Ανάσα για µητέρες µε ανήλικα

syntaksi_mhterwv_anhlikwnΔιατηρούν το δικαίωµα συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ γυναίκες µε ανήλικα παιδιά (στα 55 για πλήρη και στα 50 µε µειωµένη, αντί για τα 65 και 60), εφόσον µέχρι τις 31/12/2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις (5.500
ηµέρες ασφάλισης), ανεξάρτητα αν έχουν και σήµερα ανήλικο παιδί.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουµάνης απαντώντας σε ερώτηση του ΙΚΑ σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 17, του Ν. 3863/2010 για τις ασφαλισµένες του Ιδρύµατος διευκρινίζει σε εγκύκλιό του ότι οι µητέρες ανηλίκων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης (5.500 ένσηµα και ανήλικο παιδί) µέχρι τις 31/12/2010 δεν χάνουν το δικαίωµα της πρόωρης συνταξιοδότησης από 1/1/2011 – που αρχίζει η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας – ανεξάρτητα µε τη χρονική στιγµή που συµπλήρωσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις, ακόµη και αν η χρονική στιγµή ανατρέχει πολύ πριν από την ηµεροµηνία της έναρξης της ισχύος του νόµου. Οσες ασφαλισµένες, λοιπόν, συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις µέχρι τις 31/12/2010 συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε καταθέσουν αίτηση, µε τα όρια ηλικίας που ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή και που είναι τα 50 χρόνια για µειωµένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη – και µάλιστα χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.
Θεµελίωση δικαιώµατος
Ερµηνεύοντας το πνεύµα του νόµου η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αναφέρει ότι µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο εισάγεται για πρώτη φορά για τους ασφαλισµένους/ες στο ΙΚΑ η έννοια της κατοχύρωσης – θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Οι προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης οριοθετούνται ανάλογα µε τη συνταξιοδοτική διάταξη της οποίας κάνει χρήση ο ασφαλισµένος και τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα λάβει τη σύνταξη, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο θα ασκήσει το δικαίωµά του αυτό, και σε οποιαδήποτε περίπτωση η θεµελίωση του δικαιώµατος δεν σχετίζεται µε τον χρόνο έναρξης της καταβολής της σύνταξης.
Στα 37 χωρίς όριο
Εξάλλου, µε τροπολογία την οποία πρόκειται να συµπεριλάβει η ηγεσία του υπουργείου σε νοµοσχέδιο για το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (εντός του Νοεµβρίου) θα υπάρξει τροποποίηση διάταξης του νόµου Λοβέρδου που καταργούσε, µε τη λήξη του 2010, τη δυνατότητα συνταξιοδότησης µε 37 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η αλλαγή θα γίνει έτσι ώστε να εξαλειφθεί η αδικία που προκαλεί ο ασφαλιστικός νόµος «φορτώνοντας» εµµέσως µε 1–2 επιπλέον χρόνια εργασίας (µέσω της πρόβλεψης ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση) άτοµα τα οποία εργάζονται από νεαρή ηλικία και µε διαφορά ακόµη και ενός µηνός θα έχαναν, από 1/1/2011, το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξει η διατήρηση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε 37 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για όσους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ (δικηγόροι, µηχανικοί, γιατροί) συµπληρώνουν έως τα τέλη του 2010 τα 35 έτη εργασίας και ασφάλισης.
Επανέρχονται τα δώρα
Με άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις αναµένεται να «επανέλθουν» τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας στους παραπληγικούς συνταξιούχους, που κόπηκαν λόγω του Μνηµονίου, ενώ θα υπάρξει και διευθέτηση του θέµατος που έχει δηµιουργηθεί µε τη µη διακοπή των συντάξεων των πολιτικών συνταξιούχων που εργάζονται και λαµβάνουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος και σύνταξη χηρείας.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα