Έτοιµο το οικονοµικό FBI

Σάρκα και οστά παίρνει έναν χρόνο µετά την εξαγγελία του το ελληνικό FBI. Η Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος (ΥΠΟΑ∆ΗΕ) θα είναι το µακρύ χέρι του νόµου για κάθε λογής παρανοµίες και ατασθαλίες.
Σύµφωνα µε το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος που προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία της, οι αρµοδιότητές της θα εκτείνονται από το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, το λαθρεµπόριο και τη νοθεία προϊόντων, µέχρι τις παράνοµες συνταγογραφήσεις, τους γιατρούς που δεν κόβουν αποδείξεις, τις υπερτιµολογήσεις φαρµάκων και την παράνοµη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.
Η Ελληνική Αστυνοµία ήδη απότον Φεβρουάριο είχε προχωρήσει στην πρόσληψη 100 «ράµπο», ειδικών επιστηµόνων µε εξειδίκευση στη διαχείριση χρηµατοπιστωτικών πράξεων, µελέτες ισολογισµών νοσοκοµείων και ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Αγνωστος ωστόσο παραµένει ακόµη ο αριθµός των αστυνοµικών που θα επανδρώσουν τη νέα υπηρεσία.
Οι αρµοδιότητές της νέας υπηρεσίας θα επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και οι αστυνοµικοί που θα την στελεχώσουν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία αστυνοµικών και άλλων υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες. Ερωτηµατικό ακόµη αποτελεί η συνεργασία του νέου αυτού σώµατος µε ήδη υπάρχουσες δοµές όπως το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος Σ∆ΟΕ) και η Αρχή για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα.
«Δεν θα υπάρχουν υπερκαλύψεις»
Παράγοντες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µιλώντας στα «ΝΕΑ», διαβεβαιώνουν πως δεν θα υπάρχουν σε καµία περίπτωση υπερκαλύψεις αρµοδιοτήτων. «Η ύπαρξη πολλών υπηρεσιών που ασχολούνται µε τη δίωξη του οικονοµικούκαι του οργανωµένου εγκλήµατος µόνο καλό µπορεί να κάνει. Και όταν οι περισσότεροι συµµετέχουν στην έρευνα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος οι συµµετέχοντες να αποδειχθούν επιρρεπείς σε τυχόν παρανοµίες», λέει χαρακτηριστικά ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Εντατικοποίηση των ερευνών
Η κυβέρνηση, επιπλέον, εκτιµά πως πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση των ερευνών σε κάθε τοµέα που µπορεί να λειτουργεί ως εκκολαπτήριο οικονοµικών σκανδάλων και κακοδιαχειρίσεων δηµόσιου χρήµατος. Σύµφωνα µε όσα προβλέπει το σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος, η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας (ΥΠΟΑ) «έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονοµικών εγκληµάτων που έχουν ποινικό χαρακτήρα και ιδίως οικονοµικών εγκληµάτων που τελέστηκαν εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα ή εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος».Ετσι, δηµιουργείται Τµήµα Προστασίας∆ηµόσιας Περιουσίας, το οποίο είναι αρµόδιο για την έρευνα και δίωξη οικονοµικών εγκληµάτων που διαπράττονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα συµφέροντα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Σε αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, κατάχρηση δηµόσιας περιουσίας, αυθαίρετη καταπάτηση ανταλλάξιµων και δηµόσιων κτηµάτων, δασικών εκτάσεων, κρατικώνεγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων, και η αδιαφανής, παράνοµη ή εκτός των προβλεποµένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων καικρατικών χρηµατοδοτήσεων και ενισχύσεων.
Λαθρεµπόριο και νοθεία
Το ελληνικό FBI όµως θα αναλάβει να κυνηγάει και τα νοθευµένα προϊόντα, το λαθρεµπόριο και οτιδήποτε «επιφέρει βλάβη στα έσοδα του ∆ηµοσίου καιεπηρεάζουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της αγοράς», όπως επισηµαίνει ο νοµοθέτης.
∆ηµιουργείται επίσης Τµήµα Φορολογικής Αστυνόµευσης, το οποίο είναι αρµόδιο για τη δίωξη εγκληµάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία.
ΣτοστόχαστροτηςΟικονοµικής Αστυνοµίας θα βρίσκονται όµως πλέον και οι γιατροί που δεν κόβουν αποδείξεις, όσοι διαπράττουν παράνοµες συνταγογραφήσεις και υπερτιµολογήσεις φαρµάκων, ιατρικού εξοπλισµού, βοηθηµάτων και υλικών.
Τέλος,τοΤµήµα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας θα αναλάβει να κυνηγήσει όσους δεν καταβάλλουν τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά τηνΥπηρεσία ∆ίωξης ΗλεκτρονικούΕγκλήµατος,αυτήθα αποτελείται από τέσσερατµήµατα. ΤοΤµήµα ΓενικώνΥποθέσεων και ΠροστασίαςΠροσωπικών∆εδοµένων, το Τµήµα Προστασίας Ανηλίκων, το Τµήµα Προστασίας Λογισµικού και Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων και το ΤµήµαΑσφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα