«Υπόγειες» αυξήσεις… στις δόσεις των δανείων

Η αύξηση που έχει γίνει στο euribor μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε υψηλότερες δόσεις τα νέα δάνεια. Οσο, μάλιστα, συνεχίζεται η άνοδος, είναι θέμα χρόνου να επιβαρυνθούν όλων των μορφών οι χορηγήσεις.
Οι τράπεζες δικαιολογούν τις -σιωπηρές μέχρι σήμερα- αυξήσεις των επιτοκίων στην αύξηση του euribor, αλλά και στο γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα που ήταν εκτός αγορών, δανείζονταν από άλλες πηγές με καπέλο με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται το επιτόκιο δανεισμού τους πάνω από το 3,5%.
Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση αυτή από την άνοδο του διατραπεζικού επιτοκίου δεν αφορά μόνο τις νέες εκταμιεύσεις δανείων, αλλά όλα τα τρέχοντα δάνεια τα οποία είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο euribor.
Και αυτό διότι οι τράπεζες εδώ και ένα χρόνο τις νέες χορηγήσεις τους τις έδιναν με επιτόκιο euribor και όχι με το βασικό της ΕΚΤ που ήταν η μέχρι τότε πρακτική.
Mάλιστα επειδή το euribor τριμήνου είναι υψηλότερο από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ που είναι 1%, πολλοί αναμένουν αύξηση και του βασικού επιτοκίου.
Μισή μονάδα
Παράλληλα η πλειονότητα των τραπεζών από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχει αυξήσει κατά μέσο όρο μισή μονάδα το περιθώριο κέρδους.
Η επιβάρυνση, αφορά κατ’ αρχάς άμεσα όσους έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με euribor το οποίο ανεβαίνει μέρα με τη μέρα και αποτελούν την πλειονότητα των δανείων που δίνονταν. Το ύψος της επιβάρυνσής τους εξαρτάται από το ποσό που είχαν δανειστεί, τη χρονική διάρκεια δανεισμού και το επιτόκιο που είχαν δανειστεί, ενώ άμεση επιβάρυνση υπέστησαν όσοι είχαν καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια και στεγαστικές κάρτες, και κυρίως τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις τα οποία απορρόφησαν όλες τις αυξήσεις που επιβλήθηκαν.
Σημειώνεται ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις χορηγήσεις που παίρνουν από τις τράπεζες νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε τον Αύγουστο του 2010 αρνητική καθαρή ροή 695 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε κατά 2,3%.
Ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τους ιδιώτες επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο στο 0,6% από 1,0% τον Ιούλιο, με στεγαστικά δάνεια να έχουν αρνητική 192 εκατ. ευρώ και τον ετήσιο ρυθμό ανόδου να έχει πέσει στο 1,6% από 1,9% τον Ιούλιο.
ΓΙΑ 200.000
48 ευρώ τον μήνα η επιβάρυνση
Επιβάρυνση 48 ευρώ τον μήνα διαμορφώνει για ένα δάνειο 200.000 ευρώ και 25ετούς διάρκειας η συνεχιζόμενη «κούρσα» του επιτοκίου euribor από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα.
Ειδικότερα, για σύμβαση στεγαστικού δανείου όπου το επιτόκιο είναι συνδεμένο με euribor μηνός, η μηνιαία δόση τον περασμένο Ιανουάριο ήταν 979,9 ευρώ και το επιτόκιο 3,30%. Σήμερα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,75% εξαιτίας της ανόδου του euribor και η μηνιαία δόση στα 1.028 ευρώ.
Ωστόσο, για έναν νέο δανειολήπτη, το ίδιο δάνειο κοστίζει ακριβότερα, αφού στο διάστημα αυτό οι τράπεζες αύξησαν και το περιθώριο κέρδους τους (spread), με αποτέλεσμα το νέο επιτόκιο να έχει σήμερα 4,25% και η μηνιαία δόση να ανέρχεται στα 1.083 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Έθνος