Τμηματική καταβολή του ΦΠΑ για τις μικρομεσαίες

Διευκολύνσεις για την καταβολή του ΦΠΑ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της περιορισμένης ταμειακής ρευστότητάς τους, ζήτησε με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, το ΕΒΕΑ. Συγκεκριμένα, με την επιστολή του ζητά από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της, με την οποία είχε καταργήσει την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και να επαναφέρει τις διατάξεις που διευκόλυναν τον επιχειρηματικό κόσμο. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η επιχείρηση θα έπρεπε να πληρώνει τουλάχιστον το 30% του κυρίου και τυχόν πρόσθετου φόρου ταυτόχρονα με την υποβολή της αρχικής περιοδικής δήλωσης. Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού, κυρίου και τυχόν πρόσθετου φόρου προσαυξημένο με 1%, πραγματοποιείτο σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΠΗΓΗ: Ημερησία