογής του ποσοστού και αφορά μόνο στις οφειλές της παραγράφου 7.
7. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1. εντάσσονται όλες οι ληξιπρόθεσμες κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου οφειλές. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να μη ζητήσει την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών του που βρίσκονται σε διοικητική ή δικαστική αναστολή. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ένταξη στη ρύθμιση και των βεβαιωμένων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης των οφειλών, αλλά χωρίς την επιμήκυνση του χρόνου ρύθμισης.
8. Για χρονικό διάστημα δύο ετών με έναρξη την 1 Οκτωβρίου 2010, αναστέλλεται η παραγραφή των πάσης φύσεως χρεών που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία.
9. Για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής του άρθρου 14 του ν.2648/98 για όλα τα χρέη που θα έχουν βεβαιωθεί ταμειακά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.
10. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας ως εξής:
α. για τις ρυθμίσεις μέχρι 3 μήνες μετά την καταβολή της 2ης δόσης.
β. για τις ρυθμίσεις μέχρι 6 μήνες μετά την καταβολή της 3ης δόσης
γ. για τις ρυθμίσεις μέχρι 12 μήνες μετά την καταβολή της 4ης δόσης
δ. για τις ρυθμίσεις άνω των 12 μηνών εφόσον κατά τον χρόνο χορήγησης του αποδεικτικού έχουν εξοφληθεί οι τρέχουσες δόσεις πλέον των δόσεων των δύο επομένων μηνών από τη ρύθμιση και πάντως μετά την καταβολή τουλάχιστον 6 δόσεων.
11. Κατά του οφειλέτη εφόσον υπαχθεί στη ρύθμιση δεν θα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990, του άρθρου 22 του ν.2523/1997, όπως αυτά ισχύουν σήμερα και των άρθρων 231 έως 243 του ν.2717/1999, θα αναστέλλονται δε τα τυχόν ληφθέντα ως άνω μέτρα.
Κατά τον χρόνο της ρύθμισης θα αναστέλλεται επίσης η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νόμου. Η αναστολή αυτή δεν θα ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Από 4 έως 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις η καταβολή των οφειλών
Οφειλές ύψους έως και 5.000 ευρώ θα μπορούν να καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των 500 ευρώ. Αν η οφειλή είναι πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ οι δόσεις ορίζονται σε έξι ισόποσες μηνιαίες, ενώ ποσά μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ οι οφειλέτες θα μπορούν να τα εξοφλούν μέσα σε 12 μήνες.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
1. Για τη ρύθμιση των ανέλεγκτων υποθέσεων, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών θα εκδώσει Εκκαθαριστικό Σημείωμα για κάθε ανέλεγκτη υπόθεση που, με βάση τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων που διαθέτει, υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και το οποίο για καθεμία υπόθεση θα περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την αρμόδια για την, κατά οικονομικό έτος, Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία και τον κωδικό αυτής,
β) τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη,
γ) τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ.,
δ) τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα,
ε) την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή άλλη παράβαση Κ.Β.Σ. από τις ανωτέρω υπό στοιχ.
στ) τον συντελεστή Φ.Π.Α. της κύριας δηλωθείσας δραστηριότητας,
ζ) τον συντελεστή του φόρου της ρύθμισης,
η) το ποσό του φόρου της ρύθμισης,
θ) τη διαφορά του Φ.Π.Α. με βάση την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την εμφανιζόμενη διαφορά μεταξύ των δεδομένων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που τις συνοδεύουν,
ι) το, βάσει της ρύθμισης, ποσό προστίμου Κ.Β.Σ. κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό στοιχ? Ε7ε
ια) το σύνολο του φόρου της ρύθμισης κατά χρήση και το σύνολο της οφειλής,
ιβ) το ποσοστό (ενδεικτικά): είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής οφειλής που πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι 12.11.2010 για να γίνει αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και να ενταχθεί φορολογική υπόθεση στις ρυθμίσεις του νόμου.
2. Ενα αντίτυπο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος αποστέλλεται ταχυδρομικώς με επιστολή στον επιτηδευματία που αφορά και ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία ή σε κάθε αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αν αυτές είναι περισσότερες από μία.
