Εξετάζουν την επιβολή ευρώ-ΦΠΑ

Θέσπιση ενός ευρωπαϊκού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις συναλλαγές εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), με στόχο την εξεύρεση νέων πόρων χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της και μείωσης των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών.
Η ΕΕ πρότεινε τη σταδιακή υιοθέτηση «μιας ή περισσότερων πηγών πόρων, όπως για παράδειγμα μέρος των εσόδων από τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων».
Προτείνονται ακόμη ως πηγές πόρων «οι πωλήσεις ποσοστώσεων εκπομπών αερίων που συμβάλουν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, έσοδα που συνδέονται με τις αεροπορικές πτήσεις, ή από έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό ΦΠΑ, ή από την επιβολή ενός ενεργειακού φόρου, ή ενός φόρου στις επιχειρήσεις».
Στόχος της όλης προσπάθειας είναι «η μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι Βρυξέλλες εκτιμούν επίσης ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα είναι περισσότερο ευέλικτος εάν υφίσταται εντός δεκαετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου, με δυνατότητα αναθεώρησης ανά πενταετία.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα