Παράταση ως 31 Ιανουαρίου για το Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος

Ο τεράστιος όγκος αιτήσεων νοικοκυριών για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, που φτάνει τις 10.000 ημερησίως, οδήγησε την ηγεσία του υπουργείου να παρατείνει για έξι εβδομάδες την σχετική προθεσμία υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα μπορούν να καταθέσουν την αίτηση και τα στοιχεία της παροχής τους  (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό Λογαριασμού), καθώς και τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι), μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του νέου έτους, αντί για τις 15 Ιανουαρίου φέτος.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτύχουν έκπτωση από 20% ως 30% στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ που θα ισχύουν από το νέο έτος.
Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν και στη συνέχεια, οπότε οι μελλοντικοί δικαιούχοι θα εντάσσονται στο ΚΟΤ από τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που θα εκδίδεται μετά από τον έλεγχο των στοιχείων τους και την ένταξη τους στο ΚΟΤ.
Η σχετική διαδικασία μπορεί να γίνει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, καθώς και τηλεφωνικά στα 210 9797400 & 210 9298000.
Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι εάν η υφιστάμενη παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομα του ενδιαφερόμενου, χρειάζεται αλλαγή ονόματος, για την οποία:
Δεν απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει.
Δεν χρειάζεται καταβολή προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Εάν έγινε καταβολή προκαταβολής, θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.

ΠΗΓΗ: Έθνος