3. Ο επιτηδευματίας, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις του, καταβάλλει το (ενδεικτικά) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα. Η καταβολή από τον επιτηδευματία του αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ποσού, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του περιεχομένου του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, και τη ρύθμιση των παραπάνω υποθέσεών του, η οποία και επέρχεται με την εν λόγω καταβολή με την ολοσχερή εξόφληση. Η κατά τα παραπάνω καταβολή δεν μπορεί να γίνει πέραν της 12ης Νοεμβρίου. Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ρύθμισης.
4. Η αποδοχή από τον επιτηδευματία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος θα συνεπάγεται την αυτόματη ρύθμιση όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., καθώς και όλων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων που αφορούν τις οικείες χρήσεις και θα επιφέρει όλα τα αποτελέσματα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, τα δε καταβληθέντα στο Δημόσιο χρηματικά ποσά κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης αυτής δεν θα μπορούν να αναζητούνται. [Κατ’ εξαίρεση των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, σε περίπτωση που μετά την κατά τα ανωτέρω ρύθμιση περιέλθουν σε γνώση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. νέα – συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) και της παραγράφου 3 του άρθρου με τον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εκδίδεται βάσει αυτών συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου ή πράξη και συμψηφίζεται ο βεβαιωθείς φόρος εισοδήματος και Φ.Π.Α.]
5. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα αμέσως μετά την αποδοχή του κατά τα ανωτέρω, καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του επιτηδευματία, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το επάγγελμα, η διεύθυνσή του, τα ρυθμιζόμενα οικονομικά έτη και τα ποσά των φόρων ανά Κωδικό Αριθμό.
6. Ο φόρος εισοδήματος, o Φ.Π.Α. και τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ., που προκύπτουν από το Εκκαθαριστικό, βεβαιώνονται στο όνομα του υπόχρεου.
7. Η βεβαίωση ενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που κατά το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία για το σύνολο της οφειλής που προκύπτει από αυτό.
8. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου εισοδήματος, του Φ.Π.Α. και του προστίμου του Κ.Β.Σ. που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα και αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, σε (ενδεικτικά): τέσσερις (4), κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ.
β) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής, είναι πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε (ενδεικτικά): έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις.
γ) Αν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε (ενδεικτικά): δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις.
10. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου το Εκκαθαριστικό Σημείωμα έγινε αποδεκτό και το αργότερο μέχρι 12.11.2010 και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υπόχρεου.
11. Σε περίπτωση που ολόκληρο το οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό καταβληθεί μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%).
Οριστική η ρύθμιση για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια
Με την καταβολή του κυρίου φόρου ρυθμίζεται κάθε εκκρεμής υπόθεση που είτε εκκρεμεί στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο είτε έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία ακυρώθηκε η πράξη της φορολογικής αρχής για τυπικό λόγο. Εξάλλου, αν έχει εκδοθεί απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή, η υπόθεση ρυθμίζεται με την καταβολή του κυρίου φόρου προσαυξημένου κατά 20%
ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
1. Κάθε εκκρεμής ελεγμένη (με τακτικό έλεγχο) υπόθεση η οποία:
α) είτε εκκρεμεί στο πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο,
β) είτε έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου, με την οποία ακυρώθηκε η πράξη της φορολογικής αρχής για τυπικό λόγο,
ρυθμίζεται οριστικά με την καταβολή του κυρίου φόρου (χωρίς πρόσθετους φόρους ή προσαυξήσεις) και αν πρόκειται για πρόστιμο, με την καταβολή του 1/5 του προστίμου.
γ) Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή εν όλω ή εν μέρει, και έχει ασκηθεί από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη έφεση, η υπόθεση ρυθμίζεται οριστικά με την καταβολή του κυρίου φόρου κατά το μέρος που απορρίφθηκε με την προσφυγή, προσαυξημένου κατά 20%. Αν η υπόθεση αφορά πρόστιμο, ρυθμίζεται με την καταβολή του 1/4 του προστίμου.
2. Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου διοικητικού δικαστηρίου, με την οποία γίνεται δεκτή εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή, για λόγους ουσίας έχει ασκηθεί από το Δημόσιο έφεση και η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί σε α’ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η υπόθεση περαιώνεται με την καταβολή του 25% του ποσού για το οποίο έγινε δεκτή η προσφυγή.
3. Οι υποθέσεις της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου Α περαιώνονται με τον περιορισμό στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του αρχικά επιβληθέντος προστίμου ΚΒΣ, εξαντλούμενης κάθε περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης για τις υποθέσεις αυτές ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορά το εν λόγω πρόστιμο.
