Δείκτες απόδοσης και απολύσεις εφοριακών

Δείκτες απόδοσης για όλους τους εφοριακούς, ποινές-εξπρές που θα φθάνουν μέχρι την απόλυση για τους επίορκους υπαλλήλους, αλλά και διαφημιστική εκστρατεία για την εμπέδωση φορολογικής συνείδησης, περιλαμβάνει το νέο σχέδιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και των φαινομένων διαφθοράς, που θέτει σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο η κυβέρνηση.
Το περίγραμμα του νομοσχεδίου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει μέτρα για:
1 Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής: Οι ειδικές ομάδες δράσης του υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη καταρτίσει ένα σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2011. Συγκεκριμένα:
Καθιερώνονται σε κάθε υπηρεσία ποσοτικοί δείκτες απόδοσης για την εκπλήρωση των οποίων όλοι οι εφοριακοί θα είναι υπόλογοι. Οι υπάλληλοι που θα πετυχαίνουν τους στόχους και θα έχουν καλή επίδοση θα προάγονται.
Καθιερώνεται αυστηρότερο σύστημα ποινών για υπαλλήλους με χαμηλή απόδοση και επιβάλλονται διαδικασίες-εξπρές για απολύσεις και τη δίωξη των επίορκων υπαλλήλων. Υιοθετούνται οι αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν τα παραπτώματα, η διαφθορά, η χαμηλή απόδοση των εφοριακών. Σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος οι υπάλληλοι θα αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη και θα απολύονται.
2 Αρση εμποδίων στη συλλογή φόρων: Με το νομοσχέδιο που προετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης:
Επιταχύνονται οι διοικητικές διαδικασίες επίλυσης φορολογικών διαφορών και οι διαδικασίες δικαστικών προσφυγών. Προβλέπεται η δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης αρχής εξωδικαστικού συμβιβασμού, στην οποία θα μπορεί να προσφύγει κάθε φορολογούμενος που αμφισβητεί τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων καθώς και τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές. Η αρχή αυτή θα αποφασίζει σε διάστημα 90 ή το πολύ 120 ημερών.

ΠΗΓΗ: Έθνος