Από τις Δ.Ο.Υ. θα εκδίδονται πλέον τα εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης.

Tuesday November 16, 2010 03:15 PM

Από τις Δ.Ο.Υ. θα εκδίδονται πλέον τα εκκαθαριστικά  σημειώματα  περαίωσης.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ.1156/15.11.2010 για όσα εκκαθαριστικά σημειώματα περαίωσης δεν έχουν εκδοθεί μέχρι την 10.11.2010 από την Γ.Γ.Π.Σ.,  αρμόδιες για την έκδοσή τους θα είναι οι Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας.
Στην ίδια απόφαση καθορίζονται και νέες ημερομηνίες αποδοχής των σημειωμάτων αυτών που θα εκδοθούν από τις Δ.Ο.Υ.,  καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.
Για να  δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΟΛ. 1156/15.11.2010