4. Οι εκκρεμείς ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων υποθέσεις θα ρυθμιστούν με υποβολή σχετικής αίτησης με όλα τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ψήφιση του νόμου. Για την προκαταβολή και τις δόσεις θα ισχύουν τα ίδια με τις ανέλεγκτες υποθέσεις. Η καταβολή της προκαταβολής πρέπει να γίνει μέχρι 12 Νοεμβρίου 2010.
Οι συντελεστές για τον προσδιορισμό του επιπλέον φόρου
Το ποσό του επιπλέον φόρου ρυθμίζεται με συντελεστή επτά τοις χιλίοις για τα πρατήρια βενζίνης-πετρελαίου και τους εμπόρους προϊόντων καπνοβιομηχανίας, δώδεκα τοις χιλίοις για τους εμπόρους πετρελαίου θέρμανσης που κάνουν διανομή κατ’ οίκον και 2% για τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΥ
1. Το ποσό του επιπλέον φόρου υπολογίζεται ως εξής: τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή (Ενδεικτικά): δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση τα παρακάτω για τα οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:
α) με συντελεστή (ενδεικτικά): επτά τοις χιλίοις (7?)
Κ.Α. 4214: έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου
Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας.
Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας χονδρικώς,
β) με συντελεστή (ενδεικτικά): δώδεκα τοις χιλίοις (12?)
Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης διανομή κατ΄ οίκον.
Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα, ως εξής:
Για ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ: Σ.Π.= 1
Για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 150.000 έως και 300.000 ευρώ: Σ.Π.= 1,05
Για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 300.000 έως και 600.000 ευρώ: Σ.Π.= 1,10
Για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 600.000 έως και 1.200.00 ευρώ: Σ.Π.= 1,15
Για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1.200.000 έως και 3.000.000 ευρώ: Σ.Π. =1,20
Για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 3.000.000 έως και 6.000.000 ευρώ: Σ.Π.= 1,25
Για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 6.000.000 έως και 9.000.000 ευρώ: Σ.Π.= 1,30
Για ακαθάριστα έσοδα πάνω από 9.000.000 ευρώ: Σ.Π. =1,35
Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή (ενδεικτικά): είκοσι τοις εκατό (20%) εκτός από τις Α.Ε. και Ε.ΠΕ. όπου επιβάλλεται φόρος με συντελεστή (ενδεικτικά): είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
2. Εάν από τον παραπάνω υπολογισμό δεν προκύπτει φόρος ή προκύπτει:
α) Ποσό μικρότερο από (ενδεικτικά): τετρακόσια (400) ευρώ για επιτηδευματία που δεν τήρησε βιβλία ή τήρησε βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα (ενδεικτικά): τετρακόσια (400) ευρώ.
β) Ποσό μικρότερο από (ενδεικτικά): επτακόσια (700) ευρώ για κάθε επιτηδευματία που τήρησε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα (ενδεικτικά): επτακόσια (700) ευρώ.
γ) Ποσό μικρότερο από (ενδεικτικά): χίλια (1000) ευρώ, προκειμένου για επιτηδευματία που τήρησε βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του βεβαιωτέου φόρου ορίζεται στα (ενδεικτικά): χίλια (1000) ευρώ.
3. Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φόρου, στην περίπτωση που υπάρχει Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., το ποσό της τυχόν αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 15% προστίθεται στο ποσό που προκύπτει, από τον πολλαπλασιασμό των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων με τους συντελεστές της παρ. 1, και επί του αθροίσματος επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20 ή 25% (ενδεικτικός συντελεστής) ανάλογα με την περίπτωση, το προκύπτον δε ποσό προσαυξάνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση ύπαρξης παραβάσεων της παραγράφου Γ3 (Παραβάσεις του Κ.Β.Σ.), κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Στην περίπτωση ύπαρξης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης κατά την έννοια των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου Γ3 (παράλειψη έκδοσης ή λήψης ή ανακριβής έκδοση ή λήψη φορολογικού στοιχείου) κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
γ) Στην περίπτωση ύπαρξης αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης κατά την έννοια της περίπτωσης γ’ της παραγράφου Γ2 (πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα στοιχεία) του άρθρου 2 του παρόντος κατά εξήντα τοις εκατό (60%).
4. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων λαμβάνονται υπόψη οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες:
α) έχουν οριστικοποιηθεί,
β) εκκρεμούν για διοικητική επίλυση της διαφοράς στη Δ.Ο.Υ. ή στα Διοικητικά Δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.
5. Η ζημιά που τυχόν περιλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου ρυθμιζόμενου οικονομικού έτους δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων ετών.
6. Σε περιπτώσεις εκκρεμών προσωρινών φύλλων ελέγχου ή πράξεων προσδιορισμού του φόρου, τα φύλλα ή οι πράξεις αυτές ρυθμίζονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων.
7. Η ρύθμιση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και τη ρύθμιση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων των λοιπών φορολογικών αντικειμένων με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους:
α) Εάν σε κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις υφίσταται αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή τα δεδομένα των υποβληθεισών σχετικών δηλώσεων εμφανίζουν διαφορές σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των εντύπων που τη συνοδεύουν, επί των επιπλέον ακαθάριστων εσόδων υπολογίζεται Φ.Π.Α., με την εφαρμογή ως συντελεστή αυτού που προβλέπεται για την κύρια δηλωθείσα δραστηριότητα προσαυξημένου (ενδεικτικά): κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Για τις ρυθμιζόμενες σύμφωνα με τον νόμο υποθέσεις δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. που αφορά τα ρυθμιζόμενα έτη, ούτε μεταφοράς του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του τελευταίου ρυθμιζόμενου έτους για συμψηφισμό στο επόμενο έτος.
γ) Σε περιπτώσεις εκκρεμών προσωρινών πράξεων προσδιορισμού του φόρου, οι πράξεις αυτές ρυθμίζονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων.
δ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ή μη υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή υπάρχουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία, διενεργείται έλεγχος με βάση τις κείμενες διατάξεις.
ε) Οι πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. που αφορούν τις ρυθμιζόμενες ανέλεγκτες υποθέσεις και εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, ρυθμίζονται με περιορισμό στο ένα πέμπτο (1/5) του επιβληθέντος σχετικού προστίμου κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και προβλέψεις της παρ.Ζ1 και 2.
Ποιες υποθέσεις υπάγονται στην περαίωση και ποιες εξαιρούνται
Στην περαίωση, σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31.12.2009. Αντίθετα εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις
ΙΙ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στις ρυθμίσεις του νόμου που θα κατατεθεί στις αμέσως προσεχείς ημέρες, θα υπαχθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31.12.2009.
Εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες στις οποίες, μέχρι την κατάθεση του σχεδίου νόμου:
α) Δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος.
β) Εχει αρχίσει ο έλεγχος αλλά δεν έχει περαιωθεί.
γ) Εχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου ή Πράξη αποτελεσμάτων αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.
δ) Εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί σε α΄ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
ε) Περαιωμένες υποθέσεις για τις οποίες μέχρι 31.8.2010:
αα) Εχουν μετά τον έλεγχο, εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή Φ.Π.Α. τα οποία είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί, είτε εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί σε α’ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή
ββ) Εχουν εκδοθεί αποφάσεις Επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Πιστεύετε ότι πρέπει να διευρυνθεί ή να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων με τη συμπερίληψη ή την αφαίρεση και άλλων κατηγοριών φορολογικών υποθέσεων και ποιων;
2. Πιστεύετε ότι πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής και φορολογικές υποθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί με τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» και αν ναι με ποιους όρους;
3. Πιστεύετε ότι πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων ως ξεχωριστή κατηγορία οι υποθέσεις ληπτών εικονικών στοιχείων, με καταβολή ποσού ίσου με το άθροισμα του αναλογούντος ΦΠΑ και του 1/3 του ποσού της εικονικότητας;
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δεν θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου ακόμη και αν είναι εκκρεμείς, οι ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:
α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόμενες αυτής.
β) Οι υποθέσεις φυσικών προσώπων με εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί βιβλία και μόνο όσον αφορά τα εισοδήματα αυτά.
γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, με εξαίρεση τις ανέλεγκτες προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών.
δ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των (ενδεικτικά): είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.
ε) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επεξεργασίας και έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.
στ) Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών – δωρεών – προικών – γονικών παροχών.
ζ) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
η) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.
