Φόρος έως 90% στα μπόνους για εθελουσία

foros_bonus«Τέλος» στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου με τη μορφή οικονομικών κινήτρων στις ΔΕΚΟ και στα μπόνους των τραπεζικών στελεχών βάζει η επιβολή φόρου έως 90%.
Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών ορίζει ότι σε περίπτωση που κάποια από τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τις 15 Ιουλίου και μετά, καταρτίσει τυπικά ή άτυπα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων τους που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, χορηγώντας οικονομικά κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους, υποχρεούται να ενημερώσει την εφορία εντός 15 ημερών.
Κίνητρα
Τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται με τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου φορολογούνται πλέον με συντελεστή από 50% έως 90%. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες που θα προχωρήσουν σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Στην εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά διευκρινίζεται ότι στην υψηλή φορολόγηση με συντελεστές μέχρι και 90% υπάγονται:
1. Τα μπόνους και τα κέρδη που χορηγούν σε στελέχη τους οι τράπεζες.
2. Τα οικονομικά κίνητρα που χορηγούν οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε εργαζομένους τους που έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, τα μπόνους που θα πάρουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 τα τραπεζικά στελέχη και τα οικονομικά κίνητρα που χορηγούν οι ΔΕΚΟ σε εργαζόμενους για να αποχωρήσουν φορολογούνται ως εξής:
Για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ εάν καταβληθούν μπόνους έως 10% επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με τη φορολογική κλίμακα.
Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστές από 50% έως 90%.
Σημειώνεται ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται να συμμετέχουν σε προγράμματα εθελούσιας – πρόωρης αποχώρησης.

ΠΗΓΗ: Ημερησία