θ) Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008 υπάγονται σε Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).
ι) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμων ΚΒΣ, για έκδοση πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Πιστεύετε ότι κάποιες από τις ανωτέρω κατηγορίες υποθέσεων και ειδικότερα κάποιες από τις υποθέσεις της κατηγορίας (στ), πρέπει να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου;
2. Ποιο, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι το όριο των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων με βάση το οποίο οι φορολογικές υποθέσεις εξαιρούνται των ρυθμίσεων;
3. Πιστεύετε ότι και άλλες κατηγορίες υποθέσεων πρέπει να εξαιρεθούν των ρυθμίσεων και ποιες;
4. Πιστεύετε ότι στη ρύθμιση πρέπει να υπαχθούν και υποθέσεις στις οποίες οι υπόχρεοι δεν είχαν μέχρι 31.8.2010 υποβάλει δηλώσεις είτε εισοδήματος, είτε Φ.Π.Α., με την παροχή δυνατότητας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία; Αν ναι υπό ποιες ειδικότερες προϋποθέσεις;
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση ανέλεγκτων υποθέσεων
ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, οι παρακάτω όροι νοούνται ως εξής:
1. Δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα: Θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά την αφαίρεση: α) των εσόδων από συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και β) των εσόδων από μισθώματα ακινήτων.
2. Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη: Είναι το ποσό που προκύπτει από απόφαση επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και αφορά την απόκρυψη εσόδων ή αγορών (εμπορεύσιμων ή πάγιων περιουσιακών στοιχείων), που συντελέστηκε: α) Με την παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικών στοιχείων. β) Με την έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου. γ) Με τη λήψη πλαστού ή εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νοθευμένου.
3. Παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που επαυξάνουν τον φόρο: είναι οι παραβάσεις που συνίστανται σε:
α) Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου βιβλίου Κ.Β.Σ., είτε βασικού είτε πρόσθετου.
β) Μη επίδειξη των θεωρημένων Βιβλίων στον Τακτικό ή Προληπτικό Ελεγχο.
γ) Ανακριβή τήρηση Βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη καταχώριση εσόδων.
δ) Ανακριβή τήρηση βιβλίων ως προς τις Αγορές ή μη καταχώρηση αγορών.
ε) Ανακριβή τήρηση Πρόσθετων Βιβλίων ή σε μη καταχώριση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές.
στ) Τήρηση βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας.
ζ) Ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία.
η) Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου του που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. ή από υπουργικές αποφάσεις.
θ) Εκδοση αθεώρητου στοιχείου Κ.Β.Σ. μη καταχωρισμένου στα Βιβλία.
ι) Μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου.
ια) Καταχώριση στα Βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων.
ιβ) Εκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, που δεν καταχωρήθηκε στα Βιβλία.
ιγ) Μη αναγραφή του είδους των αγαθών.
ιδ) Μη σύνταξη Απογραφής ή Ισολογισμού.
ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣHΣ
Η ρύθμιση των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων θα γίνει με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Η ρύθμιση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με τη βεβαίωση φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε. Ο επιπλέον αυτός φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ρυθμίζεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου. Υπό την επιφύλαξη να είναι συνεχόμενες και να περιλαμβάνεται η πρώτη ανέλεγκτη χρήση, επιτρέπεται η ρύθμιση ορισμένων μόνο χρήσεων.
3. Με τη ρύθμιση των ανέλεγκτων υποθέσεων φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, ρυθμίζονται υποχρεωτικά και οι εκκρεμείς Πράξεις Προστίμου Κ.Β.Σ. καθώς και τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή πράξεις που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.
4. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής φόρου που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.
5. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης δεν αναζητούνται, ούτε συμψηφίζονται.
Πληρώστε, σώστε και… καθαρίσατε
Περαίωση – χαράτσι για τους μικρομεσαίους και όσους δεν βαρύνονται με φορολογικές παραβάσεις και ήπια για τους έχοντες φορολογικές «αμαρτίες» χαρακτηρίζουν οι παράγοντες της αγοράς το προσχέδιο για το κλείσιμο των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.
Στη ρύθμιση – σκούπα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 20 εκατ. ευρώ, ενώ εξαιρούνται οι εκδότες πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, οι 2.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, καθώς και οι υποθέσεις που ερευνά το ΣΔΟΕ.
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι το «τίμημα» της περαίωσης είναι «ακριβό», αφού τόσο τα ελάχιστα ποσά όσο και οι συντελεστές προοδευτικότητας με βάση τους οποίους προκύπτουν οι φόροι για το κλείσιμο των ανέλεγκτων χρήσεων της δεκαετίας είναι υψηλά.
Ο μαθηματικός τύπος της περαίωσης οδηγεί σε μεγάλα ποσά φόρου, δεδομένου ότι ο συντελεστής προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων ανέρχεται στο 2% (ποσοστό διπλάσιο των αρχικών εκτιμήσεων 1%), τα ελάχιστα ποσά φόρου ανά χρήση κυμαίνονται από 400 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, ενώ ο συντελεστής προοδευτικότητας προσαυξάνεται μέχρι και 35% για ακαθάριστα έσοδα άνω των 9 εκατ. ευρώ.
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα ακούσει σήμερα τις ενστάσεις και τις προτάσεις που θα υποβάλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ενδεχομένως να αλλάξει αρκετά σημεία της ρύθμισης πριν καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.
Εμπιστοσύνη
Στόχος πάντως της κυβέρνησης παραμένει η κατάργηση των φορολογικών διαφορών του παρελθόντος, που ταλανίζουν και τη διοίκηση και τους φορολογούμενους, και η δημιουργία μιας νέας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνέπειας, που θα διασφαλίζει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από όλους.
Η ρύθμιση της περαίωσης θα συνοδεύεται με τη χορήγηση «γενναίων» κινήτρων για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων χρεών, αφού το ποσοστό της έκπτωσης των προσαυξήσεων φθάνει μέχρι και το 100% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, ενώ ο αριθμός των δόσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι και σε 45.
Προσχέδιο
Απαντούν σήμερα στα ερωτήματα οι φορείς
Στο κείμενο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση υπάρχουν ερωτήματα, στα οποία θα απαντήσουν σήμερα οι φορείς. Για παράδειγμα, το οικονομικό επιτελείο ρωτάει αν θα πρέπει στη ρύθμιση για την περαίωση να υπαχθούν φορολογικές υποθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί με τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης, καθώς και αν πρέπει να ενταχθούν όσοι δεν έχουν υποβάλει στο παρελθόν φορολογικές δηλώσεις. Οι παραγωγικοί φορείς ερωτώνται ακόμη αν συμφωνούν με το όριο για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και αν θα πρέπει οι υποθέσεις λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων να περαιωθούν με διαφορετικό τρόπο.
Υπολογισμός
Με μαθηματικό τύπο προκύπτει ο φόρος
Σύμφωνα με το προσχέδιο της περαίωσης:
Το ελάχιστο ποσό φόρου για κάθε χρήση κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων. Για όσους τηρούν βιβλία α’ κατηγορίας ο ελάχιστος φόρος ανέρχεται στα 400 ευρώ ανά χρήση, για όσους τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας το ποσό φθάνει τα 700 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις με βιβλία γ’ κατηγορίας ο ελάχιστος φόρος ανά χρήση ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
Ο φόρος της περαίωσης προκύπτει με μαθηματικό τύπο: Τα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 2%. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τον τζίρο, ο οποίος ξεκινάει από 1 έως 1,35. Στο ποσό που προκύπτει επιβάλλεται φόρος 20%, εκτός από τις ΑΕ και ΕΠΕ που επιβάλλεται φόρος 25%.
Σε περίπτωση παραβάσεων και απόκρυψης φορολογητέας ύλης τα ποσά του φόρου προσαυξάνονται.
Στη ρύθμιση εντάσσονται και οι λήπτες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αποστείλει στους φορολογούμενους η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Οσοι επιλέξουν να ενταχθούν στην περαίωση θα πρέπει να προκαταβάλουν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου το 25% του φόρου που προκύπτει και το υπόλοιπο ποσό να το εξοφλήσουν έως σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Αν το ποσό της αρχικής οφειλής είναι μέχρι 5.000 ευρώ καταβάλλεται σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης να μην μπορεί να είναι μικρότερο των 500 ευρώ. Αν η οφειλή είναι από 5.000 έως 20.000 ευρώ εξοφλείται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ ποσά άνω των 20.000 ευρώ καταβάλλονται σε 12 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 10%.

ΠΗΓΗ: Έθνος